potvrđena presuda višeg suda

Tri godine robije zbog metadona

Pravosnažna presuda Apelacionog suda Crne Gore protiv Nikšićanina

6441 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Pravosnažnom presudom Apelacionog suda Crne Gore Nikšićanin I.V. osuđen je na tri godine zatvora zbog prodaje droge - metadona.

Uhapšen je u julu prošle godine, nakon što je nikšićka policija pretresla stan koji je koristio.

Okrivljeni je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici osuđen da je počinio krivično djelo - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

U obrazloženju presude Apelacionog suda, između ostalog, navodi se da je pravilno prvostepeni Viši sud prilikom odmjeravanja kazne ovom optuženom kao olakšavajuće okolnosti cijenio nezaposlenost, dok je kao otežavajuću okolnost pravilno cijenio raniju osuđivanost optuženog.

“Stoji činjenica da optuženi nije specijalni povratnik, međutim isto se ne može cijeniti kao povoljnost za optuženog, imajući u vidu da je optuženi do sada 15 puta osuđivan pretežno za krivična djela protiv imovine - krađa, sitna krađa, teška krađa, razbojništvo i oduzimanje vozila, pa je očigledno da je optuženi imao namjeru da se preorijentiše i specijalizuje za vršenje krivičnih djela neovlašćena proizvodanja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čijim izvršenjem se takođe ostvaruje imovinska korist. Kod svega navedenog, izrečena kazna zatvora u trajanju od tri godine je adekvatna težini izvršenog krivičnog djela i stepenu krivice optuženog, pa je za očekivati da će se istom postići svrha kažnjavanja, odnosno da će navedena kazna spriječiti učinioca da čini krivična djela, uticati na optuženog i na druge da ubuduće ne vrši krivična djela”, navodi se u obrazloženju presude Apelacionog suda.