ODT provjerava navode prijave protiv više čelnika u "Čistoći"

Kartice za gorivo otkrivaju zloupotrebe?

Iz podgoričke "Čistoće"kažu da nijesu upoznati sa sadržajem prijave

55159 pregleda 154 reakcija 30 komentar(a)
Nije upoznat sa sadržajem prijave: Čađenović, Foto: Savo Prelević
Nije upoznat sa sadržajem prijave: Čađenović, Foto: Savo Prelević

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet nakon što je tom tužilaštvu zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, podnijeta krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja protiv izvršnog direktora podgoričke “Čistoće” Andrije Čađenovića i više drugih lica zaposlenih u tom preduzeću, kao i protiv NN lica zaposlenih u firmi “Lukoil”.

To su “Vijestima” potvrdili iz Tužilaštva u Podgorici. Iz “Čistoće” su redakciji kazali da nisu upoznati sa sadržajem prijave.

“ODT u Podgorici je, 25. novembra ove godine, od strane grupe vatrogasaca, podnijeta krivična prijava protiv A. Č. i drugih lica, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Po njoj je formiran krivični predmet koji je dodijeljen u rad državnom tužiocu, u skladu sa internim pravilima, a tokom izviđaja preduzeće se sve potrebne radnje i prikupiti sva obavještenja, dokazi i podaci neophodni za donošenje odluke”, kazao je “Vijestima” državni tužilac i portparol u podgoričkom ODT-u Vukas Radonjić.

Krivičnom prijavom koju je podnio bivši zaposleni Denis Hot iz Podgorice, pored Čađenovića, obuhvaćeni su Slobodanka Čabarkapa i Vojin Katnić, pomoćnici izvršnog direktora u “Čistoći”, Veselin Mijović, član Odbora direktora u “Čistoći” i predsjednik Sindikalne oragnizacije, Stanislava Martinović, predsjednica Odbora direktora u “Čistoći”, Miodrag Mišo Lazović, penzionisano lice. Prijava je podnijeta i protiv “ostalih NN lica” iz gradskog komunalnog preduzeća, kao i protiv “NN lica zaposlenih u ‘Lokoil Montenegru doo’” iz Podgorice.

Krivična prijava podnijeta je zbog “sumnje da u njihovim radnjama i postupanjima ima elemenata korupcije, pa su na taj način nanijeli značajnu materijalnu štetu privrednom društvu ‘Čistoća doo’ - Podgorica, čiji je osnivač Glavni grad”.

U obrazloženju prijave, pored ostalog, navodi se da su prijavljeni “po nalogu izvršnog direktora, suprotno ugovorima o javnoj nabavci goriva i autogasa” iz oktobra 2018. i oktobra 2019. godine, koji su zaključeni između “Čistoće” i “Lukoila”, “vršila isporuku (točenje/punjenje) goriva”.

“Pa su na taj način zloupotrijebili službeni položaj i pričinili značajnu materijalnu štetu privrednom društvu ‘Čistoća’, odnosno omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi sebi i trećim licima”, piše, pored ostalog, u prijavi.

Podnosilac prijave je uporedio tekst ugovora o nabavci goriva i autogasa od 2015. do 2020, i sugeriše da su svi ugovori od 2015. do 2019. sadržali član o korporativnim karticama (član 7), prema kojem je “Čistoća” bila u obavezi da dobavljaču dostavi spisak vozila sa registarskim oznakama, kao i imena lica koja su ovlaštena za korišćenje kartica, kao i karton deponovanih potpisa. Hot dodaje i da je ugovor za 2020. izmijenjen u dijelu tih obaveza.

“Više nema kartona deponovanih potpisa... nema stava 2 u kojem jasno stoji na koji način će se vršiti identifikacija vozila, odnosno da svako vozilo ima svoju karticu. Sada se planira korišćenje kompanijskih kartica sa limitom, odnosno planira se isporuka goriva na taj način da se ne može precizno pratiti potrošnja goriva po svakom vozilu posebno. Naručilac, odnosno njegovo ovlašćeno lice - izvršni direktor će sada vršiti kontrolu preko svojih ovlašćenih predstavnika, odnosno preko svojih ljudi od povjerenja”, navodi, pored ostalog, podnosilac prijave.

On dodaje i da je “nakon dolaska na mjesto izvršnog direktora, sredinom februara 2019. Čađenović izradio prvo jednu, pa onda i drugu karticu za točenje goriva”.

“Koje nisu vezane ni za jedne registarske oznake, a sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi sebi ili trećim licima. Prva kartica se nalazi na fakturama ‘Lukoila’ za putnička vozila, a druga se nalazi na fakturama za ostala vozila. Očigledno je da se ovo nije moglo uraditi bez podrške NN lica zaposlenih u ‘Lukoil Montenegro doo’, jer od 2015. godine je poznata obaveza iz člana 7 Ugovora da se gorivo isključivo isporučuje vozilu preko odgovarajuće kartice za to vozilo”, piše, pored ostalog, u obrazloženju prijave. Hot navodi da vezivanje kartice za registarske oznake, kao i karton deponovanih potpisa, onemogućavaju zloupotrebu kartica.

“Samo lice sa kartona deponovanih potpisa uz pomoć lica sa benzinske stanice može da napravi zloupotrebu. Lice na benzinskoj stanici provjerava registarske oznake vozila, odnosno odgovaraju li kartici koju mu je dalo ovlašćeno lice ‘Čistoće’, kako bi se evidentiralo punjenje goriva i ta kartica ‘zadužila’ za napunjenu količinu goriva, koje će se na kraju mjeseca fakturisati ‘Čistoći’. Isto tako, ovlašćeno lice ‘Čistoće’ potvrđuje da se radi o vozilu ‘Čistoće’, koje je vezano za tu karticu i na ovaj način je zloupotreba od drugih lica nemoguća”, navodi Hot u obrazloženju prijave i dodaje da se “slobodne” kartice “koriste uz pomoć lica zaposlenih ‘na Lukoil’ benzinskoj stanici.

“Jer oni ‘provlače’ karticu i znaju da ista nije vezana ni za jedno vozilo ‘Čistoće’, odnosno ‘provlače’ je iako vide da je ista u vlasništvu ‘Čistoće’, a vozilo u koje je sipano gorivo ne pripada ‘Čistoći’, jer ga nema na spisku vozila iz člana 7 Ugovora o javnoj nabavci”, tvrdi Hot u krivičnoj prijavi.

On je u prijavi naveo i više slučajeva koji, kako obrazlaže, ukazuju na moguće zloupotrebe. Tako navodi da jedna od faktura ukazuje da je Čađenović na benzinskoj stanici “Lukoil” u naselju Tološi natočio 30 litara goriva u rezervoar vozila registarskih oznaka PG MN 020, za koje Hot navodi da “nikada nije bilo u vlasništvu ‘Čistoće’”.

“Takođe, ta benzinska stanica se prema uslovima javne nabavke nije smjela naći u ponudi dobavljača za isporuku goriva, jer ne zadovoljava tražene uslove (najmanje pet točionih mjesta i dovoljan prostor za manevar vozila)”, objašnjava on.

Dodaje i da dio dokumentacije koju je priložio uz prijavu, ukazuje kako Čađenović u rezervoar zapremine 50 litara “uspijeva da napuni 100 litara goriva”, da “daje sponzorstva u vidu goriva Džudo savezu Crne Gore u kojem je on predsjednik”, te da je navodno službenim vozilom nekad morao da pređe i oko 350 kilometara na dan.

“Da bi u gradskim uslovima vožnje prešao ovu kilometražu na dnevnom nivou trebalo je da oko 10 sati provede u vozilu”, piše u prijavi.

Hot je u prijavi naveo i sumnje da se “u prethodnih nekoliko dana dešavaju određene radnje kojima se dokumentacija u vezi sa gorivom ili uništava, ili se vrše korekcije u izvještajima i fakturama, kako bi se prikrili tragovi zloupotrebe navedenih kartica”, napisao je on u prijavi.

Hot je, kako tvrdio otkaz u “Čistoći” dobio ranije pošto je takođe podnio prijavu uz sumnje da je u preduzeću “Čistoća” učinjeno krivično djelo sa obilježjima korupcije.

Rođacima službena vozila?

Hot u prijavi tvrdi i da je Siniša Rašović, koji je u martu osumnjičen za krađu 16 telefona iz “Čistoće”, bliski rođak izvršnog direktora tog preduzeća i da nije bio vozač, već inkasant.

“Iako je često upravljao vozilom registarskih oznaka PG CG H44 koje koristi Čađenović, a odmah je dobio na korišćenje 24 časa vozilo registarskih oznaka PG CG A85, iz kojeg je kasnije uklonjen GPS uređaj kako se ne bi moglo znati za šta se koristi vozilo”, tvrdi Hot u prijavi i dodaje da je to vozilo sada u vlasništvu ujaka Andrije Čađenovića, “koji je isto zaposlen u ‘Čistoći’”.

Rašović je, kako je tada medijima kazao Čađenović, po saznanju da je ukrao telefone, dobio otkaz iz “Čistoće”.

Hot je u prijavi kazao i da se izvršni direktor tog komunalnog preduzeća oglušio na preporuke ombudsmana u vezi sa raspodjelom stanova u “Čistoći”.