Optuženi za pljačku Prve banke nisu došli na suđenje

Četvorki za pljačku Prve banke u Beranama 24. decembra sudiće u odsustvu

Prema optužnici koju je zastupala Nada Bugarin dvo­ji­ca ma­ski­ra­nih mu­ška­ra­ca 13. mar­ta 2012. godine oko 9.20 mi­nu­ta, na­o­ru­ža­ni ušli u ban­ku. Je­dan je uz pri­jet­nju pi­što­ljem primo­rao dvo­ji­cu za­po­sle­nih da leg­nu na pod, a dru­gi rad­ni­cu da mu iz se­fa pre­da no­vac

7984 pregleda 3 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Četvorici optuženih za pljačku filijale Prve banke u Beranama 24.decembra u Višem sudu u Bijelom Polju sudiće se u odsustvu.

To je odluka Višeg suda, nakon što se ni na današnji pretres nisu pojavili Milan Brkić i Filip Marjanović iz Be­o­gra­da, kao ni Baranin Goran Milašinović i Podgoričanin Miloš Ceković.

Presudom Višeg suda koju je ukinuo Apelacioni sud Crne Gore oni su osuđeni na ukupnu kaznu od 14,6 godina zatvora.

Mi­la­ši­no­vi­ć je osuđen na četiri godine zatvora a Pod­go­ri­ča­ni­n Mi­lo­š Ce­ko­vi­ć (32), kao i Brkić i Marjanović na jedinstvenu kaznu od po 3,6 godine zatvora za razbojništo i nedozvoljeno držanje oružja.

Prema optužnici koju je zastupala Nada Bugarin dvo­ji­ca ma­ski­ra­nih mu­ška­ra­ca 13. mar­ta 2012. godine oko 9.20 mi­nu­ta, na­o­ru­ža­ni ušli u ban­ku. Je­dan je uz pri­jet­nju pi­što­ljem primo­rao dvo­ji­cu za­po­sle­nih da leg­nu na pod, a dru­gi rad­ni­cu da mu iz se­fa pre­da no­vac.

To­kom pljač­ke su pu­ca­li uvis, a po­tom po­bje­gli sa 161.036 eura.

"Ušli su Brkić i Marjanović sa fantomkom i maramom preko glave u prostorije banke i naredili svima da legnu na pod. Onda uz prijetnju pištoljem naredili da se otvori trezor i odnijeli 161.036 eura. Nakon toga su ih čekali Milašinović i Ceković i sa dva auta se izgubili u nepoznatom pravcu. Djelo su htjeli da izvrše, po prethodnom dogovoru", kaže se u optužnici.