direktor uprave policije naredio angažovanje elitnih jedinica

Po Veljovićevom naređenju: Specijalcima na crkvu po hitnom postupku

Direktor Uprave policije potpisao naređenje kojim su pripadnici PTJ i PJP poslati da asistiraju pri rušenju manastirskih konaka u opštini Ulcinj. Nije objašnjeno zbog čega je utvrđeno hitno postupanje u tom slučaju i zašto su specijalne jedinice obezbjeđivale rad službenika Građevinske inspekcije

87368 pregleda 1254 reakcija 163 komentar(a)
Veselin Veljović sa pomoćnicima, Foto: Boris Pejović
Veselin Veljović sa pomoćnicima, Foto: Boris Pejović

Direktor policije Veselin Veljović naredio je da pripadnici Protivterorističke (PTJ) i Posebne jedinice policije (PJP) obezbjeđuju rušenje manastirskih konaka na Briskoj gori, ali nije objašnjena potreba za njihovim angažovanjem i hitno postupanje u tom slučaju.

Prvi čovjek Uprave policije to je saopštio predstavnicima Savjeta za građansku kontrolu rada policije, odgovarajući na njihovo interesovanje o pružanju asistencije Građevinskoj inspekciji prilikom uklanjanja bespravno sagrađenog objekta u opštini Ulcinj.

U dopisu Savjetu, Veljović konstatuje da je angažovanje pripadnika Sektora specijalne policije, izvršeno shodno Pravilniku o uslovima pružanja pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka (član 4 stav 2).

“Takođe Vas obavještavamo da su pripadnici PTJ i PJP, angažovani po Instrukciji o procedurama angažovanja jedinica Sektora specijalne policije (tačka 2.2 Odlučivanje o angažovanju jedinice), prvo po usmenom naređenju, a zatim i pisanom naređenju direktora Uprave policije”, navodi se u njegovom odgovoru Savjetu za građansku kontrolu rada policije.

Konak pri manastiru Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca na Briskoj Gori kod Ulcinja srušen je u zoru 10. juna.

ŠTA JE BILO HITNO?

U Pravilniku piše da se zahtjev za pružanje asistencije podnosi organizacionoj jedinici Uprave policije na čijem području se zahtijeva pružanje asistencije, u pisanom obliku, najkasnije pet dana prije dana određenog za pružanje asistencije.

“Izuzetno od stava 1 ovog člana, ukoliko to nalažu razlozi hitnosti, asistencija se bez odlaganja pruža na usmeni zahtjev ovlašćenog subjekta”, navodi se u stavu na koji se Veljović poziva.

Pripadnici PTJ tokom rušenja konaka
Pripadnici PTJ tokom rušenja konaka foto: MCP

Iz Uprave policije, međutim, nisu objasnili koji su razlozi opravdali hitnost u tom postupanju.

Samo navode da su Građevinskoj inspekciji pomagali u postupku izvršenja prilikom uklanjanja objekta, a po izvršnom rješenju Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Angažovanje pripadnika Sektora specijalne policije, izvršeno je shodno članu 4 stav 2 Pravilnika o uslovima pružanja pomoći.

PROCEDURA

Upravo je Veljović krajem prošle godine donio odluku da specijalne policijske snage ne mogu bez pisanog naređenja izlaziti na ulicu, osim u slučajevima krajnje nužde - terorističkog akta, talačke situacije, otmice vazduhoplova...

U svim ostalim slučajevima kada bude potrebno i njihovo angažovanje, odluku da li će se uključiti u akciju donijeće i potpisati pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor specijalne policije Zoran Tomčić, uz prethodno odobrenje svog šefa Veselina Veljovića.

Tom odlukom Veljović je propisao da se pripadnici Sektora specijalne policije, odnosno njihove Protivterorističke i Posebne jedinice, angažuju pisanim naređenjem, osim u slučaju kada se ono ne može donijeti na vrijeme, a postoji opasnost od odlaganja.

I u tom slučaju pisano naređenje mora se sačiniti u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naređenja.

Ukoliko pomoć specijalaca bude potrebna drugim organizacionim jedinicama, rukovodioci tih sektora mogu to pismeno tražiti od Veljovića ili njegovog pomoćnika, ali njihov zahtjev pored obrazloženja, treba da sadrži i bezbjednosnu procjenu i plan aktivnosti.

RUŠENJE

Nakon rušenja konaka, barski paroh Slobodan Zeković kazao je da su na Brisku Goru, bez najave i obavještenja, došle jake policijske snage i specijalne antiterorističke jedinice, a za njima i građevinske mašine.

Tada je “Vijestima” rekao i da je policija blokirala prilazne puteve, da niko nije mogao da pristupi konaku, ali da su se monahinje do crkve probile kroz šumu.

“Isto tako smo se i mi sveštenici preko ovih čuka i brda, kroz šumu i šiblje probijali, i uspjeli smo da dođemo do manastira”, rekao je Zeković. Iz Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) tada su konstatovali da je policijska jedinica, “koja bi trebalo da bude najelitnija i da se koristi u borbi sa naoružanim kriminalnim ili terorističkim grupama, izvedena na mirne građane:

“I na četiri monahinje i na pravoslavne vjernike, koji u Opštini Ulcinj predstavljaju ubjedljivu manjinu”.

Ocijenili su i da za asistenciju policije, a kamoli takve jedinice, nisu bili ispunjeni uslovi iz Zakona o unutrašnjim poslovima, budući da nadležni organ nije mogao da pretpostavi mogući fizički otpor u izvršenju rušenja, niti je uopšte pokušao da uruči rješenje.

“Javnosti nije poznato da je došlo i do prekomjerne upotrebe sile od strane pripadnika policije prema građanima. Po svjedočenju sa lica mjesta, jedan od mještana koji je policiju snimao telefonom je povrijeđen, tako što je dobio udarac u vrat i bačen na zemlju, a slomljen mu je i telefon. Pri ovakvim ‘asistencijama’ policije, obezbjeđuje se i prisustvo vatrogasne i službe hitne pomoći, kao i predstavnika Centra za socijalni rad”, kazali su tada iz MCP-a.

Postojala opasnost od odlaganja?

U Instrukciji o procedurama angažovanja jedinica Sektora specijalne policije, koju citira Veljović, navodi se da se jedinice, po pravilu, angažuju pisanim nalogom (naređenjem) pomoćnika direktora, uz prethodno odobrenje (naređenje) direktora Uprave policije ili lica koje on ovlasti.

“Izuzetno, ako se pisano naređenje/odobrenje... ove Instrukcije ne može donijeti/dati na vrijeme, a postoji opasnost od odlaganja, angažovanje može započeti na osnovu usmenog naređenja/odobrenja, s tim da se pisano naređenje/odobrenje mora sačiniti/pribaviti u roku od 24 sata od izdavanja/davanja usmenog naređenja/odobrenja”, navodi se u odluci.