viši sud u podgorici

O privatizaciji hotela “AS” svjedočio bivši ministar Branimir Gvozdenović

Gvozdenović je rekao da je Vlada Crne Gore 2012. godine u cilju podizanja kvaliteta turističkih usluga usmjerila aktivnosti na podsticanje u povećanju hotelskih kapaciteta

11818 pregleda 10 komentar(a)
Gvozdenović, Foto: Savo Prelević
Gvozdenović, Foto: Savo Prelević

Saslušanjem bivšeg ministar turizma Branimira Gvozdenovića, juče je nastavljeno suđenje u Višem sudu u Podgorici Neđeljku Gardaševiću, optuženom za zloupotrebu ovlašćenja u privredi prilikom privatizacije hotela “AS” u Perazića dolu.

Svjedok Gvozdenović je rekao da je Vlada Crne Gore 2012. godine u cilju podizanja kvaliteta turističkih usluga usmjerila aktivnosti na podsticanje u povećanju hotelskih kapaciteta.

“Oformljen je tim koji je bio zadužen za analizu svih dotadašnjih investicionih ugovora. Prvo mišljenje vezano za ugovor oko investicija u hotel ,,As” je bilo negativno, odnosno prvom tačkom ovogh mišljenja odlučeno je da se pokrene procedura raskida tog ugovora, dok je tačkom osam naloženo da se istovremeno u roku od 30 dana obave konsultacije sa investitorom. Nakon održanog sastanka sa investitorima koji je održan u maju, Vladi Crne Gore je u septembru predstavljen izbještaj Savjeta za privatizaciju u kome je predloženo da se nastavi saradnja sa investitorom hotela As. U tom izvještaju je precizirana dinamika investicija kao i ugovorna kazna od tri miliona eura ukoliko se ne realizuje prva faza investicionog programa koja je podrazumjevala ulaganje 15 miliona eura, otvaranje hotela sa pet zvjezdica sa 150 jedinica. Nakon toga je nastavljena komunikacija u cilju potpisivanja ugovora i dostavljanja bankarske garancije. U tom periodu vršena je intezivna komunikacija u kojioj je investitor obavjestio da je partner Sberbanka. Ministarstvo je o tome obavjestilo Komisiju za privatizaciju koja je prihvatila tekst bankarske garancije I bonitet klijenta kao i njihov finansijski potencijal nakon čega je potpisan ugovor. Na odluku o potpisivanju ugovora uticala su I ozbiljna ulaganja investitora u izgradnju hotela As u prethodnom period”, izjavio je Gvozdenović.

Odgovarajući na pitanja suda, on je pojasnio da je bankarska garancija Sberbanke ispunjavala vizuelni uslov kao i da je imala hologram banke.

“Poštujući proceduru investitor je izvjestio koja banka je izdala garanciju i dostavio razloge zbog kojih je izabrao tu banku. Garancija je dostavljena i arhivirana. U tom momentu je sve izgledalo kako treba”, kazao je Gvozdenović. Dodao je da je problem sa naplatom garancije Sber banke isprovocirao Vladu da oformi tim koji će se baviti tehnološkom provjerom garancija.

“U tom momentu nije postojala procedura provjere grancija koje se dostavljaju”, kazao je Gvozdenović.

Dodao je da su u konkretnom slučaju ispoštovane sve procedure vezano za prijem I potisivanje bankarske garancije Sber banke koje su u tom momentu bile propisane.

“Nakon dostavljanja provjeravala se usaglašenost teksta garancije, bonitet partnera koji je ponudio garanciju, potom je garancija prihvaćena, pečatirana i arhivirana”, kazao je Gvozdenović. Dodao je da je ova bankarska garancija bila ograničena na 1. februar 2016. godine. Pojasnio je da je investitor je radio na rekonstrukciji hotela As i činilo se da sve ide u jednom dobrom pravcu realizacije tog projekta. U 2014., je investirano pet i po miliona eura, te da se naredne godine obim radova smanjio zbog čega je održan sastanak sa investitorima kako bi se radovi intezivirali.

“Kako do toga nije došlo, podnijeli smo zahtjev za raskid ugovora. Vlada je zadužila Budvansku rivijeru da krene sa procedurama raskida ugovora a Ministarstvo turizma da naplati garanciju Sber banke. U januaru 2016., od Sberbanke smo tražili naplatu garancije”, rekao je Gvozdenović. Dodao je nakon predaje garancije banci i razgovora naših predstavnika sa menadžmentom Sberbanke, ministarstvo turizma je 18. februara obavješteno da se ne radi o validnom dokumentu i da garancija nije naplativa.

“Na sastanku sa investitorima, obećali su da će uplatiti novac ali do toga nije došlo, nakon čega je podnijeta krivična prijava”, kazao je Gvozdenović. U optužnici specijalnog tužioca Zorice Milanović se između ostalog navodi da je bankarsku garanciju izdala Sberbanka iz Moskve, a Gardašević je njom garantovao investicije od 50 miliona eura za rekonstrukciju hotela As. Iz Sberbanke u Moskvi saopšteno je da kompaniji "Montena invest" sa Kipra nikada nijesu izdali garanciju u iznosu od tri miliona eura eura čime je ova kompanija, kako se navodi u optužnici, pribavila imovinsku korist u navedenom iznosu na štetu državnog budžeta, piše u optužnici.

Preporučujemo za Vas