Afera Koverta

Stijepović tvrdi da nije učestvovao u pranju novca

„U konkretnom slučaju, više je nego jasno da ne postoji nijedan dokaz za osnovanu sumnju da sam počinio krivično djelo za koje se teretim. Krivično djelo pranje novca se vrši jedino i isključivo direktnim umišljajem da sam htio izvršenje krivičnog djela a u konkretnom slučaju nisam znao, niti sam mogao znati da novac potiče od kriminalne djelatnosti“, smatra Stijepović

29432 pregleda 133 reakcija 60 komentar(a)
Foto: Printscreen
Foto: Printscreen

Na ročištu za kontrolu optužnice danas je u Višem sudu u Podgorici nekadašnji gradonačenik Podgorice Slavoljub Stijepović izjavio da nije kriv za pranje novca. Predložio je sudu, da zbog izostanka subjektivnog elementa bića krivičnog djela obustavi krivični postupak protiv njega.

Vanraspravno vijeće kojim predsjedava sudija Radomir Ivanović će u zakonskom roku od 15 dana donijeti odluku da li će potvrditi optužnicu. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević je istakla da u konkretnom slučaju postoje brojni dokazi, kako subjektivni tako i objektivni elementi bića krivčnog djela za koje se tereti Stijepović.

Optuženi Stijepović je naveo da sud brine ne samo o tome da li ima dokaza već i da li su oni dovoljni za potvrđivanje optužnice.

„U konkretnom slučaju, više je nego jasno da ne postoji nijedan dokaz za osnovanu sumnju da sam počinio krivično djelo za koje se teretim. Krivično djelo pranje novca se vrši jedino i isključivo direktnim umišljajem da sam htio izvršenje krivičnog djela a u konkretnom slučaju nisam znao, niti sam mogao znati da novac potiče od kriminalne djelatnosti“, smatra Stijepović. On se osvrnuo i na rješenje Apelacionog suda, koje je ukinulo odluku Višeg suda da se obustavi postupak protiv njega.

„U tom smislu ukazujem na sudsku praksu Apelacionog i Višeg suda koje su u ovoj godini donijeli više obustava krivičnih postupaka zbog nepostojanja dokaza. Da li ima ili nema dokaza utvrđuje se na ročištu kontrole optužnice. Zbog toga cjenim da je optužnica gdje se dokazi cjene samo po kvantitetu neodrživa. Ova optužnica ne sadrži niti jedan dokaz pa je irelevantna ocjena dokaza i po kvalitetu i po kvantitetu jer dokazi u ovom slučaju ne postoje“, istakao je Stijepović.

Dodao je da za konvertovanje novca u banci nije znao i da u tom nije imao nikakvog udjela i predložio da se postupak protiv njega obustavi usljed nedostatka dokaza.

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević je navela da ima dovoljno dokaza da je Stijepović izvršio krivično djelo pranje novca.

„Za Viši sud su svi osnovano sumnjivi osim Slavoljuba Stijepovića. Viši sud je ovog optuženog izdvojilo iz tog događaja cjeneći da na njegovoj strani ne postoji subjektivni element bića krivičnog djela, dok Apelacioni sud ukazuje da se subjektivni element utvrđuje u kontradiktornom postupku“, istakla je Vukčević.

Dodala je da iskaz svjedoka saradnika Vlatka Rašovića na detaljan način opisuje na koji način su optuženi preduzimali sve radnje pa i Slavoljub Stijepović.

„Imajući u vidu hronologiju događaja da su dolari dati u koverti i nisu konvertovani u eure na način koji je predviđen platnim prometom odnosno gdje je nephodna potvrda da se radi o legalnom novcu. Zatim insistiranje Stijepovića da konvertovanje novca izvrši Duško Knežević u svojoj banci, potom vraćanje konvertovanog novca i sastajanje ovog optuženog sa svjedokom Vukićevićem na parkingu a ne u kancelariji i preuzimanje novca u kući Kneževića upućuje na zaključak da su se u radnjama Slavoljuba Stijepovića stekli kako subjektivni tako i objektivni elementi bića krivičnog djela pranja novca“, smatra tužiteljka Vukčević.

Apelacioni sud Crne Gore uvažio je žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici od 02. 03. 2021. godine, koji je obustavio postupak protiv Slavoljuba Stijepovića u aferi „Koverta“, optužen za pranje novca u saizvršilaštvu. Predmet je vraćen prvostepenom Višem sudu na ponovno odlučivanje.

„Vijeće je ukinulo prvostepeno rješenje u navedenom dijelu, jer su u postupku donošenja rješenja učinjene povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 386 st.1 tač.9 ZKP-a, obzirom da su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i protivrječni, zbog čega se nije mogla ispitati pravilnost i zakonitost pobijanog rješenja. Na ove povrede osnovano je ukazano u žalbi Specijalnog državnog tužioca i na iste drugostepeni sud pazi po službenoj dužnosti, u smislu člana 417 st.4, u vezi člana 386 st.1 ZKP-a. Osim toga, osnovano je u žalbi navodeno i da je zaključivanje u pobijanom rješenju da nema dovoljno dokaza da je okrivljeni S.S. osnovano sumnjiv za djelo koje je predmet optužbe pogrešno, u vezi sa čime je izostala ocjena datih dokaza, pa je činjenično stanje pogrešno utvrđeno“, navedeno je u odluci Apelacionog suda.

Početkom marta, u postupku kontrole optužnice, vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, donijelo je rješenje kojim se obustavlja krivični postupak protiv Slavoljuba Stijepovića, bivšeg gradonačelnika Podgorice, koji je u aferi “Koverta” optužen za pranje novca u saizvršilaštvu.

Istim rješenjem je potvrđena optužnica protiv Duška Kneževića, optužen za stvaranje kriminalne organizacije, kao i protiv Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamare Krdžić, Gorana Grujovića i Tomice Knežević, zbog istog krivičnog djela i zbog pranja novca u saizvršilaštvu.