osnovni sud u kolašinu

Bojiću šest mjeseci zbog nasilničkog ponašanja prema Sekulić

NVO Centar za ženska prava izražava nezadovoljstvo zbog oslobađajuće presude Bojiću za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija

16248 pregleda 8 komentar(a)
Sekulić nakon prebijanja, Foto: Privatna arhiva
Sekulić nakon prebijanja, Foto: Privatna arhiva

Centar za ženska prava pozdravio je odluku sudije kolašinskog Osnovnog suda Arsena Popovića kojom je Bjepolicajac Ivan Bojić oglašen krivim za nasilničko ponašanje prema sugrađanki Andrei Sekulić.

Bojić je za to djelo kažnjen zatvorskom kaznom u trajanju od šest mjseci, što podsjećaju iz Centra za ženska prava, "predstavlja minimalnu kaznu za to krivično djelo".

Ta nevladina organizacija (NVO), međutim, izražava nezadovoljstvo zbog oslobađajuće presude Bojiću za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

"Smatramo da je do oslobađajuće presude za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava došlo zbog nedjelotvorne istrage. Prvenstveno zbog činjenice da je tužilaštvo u Kolašinu propustilo da pronađe, oduzme i izuzme kao dokaz oružje koje je okrivljeni Bojić držao u ruci i njime prijetio oštećenoj. Sve to, iako je postojala osnovana sumnja da se radilo o pravom pištolju koji je Bojiću bio dostupan kao službeniku Uprave policije. Smatramo da ovakvo postupanje nadležnih institucija, uključujući i policiju u Kolašinu, nije u skladu sa principom dužne pažnje i drugim obavezama države, koje proizilaze iz standarda Istanbulske konvencije i Evropske konvencije o ljudskim pravima utemeljenim u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, koji propisuju pozitivnu obavezu države da brzo i djelotvorno spriječi, istraži i , u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, kazni počinioce nasilja na način koji je srazmjeran težini počinjenih djela", piše u saopštenju Centra za ženska prava.

Iz Centra za ženska prava podsjećaju da "pored propusta da se izuzme oružje kojim je Bojić prijetio oštećenoj, tužilaštvo u Kolašinu Bojićevo nasilje prvobitno kvalifikovalo kao prekršaj".

Kako piše u saopštenju, "tek nakon urgencije koju je Centar za ženska prava uputio vrhovnom državnom tužiocu (VDT) Ivici Stankoviću, predmet je vraćen na ponovnu ocjenu tužilaštvu, koje je optužni predlog podiglo tri mjeseca nakon predmetnog događaja".

"Ni policija ni tužilaštvo žrtvu-oštećenu nijesu informisali o njenim pravima u postupku, prvenstveno o pravu na besplatnu pravnu pomoć, već je istu ostvarila posredstvom Centra za ženska prava koji joj je angažovao punomoćnika, advokata Srđana Lješkovića.Tokom 18 mjeseci koliko je proteklo od samog događaja do odluke suda, okrivljenom je omogućeno da se brani sa slobode, a žrtva nije uživala nikakvu fizičku i drugu zaštitu. Uprkos tome, ona je u maloj sredini, u uslovima pritisaka i prijetnji, aktivno učestvovala u postupku i svojim besprekornim i hrabrim svjedočenjem protiv policijskog službenika i njegovih lažnih svjedoka, omogućila sudu da privede pravdi okrivljenog i da izrekne osuđujuću presudu za nasilničko ponašanje", tvrde u Centru za ženska prava.

Ta NVO odaje "priznanje i zahvalnost Andrei Sekulić na istrajnosti i hrabrosti koju je pokazala boreći se za pristup pravdi".

Njena pozicija, objašnjavaju, bila je "dodatno otežana neažurnim odnosom policije i tužilaštva u Kolašinu i činjenicom da je okrivljeni pripadnik Uprave policije".

Takođe i činjenicom "da živi u tradicionalnoj sredina koja toleriše nasilje nad ženama i stigmatizuje one žene koje o nasilju javno progovore".

"U tom smislu posebnu važnost i snagu ima njena završna riječ, u kojoj je navela da njen slučaj treba da bude poruka svim ženama žrtvama nasilja da istraju do kraja. Pozivamo ODT Kolašin da, po dobijanju pisanog otpravka presude, postupi u skladu sa zakonom i zaštiti oštećenu, tako što će uložiti žalbu u dijelu koji se odnosi na oslobadjajuću presudu za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih naprava. Takođe, i da, u skladu sa zahtjevom advokata Srđana Lješkovića izraženom u njegovoj završnoj riječi, po službenoj dužnosti, pokrene postupke za krivično djelo davanje lažnog iskaza, protiv svih lica koja su na taj način ometala pravdu u ovom postupku", poručuju iz Centra za ženska prava.