Da se obezbijedi sistem naknade štete za žrtve trgovine ljudima

Niti udaraju po džepu, niti oduzimaju imovinu

GRETA pozvala crnogorske vlasti da unaprijede pristup pravdi i obezbijede naknadu štete žrtvama, kao i da osiguraju kažnjavanje počinilaca

6640 pregleda 0 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com
Ilustracija, Foto: Shutterstock.com

Grupa eksperata Savjeta Evrope za borbu protiv trgovine ljudima (GRETA) pozvala je crnogorske vlasti da unaprijede pristup pravdi i obezbijede naknadu štete žrtvama, kao i da osiguraju kažnjavanje počinilaca.

To se navodi u saopštenju koje je potpisala portparolka SE Tatjana Baeva, nakon objavljivanja novog izvještaja o borba protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori.

GRETA eksperti, kako se navodi, ocijenili su da je od objavljivanja drugog izvještaja o implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori u septembru 2016. godine, postignut napredak u nekim oblastima, poput usvajanja standardnih operativnih procedura i uspostavljanja multidisciplinarnog tima za identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

Takođe, podsjećaju da su u cilju jačanja istrage i krivičnog gonjenja slučajeva trgovine ljudima, vlasti uspostavile operativni tim za borbu protiv trgovine ljudima.

“U isto vrijeme, GRETA podstiče vlasti da preduzmu dalje korake ka unapređenju pristupa pravdi žrtvama trgovine ljudima, obezbjeđujući da advokati, koji pružaju pravnu pomoć žrtvama, trgovine prođu neophodnu obuku i specijalizaciju. Crnogorske vlasti treba da preduzmu korake da uspostave posebne procedure postupanja sa djecom prilikom istrage, krivičnog gonjenja i presuđivanja u slučajevima trgovine ljudima, uključujući mjere kao što su obezbijeđivanje dovoljnog broja posebnih prostorija za ispitivanja prilagođene djeci”, navodi se u tekstu.

Dodaje se da je u izvještaju navedeno da nijednoj žrtvi trgovine ljudima koja je podnijela imovinsko-pravni zahtjev u krivičnom postupku nije dosuđena naknada od počinilaca, a nije bilo slučajeva trgovine ljudima u kojima je oduzeta ili zaplijenjena imovina optuženog.

“GRETA poziva vlasti da ulože konkretne napore kako bi se obezbijedio sistem naknade štete za žrtve trgovine ljudima, uključujući i stupanje na snagu, bez daljeg odlaganja, Zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela nasilja, koji bi žrtvama trgovine omogućio da traže naknadu od države”.

Ekspreti Savjeta Evrope podsjećaju da su pravosnažne kazne izrečene u dva slučaja trgovine ljudima od 2014. godine i ističu da prekvalifikacija krivičnog djela trgovine ljudima u druga krivična djela s blažim kaznama, kao i nedovoljno uspješno sankcionisanje trgovaca ljudima, stvaraju osjećaj nekažnjivosti i podrivaju napore uložene u ohrabrivanje žrtava da svjedoče.

“GRETA eksperti podstiču državne organe da preduzmu mjere za jačanje krivično-pravnog odgovora na trgovinu ljudima i podstaknu specijalizaciju tužilaca i sudija za rad na slučajevima trgovine ljudima”.

Inspektori rada nisu otkrili slučajeve sa indicijama trgovine ljudima

Uprkos naporima na podizanju svijesti, inspektori rada nisu otkrili slučajeve sa indicijama trgovine ljudima, piše u izvještaju.

GRETA eksperti, navodi se, podstiču vlasti da preduzmu mjere za unapređenje kapaciteta Inspekcije rada za otkrivanje i sprečavanje slučajeva trgovine ljudima u svrhu eksploatacije radne snage.

“Takođe, vlasti su pozvane da ojačaju saradnju sa privatnim sektorom i usvoje zakone kojima se integriše oblast sprečavanja trgovine ljudima i eksploatacija radne snage u javnim nabavkama i promoviše transparentnost u procesu nabavke. Pored toga, crnogorske vlasti treba da obezbijede održivije finansiranje pomoći žrtvama trgovine ljudima, kako bi obezbijedili dovoljan broj mjesta za sve žrtve kojima je potreban siguran smještaj, uključujući muškarce. Takođe bi trebalo obezbijediti efikasan pristup tržištu rada za žrtve trgovine ljudima i njihovo ekonomsko i socijalno uključivanje”, navodi se u izvještaju.

Porast broja žrtava...

U izvještaju se navodi da je Crna Gora zemlja porijekla, odredišta i tranzita žrtava trgovine ljudima.

Podsjećaju se da je do kraja 2019. godine broj identifikovanih žrtava, uglavnom žena i djece iz Crne Gore, bio je nizak.

“Od novembra 2019. godine, nakon otkrivanja velikog slučaja u kojem su učestvovale žrtve sa Tajvana, pa do kraja 2020. godine broj identifikovanih žrtava povećao se na 52. Podaci za 2020. godinu ukazuju ne samo na važan porast broja identifikovanih žrtava, nego i na porast broja muških žrtava i prvenstveno radnu eksploataciju”, piše ekspreti GRETA.

Preporučujemo za Vas