Vozač premijerove kćerke odgovara za opasnu vožnju

Saslušanje osumnjičenog policajca Dražena Jeknića odgođeno zbog štrajka advokata

33830 pregleda 530 reakcija 77 komentar(a)
Dva čovjeka na haubi automobila sa štićenom ličnošću, Foto: Privatna arhiva/screenshot
Dva čovjeka na haubi automobila sa štićenom ličnošću, Foto: Privatna arhiva/screenshot

Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću osumnjičilo je službenika Uprave policije Dražena Jeknića za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti zbog teškog incidenta tokom blokade magistrale na Bogetićima.

U nikšićkom tužilaštvu “Vijestima” je saopšteno da je saslušanje osumnjičenog Jeknića u tom predmetu bilo zakazano za ponedjeljak 24. maj, ali da zbog štrajka advokata nije mogao da angažuje branioca za pružanje pravne pomoći.

“Po pozivu za navedeno saslušanje uredno se odazvao osumnjičeni i tom prilikom je istakao da svoju odbranu želi da iznese uz prisustvo izabranog branioca, ali s obzirom na činjenicu da je Advokatska komora 17.05.2021. godine donijela Odluku o proglašenju opšte obustave pružanja pravne pomoći advokata na cijeloj teritoriji Crne Gore počev od 24.05.2021. godine, nije bio u mogućnosti da angažuje branioca u navedenom predmetu za zakazani termin”, piše i odgovoru rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Željka Pejovića.

Zbog toga je postupajući tužilac odložio saslušanje osumnjičenog Jeknića na neodređeno vrijeme, odnosno do okončanja obustave pružanja pravne pomoći crnogorskih advokata.

"Na osnovu činjenica i dokaza, koji su utvrđeni u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole, konstatovano je da postoji osnovana sumnja da je policijski službenik J. D. u predmetnom slučaju neprofesionalno postupao jer nije postupao s dužnom pažnjom prilikom procjene rizika po bezbjednost štićenih ličnosti (kojem ih je izložio pokušajem prolaska vozilom kojima je prevozio štićene ličnosti kroz okupljenu grupu građana koja je blokirala odvijanje saobraćaja)”, piše u nalazu Unutrašnje kontrole

Težak incident na Bogetićima dogodio se 8. aprila, kada su pristalice Patriotsko-komitskog saveza, tokom višednevne blokade magistrale, opkolili a potom i pokušali da zaustave prolazak Vladinog “mercedesa” (PG-CG-301) u kojem su bili vozač Jeknić, premijerova kćerka i još jedna osoba.

Na snimcima incidenta vidi se kako Vladin “mercedes” ima bliski susret sa masom, a potom i kako dvojica učesnika blokade - B. V. i Lj. V. sjede na haubi službenog automobila, s namjerom da zaustave kretanje, ali i kako vozač štićene ličnosti u jednom trenutku naglo ubrzava zbog čega njih dvojica padaju na cestu.

Saopšteno je da su lakše povrijeđeni.

NALAZ UNUTRAŠNJE KONTROLE

Još u danu kada se dogodio incident, kako su “Vijesti” objavile, upućeni su kazali da je službenik Sektora policije posebne namjene Dražen Jeknić, koji je dužio automobil iz Vladinog protokola, napravio nekoliko službenih grešaka i kršio protokole zaštite štićenih ličnosti...

Da je Jeknić napravio nekoliko profesonalnih propusta konstatovano je nedavno i u izvještaju MUP-ovog Odjeljenja unutrašnje kontrole rada policije.

“Na osnovu činjenica i dokaza, koji su utvrđeni u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole, konstatovano je da postoji osnovana sumnja da je policijski službenik J. D. u predmetnom slučaju neprofesionalno postupao jer nije postupao s dužnom pažnjom prilikom procjene rizika po bezbjednost štićenih ličnosti (kojem ih je izložio pokušajem prolaska vozilom kojima je prevozio štićene ličnosti kroz okupljenu grupu građana koja je blokirala odvijanje saobraćaja). On je i nedovoljnim preduzimanjem mjera za bezbjednost lica, neposredno prije nego što je vozilom izašao iz okupljene grupe građana, a nakon što su dva građanina učesnika blokade - V. B. i V. Lj. sjeli na prednji dio vozila sa očiglednom namjerom da spriječe dalje kretanje vozila, ne sačekavši da policijski službenici CB Nikšić, koji su bili u neposrednoj blizini vozila intervenišu i ove građane uklone sa vozila i njemu omoguće dalje nesmetano kretanje vozilom. Naglo ubrzavajući kretanje vozilom prouzrokovao je da nakon nekoliko pređenih metara dođe do pada građana na kolovoznu površinu magistralnog puta, usljed čega su zadobili lake tjelesne povrede”, piše u izvještaju Unutrašnje kontrole.

Prema protokolima Uprave policije za zaštitu štićenih ličnosti, Jeknić je i prije puta ka Nikšiću morao sa starješinama da provjeri trasu kako bi izbjegao susret sa masom, a prema policijskim procedurama, nije ni smio ući u gužvu, nakon što je uočio blokadu.

Nakon snimka, jasno je bilo i nije smio da dodaje gas dok su ljudi sjedjeli na haubi, već je morao da sačeka da njegove kolege sklone građane...

Službenici Odjeljenja unutrašnje kontrole konstatovali su da postoji osnovana sumnja da je Jeknić svojim radnjama počinio težu povredu službene dužnosti iz čl.106 st.1 t.10 Zakona o unutrašnjim poslovima - nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera za bezbjednost lica, imovine i povjerenih stvari, zbog čega su izvještaj dostavili i ODT-u Nikšić.

I nikšićki policajac napravio propust

Unutrašnja kontrola je u nalazu konstatovala i da je službenik Centra bezbjednosti Nikšić S. G. napravio profesionalni propust prilikom obezbjeđenja blokade, jer je dozvolio Vladinom automobilu da nastavi put ka mjestu gdje su bili demonstranti.

Dokument Ministarstva unutrašnjih poslova dostavljen je v. d. direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu, koji je shodno odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, dužan da u daljoj proceduri pokrene postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti.

Bonus video: