Još jedan krug za “Kovertu”

Iz SDT-a najavili žalbu na rješenje Višeg suda kojim je ponovo, po drugi put obustavljen krivični postupak protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića, osumnjičenog za pranje novca u slučaju “Koverta”

23683 pregleda 17 komentar(a)
Foto: Printscreen
Foto: Printscreen

Iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) saopštili su “Vijestima” da će ponovo uložiti žalbu na rješenje Višeg suda, kojim je drugi put obustavljen krivični postupak protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića, osumnjičenog za pranje novca u slučaju “Koverta”...

Iz Višeg suda već su jednom donosili istovjetno rješenje, ali je Apelacioni sud uvažio prvu žalbu SDT-a i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Aida Muzurović, izjavila je “Vijestima” da SDT na takvu odluku suda, pravo žalbe Apelacionom sudu ima u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Na pitanje, kakva je zakonska mogućnost - odnosno koliko puta mogu da se donose ovakve odluke, a Apelacioni sud ih ukida i vraća na ponovno postupak, pojasnila je: “Nema ograničenja kada se radi o rješenjima”.

Posljednje rješenje o obustavi postupka nakon održanog ročišta za kontrolu optužnice, istovjetno je prethodnom od 2. marta.

“Po stavu ovog suda, u odnosu na optuženog Slavoljuba Stijepovića, SDT nije pribavilo niti prikupilo niti ponudilo sudu nijedan valjani dokaz koji bi bio na stepenu osnovane sumnje da je okrivljeni Stijepović počinio krivično djelo pranje novca u saizvršilaštvu, a koju činjenicu sud mora cijeniti u postupku kontrole optužnice”, navodi se u obrazloženju rješenja vijeća kojim predsjedava sudija Radomir Ivanović.

U rješenju piše da se to krivično djelo može izvršiti samo sa direktnim umišljajem, ali da se iz spisa ne može zaključiti da je kod tog okrivljenog postojala svijest i volja za tim...

Iz SDT-a su najavili da će i njihova žalba biti istovjetna.

U prvoj je pisalo da se to - da li postoje svijest i volja, utvrđuje iz dokaza koji su predloženi od strane tužioca:

“Pa ukoliko određeni dokazi ukazuju da postoji osnovana sumnja da kod okrivljenog postoji svijest i volja za izvršenje krivičnog djela, a postoje i dokazi iz kojih proizilazi da te svijesti i volje nema do stepena osnovane sumnje, vijeće prvostepenog suda nema pravo da u ovoj fazi postupka cijeni koji od tih dokaza je istinit, niti da daje veću vrijednost jednom ili drugom dokazu. To je pitanje koje se rješava na glavnom pretresu, u kontradiktornom postupku”, navodi se u žalbi SDT-a Apelacionom sudu.

Konstatuju da je takvom odlukom vijeće Višeg suda u Podgorici prekoračilo funkcionalna ovlašćenja i preuzelo ulogu sudećeg vijeća.

Oni su između ostalog tvrdili da je Stijepović dobro znao da je novac koji uzeo od Duška Kneževića stečen kriminalnom djelatnošću.

Vanraspravno vijeće Višeg suda u Podgorici, početkom marta donijelo je prvo rješenje kojim se obustavlja krivični postupak protiv Stijepovića, a istim aktom potvrđena je optužnica protiv Kneževića, optuženog za stvaranje kriminalne organizacije, kao i protiv Branislava Todorovića, Živka Šljivančanina, Tamare Krdžić, Gorana Grujovića i Tomice Knežević, zbog istog krivičnog djela i zbog pranja novca u saizvršilaštvu.