Vuković: I dalje mi prijete policajci koji su me tukli

​Bjelopoljac Siniša Vuković zbog ugrožene sigurnosti zatražio azil u Srbiji

29858 pregleda 13 komentar(a)
Vuković, Foto: Privatna arhiva
Vuković, Foto: Privatna arhiva

Bjelopoljac Siniša Vuković zatražio je azil u Srbiji, jer tvrdi da mu je ugrožena sigurnost od strane policijskih službenika.

Iz Uprave policije rečeno je da su provjerama utvrdili da to nije tačno, ali i potvrdili da je on tražio procjenu svoje bezbjednosti - pa su taj zahtjev proslijedili “nadležnoj instituciji na dalju nadležnost”.

Vuković je zahtjev za azil uputio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje odgovoreno mu je da se za azil, shodno pravnim propisima te države, može prijaviti tako što namjeru za azil stranac izražava na ulasku na njenu teritoriju: “Nakon čega mu se izdaje potvrda o registraciji stranca koji je izrazio namjeru da podnese zahtjev za azil”.

Kako je tvrdio ranije, Vuković je surovo pretučen u bjelopoljskom Centru bezbjednosti zbog učešća u litijama, ali nakon toga on je osuđen na novčanu kaznu od 550 eura.

Tu odluku Suda za prekršaje ukinuo je Viši sud za prekršaje i vratio na ponovni postupak...

Presuda je pobijena zbog “nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i bitnih povreda zakona”.

Istovremeno kao bespredmetna, odbijena je žalba policijskih službenika koju su tražili strožu kaznu - veći iznos novčane kazne ili zatvorsku kaznu.

“Imajući u vidu da je u obrazloženju prvostepenog rješenja, sud samo naveo dokaze koje je sproveo u prvostepenom postupku, kao i da odbranu okrivljenog nije prihvatio, navodeći da je ista ostala nedokazana i usmjerena na olakšavanje svog prekršajno-pravnog položaja, budući da je opovrgnuta iskazima saslušanih svjedoka kojima je poklonio punu vjeru, ta odluka nema razloga o odlučnim činjenicama, čime je povrijeđena odredba zakona o prekršaju”, navodi se u ukidnom rješenju.

Viši sud za prekršaje navodi da je prvostepeni sud bio u obavezi da izvede dokaz i utvrdi da li je kritične prilike Vuković zadobio povrede prilikom privođenja, kako to sam navodi, dok su svjedoci govorili da 28. avgusta prošle godine nisu primjenjivali fizičku silu.

PROVOKACIJE?

Vuković navodi da se zbog svih problema više puta obraćao Upravi policije, unutrašnjoj kontroli, ministru policije Sergeju Sekuloviću i direktoru policije Zoranu Brđaninu.

​To je, tvrdi, činio više puta i dok je načelu policije bio Veselin Veljović, koji mu je u više navrata u telefonskom razgovoru govorio “da će biti bezbjedan” i da će policajci “biti sankcionisani”.

Bjelopoljac ističe da su ga policajci Ivan Šutović, Danko Gogić i Miloš Radović više puta provocirali i prijetili, zbog čega je izbjegavao da izađe u grad.

Protiv pomoćnika komandira stanice Centra bezbjednosti Bijelo Polje Ivana Šutovića, ranije je bio pokrenut istražni postupak pred Osnovnim državnim tužilaštvom u toj opštini zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo - zlostavljanje, na štetu sugrađanina Vukovića.

Kasnije je, naredbom o proširenju istrage, status osumnjičeg za isto krivično djelo dobio i tadašnji komandir stanice Danko Gogić i njegov kolega Miloš Radović.

Iz Tužilašva je Vijestima saopšteno da je taj postupak u fazi izviđaja.

“Nakon što je postupajući tužilac u ovom predmetu donio rješenje o odbačaju krivične prijave, Više državno tužilaštvo u Bijelom Polju je, postupajući po pritužbi oštećenog S. V. na naznačeno rješenje, naložilo pribavljanje novih dokaza u ovom postupku, čije je sprovođenje u toku, nakon čega će tužilac donijeti odluku o ovom predmetu”, stoji u odgovoru ODT-a.

Vuković je tvrdio da je tog dana u policiji pretučen zbog učešća u litijama, da su ga policajci tukli po glavi, iako su znali da ima zdravstvene probleme i da je tog dana uzaludno pred Sudom za prekršaje ponavljao da je pretučen i pokazivao medicinsku dokumentaciju.

Tvrdio je da su ga tukli policajci Ivan Šutović i Miloš Radović, dok su oni to demantovali, govoreći da nisu primjenjivali fizičku silu.

Njegov pravni zastupnik, advokat Miloš Kojović, istakao je da su, nakon dovođenja u Sud za prekršaje, u zapisniku konstatovane vidljive tjelesne povrede kod oštećenog Vukovića, za šta je priložio medicinsku dokumentaciju.

Policajci koje Vuković pominje, negirali su krivicu.

Vuković je prošle godine, kako je tvrdio, pretučen u Centru bezbjednosti, a umjesto njih, on je, u odvojenom postupku, u Sudu za prekršaje kažnjen sa 550 eura. Tu presudu, međutim, ukinuo je Viši sud za prekršaje i vratio na ponovni postupak"...

Policija: Sve pritužbe odbačene kao neosnovane

Iz Uprave policije “Vijestima” je saopšteno da je Vuković tražio procjenu njegove bezbjednosti, što je proslijeđeno nadležnoj instituciji na dalju nadležnost.

“Službenici policije su provjerili navode S. V. kojom prilikom je utvrđeno da navedeni službenici Uprave policije nijesu prijetili S. V. Takođe, S. V. je podnio pritužbe na rad službenika Centra bezbjednosti Bijelo Polje Danka Gogića, Ivana Šutović i Miloša Radović i to na više adresa: direktora Uprave policije, ministru unutrašnjih poslova i Kancelariji za komunikaciju sa građanima kabineta predsjednika Vlade Crne Gore, gdje su sve pritužbe odbačene kao neosnovane.

U izvještaju Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije o postupanju po pritužbama i izvršenim kontrolama za novembar 2020. godine, stoji da u sprovedenom postupku unutrašnje kontrole povodom predmetne pritužbe nijesu utvrđene činjenice i dokazi koji bi ukazivali na neprofesionalno ili nezakonito postupanje policijskih službenika u predmetnom slučaju”, stoji u odgovoru Tima za odnose sa javnošću Uprave policije.

Međutim, dodaju u odgovoru, i pored činjenice da se u ovom slučaju nije moglo utvrditi postojanje elemenata za disciplinsku ili drugu odgovornost policijskih službenika, a s obzirom na to da je pritužba sadržala navode o nezakonitoj upotrebi prinude od strane policijskih službenika, spisi sačinjeni u postupku unutrašnje kontrole dostavljeni su Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje.

Zgrada CB Bijelo Polje
Zgrada CB Bijelo Poljefoto: Arhiva Vijesti

Predmet vraćen Osnovnom državnom tužilaštvu...

Iz Osnovnog državnog tužilaštva Bijelo Polje, potvrdili su “Vijestima” da je po prijavi Vukovića formiran predmet zbog krivičnog djela - zlostavljanje, protiv policijskog službenika Šutovića.

Uz njega, osumnjičen je i Gogić zbog navodnih prijetnji Vukoviću.

“ODT je odbacilo tu prijavu kao neosnovanu, nakon čega je punomoćnik oštećenog izjavio pritužbu Višem državnom tužilaštvu, koje je usvojilo pritužbu i predmet vratilo u ponovni rad osnovnom državnom tužiocu i taj postupak je u toku”, kazao je advokat Miloš Kojović.

Za to djelo zaprijećena je kazna od tri mjeseca do tri godine zatvora.

“Predmet je u fazi izviđaja. U toku su saslušanja svjedoka, prikupljanje medicinske dokumentacije, a nakon toga izvršiće se vještačenje”, piše u odgovoru lokalnog tužilaštva.

Bonus video: