zatečeni u nezakonitoj eksploataciji kamena

Krivične prijave protiv Ljukovića, Dabovića i "Thore trans - cop": Država oštećena za oko 100.000 eura?

Službenici policije podnijeli krivičnu prijavu protiv Šehadina Ljukovića i Aleksandra Dabovića

7662 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Službenici policijskog Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju krivičnu prijavu protiv Šehadina Ljukovića i njegove kompanije “Thore trans – cop”, zbog sumnje da su počinili krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

U saopštenju policije precizira se da je krivična prijava podnijeta i protiv Ulcinjanina Aleksandra Dabovića - predsjednika savjeta Mjesne zajednice Bratica, sumnje da je počinio krivično djelo - nesavjestan rad u službi.

“U postupku izviđaja, u saradnji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Ulcinju i Upravom za inspekcijske poslove - Rudarskom inspekcijom, utvrđeno je da su prijavljeni Š. Lj. kao odgovorno lice u pravnom licu ‘Thore trans – cop’ d.o.o., te i to pravno lice, izvršili krivično djelo koje im se stavlja na teret na način što su, zloupotrebom svog položaja, u namjeri da sebi ili drugom pribave protivpravnu imovinsku korist, u periodu od jula do septembra 2020. godine, na katastarskim parcelama KO Bratica - Ulcinj, koje su upisane u list nepokretnosti kao svojina države Crne Gore izvršili nezakonitu eksploataciju rudno mineralne sirovine - kamena u količini između 3.000 i 4.000 kubna metra”, navodi se u saopštenju.

U istom potupku, piše, policija je došla do sumnje da je i Dabović izvršio krivično djelo - nesavjestan rad u službi, na način što je kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavjesno postupao u vršenju službe: “Iako je bio svjestan da usljed toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, kao predsjednik savjeta Mjesne zajednice Bratica, sa pravnim licem ‘Thore trans - cop’ d.o.o., zaključio nezakoniti ugovor o djelu o ‘pripremi za rekultivaciju zemljišta’ na zemljištu koje je u vlasništvu Crne Gore, kojim je omogućio navedenom pravnom licu da izvrši nezakonitu eksploataciju kamena čime je država Crna Gora pretrpjela imovinsku štetu u iznosu od oko 100.000 eura”.

Objašnjava se da je rudarski inspektor, sprovodeći aktivnosti sa policijskim službenicima Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a na osnovu Akcionog plana za suzbijanje sive ekonomije, izvršio inspekcijski nadzor pravnog lica ‘Thore trans - cop’ tokom kojeg je na području Ulcinja, na nepokretnosti kao vlasništvo države Crne Gore, zatekao izvršnog direktora tog preduzeća sa još dva za sada neidentifikovana lica i dvije radne mašine, vlasništvo ovog pravnog lica, u nezakonitoj eksploataciji kamena u količini između 3.000 i 4.000 kubna metra, vrijednosti oko 100.000 eura.

“Tokom nadzora, Š.Lj. je priložio nevažeći ugovor o djelu iz jula 2020. godine, zaključen između Mjesne zajednice Bratica, i pravnog lica ‘Thore trans - cop’ d.o.o. – Ulcinj. Utvrđeno je da ovo pravno lice nema zaključen zakonit koncesioni ugovor o pravu na detaljna geološka istraživanja i eksploataciju kamena na navedenim katastarskim parcelama, kao i da predmetne parcele u prostornom planu Opštine Ulcinj ne nalaze kao prostor koji je namijenjen za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina. Takođe, provjerama u Opštini Ulcinj utvrđeno je da nadležni organi Opštine Ulcinj nijesu upoznati sa činjenicom da se na području mjesne zajednice Bratica, na navedenim katastarskim parcelama, izvode bilo kakvi građevinski radovi, te da Opština Ulcinj nije izdala saglasnost za izvođenje radova na području mjesne zajednice Bratica nijednom pravnom ili fizičkom licu”, stoji u policijskom tekstu.

Preporučujemo za Vas