PREDMET VRAĆEN NA PONOVNO ODLUČIVANJE, PRESUDA OSTALA ISTA

Ignorisali odluku Ustavnog suda?

Ustavni sud usvojio žalbu sutkinje Nataše Bošković - da je bio nezakonit disciplinski postupak zbog neurednog vršenja sudijske funkcije, ali je Vrhovni sud odlučio istovjetno kao i 2016. godine

10510 pregleda 2 komentar(a)
Nataša Bošković (arhiva)jesti, Foto: Arhiva
Nataša Bošković (arhiva)jesti, Foto: Arhiva

Iako je Ustavni sud 23. juna usvojio ustavnu žalbu sutkinje Privrednog suda Nataše Bošković - da je bio nezakonit disciplinski postupak tokom kojeg joj je 2015. godine, zbog neurednog vršenja sudijske funkcije, izrečena discišlinska mjera umanjenja zarade u visini 20 odsto tokom tri mjeseca, Vrhovni sud ne misli tako - već je 10. septembra donio identičnu odluku kao što je to bio slučaj 2016. godine.

Vijećem Vrhovnog suda predsjedavala je dr Vesna Vučković, a u njemu su bile sutkinje Natalija Filipović i Hasnija Simonović, izvjestilac u ovom predmetu.

Ustavni sud je prethodno usvojio ustavnu žalbu sutkinje Bošković i potvrdio njene navode da joj je “povrijeđeno pravo na pravično suđenje”, a Vrhovnom sudu poništio presudu od 18. maja 2016. i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

Vrhovni sud, kojim rukovodi Vesna Medenica, u ponovljenom postupku ignorisao je odluku najviše sudske instance u državi i opet potvrdio presudu Upravnog suda od 25. februara 2016. kojom je odbijena njena tužba radi poništenja sporne odluke Sudskog savjeta od 15. aprila 2015. vezano za disciplinske mjere.

Ustavni sud je u svojoj odluci “ukazao na proizvoljnost i arbitrernost u odlučivanju nižestepenih sudova u konkretnoj pravnoj stvari”, a sve na štetu sutkinje Bošković.

Utvrdili su da je bivši predsjednik Sudskog savjeta Mladen Vukčević prekoračio zakonom utvrđena ovlašćenja čime je povrijedio načelo legaliteta iz odrebe člana 145. Ustava Crne Gore.

Vukčević - bivši predsjednik Ustavnog suda i profesor pravnih nauka, kao predsjednik Sudskog savjeta, u disciplinskom postupku vođenom protiv sutkinje Bošković, imenovao je Branimira Femića, sudiju Vrhovnog suda za člana Discišlinske komisije, a to rješenje je prema ocjeni Ustavnog suda nezakonito.

Sutkinja Bošković je prethodno podnijela zahtjev za izuzeće člana disciplinske komisije Radojke Nikolić, sutkinje Vrhovnog suda zbog njihovih poremećenih ličnih odnosa. Sutkinja Nikolić se tome nije protivila.

Vukčević je donio rješenje kojim je usvojio zahtjev Boškovićeve i Nikolić izuzeo od vršenja dužnosti člana disciplinske komisije. Istim rješenjem, međutim, Vukčević umjeste Radojke Nikolić za člana komisije odredio Branimira Femića, sudiju Vrhovnog suda.

Sudija Bošković je za vrijeme vođenja discipinskog postupka ukazivala da je takvo rješenje Mladena Vukčevića nezakonito. Međutim, i Disciplinska komisija, Sudski savjet, Upravni sud, kao na kraju i Vrhovni sud - takve navode odbili su kao neosnovane.

Ustavni sud je, međutim, usvojio navode Bošković kao zakonite i odlučio da je rješenje Vukčevića bilo nezakonito, te da je sutkinji povrijeđeno pravo na pravično suđenje.

Ovo stoga što Zakonom o Sudskom savjetu propisano da članove disciplinske komisija bira Sudski savjet i da nije propisano da članovi komisije imaju zamjenike.

Na taj način je sutkinji Bošković, u stvari, povrijeđeno pravo da joj sudi zakonito sastavljena Disciplinska komisija.

Iako je u članu 77. Zakona o Ustavnom sudu propisano da je Vrhovni sud dužan da poštuje pravne razloge Ustavnog suda izražene u odluci, u septembru ove godine donijeli su novu istovjetnu presudu kojom je potpuno odbio, kao neosnovan, zahtjev sutkinje Bošković da se poništi odluka Sudskog savjeta od 15. aprila 2015. kojom joj je zbog neurednog vršenja funkciji izrečena novčana kazna.