POVJERLJIVI PODACI O ISPLATAMA

Oznaka tajnosti na „plate” doušnicima

Nema podataka kako je godinama trošen novac za posebne operativne potrebe unutar Uprave policije

36826 pregleda 105 reakcija 105 komentar(a)
Veljović, Foto: Boris Pejović
Veljović, Foto: Boris Pejović

Koliko je novca iz blagajne Uprave policije godinama isplaćivano doušnicima, ali i službenicima Uprave policije na ime troškova ili nagrade za učestvovanje u akcijama nije poznato, kao ni kriterijumi na osnovu kojih je budžetski novac dijeljen.

Interni podaci pokazuju da su za tu operativnu namjenu, a na osnovu člana 122 starog Zakona o unutrašnjim poslovima, godinama trošeno oko 300.000 eura godišnje novca, koji je prema zakonu oslobođen plaćanja poreza...

Dok je ministar Ministarstva unutrašnjih poslova bio Raško Konjević, u jesen 2015. godine, na dio troškova za posebne operativne potrebe, koji je dijeljen na osnovu Zakona o unutrašnjim poslovima, stavljena je oznaka tajnosti.

U Upravi policije “Vijestima” je odgovoreno da je MUP tada donio Uputstvo o korišćenju sredstava za posebne operativne namjene, tako da nije objelodanjena makar i ukupna cifra, koja se na godišnjem nivou isplaćuje za tu namjenu.

“Rješenjem ministra od 26. oktobra 2015. godine označeno je stepenom tajnosti ‘interno’ u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka. Radi se o finansijskim sredstvima neophodnim za nesmetano, operativno i cjelishodno funkcionisanje policije i dodjeljuju se svim organizacionim jedinicama Uprave policije”, piše u odgovoru Uprave policije.

I u nedavno usvojenom Zakonu o unutrašnjim poslovima, pod poglavljem - Finansiranje, postoji odredba za isplatu troškova za operativne potrebe.

“Za isplatu troškova i nagrada licima i policijskim službenicima za postupanje i učestvovanje u primjeni mjera i radnji koje su odobrene na osnovu ovog zakona i zakona kojim se uređuje krivični postupak, određuju se namjenska finansijska sredstva, u okviru budžeta Ministarstva”.

Navodi se da se na ta novčana sredstva ne plaćaju se doprinosi za socijalno osiguranje i porez na dohodak fizičkih lica:

“Te se ne primjenjuju odredbe odgovarajućih propisa u pogledu obaveze obračunavanja, plaćanja i izvještavanja poreskog organa”, piše u članu 206. Zakona o unutrašnjim poslovima.

Iz blagajne uzeto 273.000

“Stari” Zakon o unutrašnjim poslovima usvojen je 2012. godine, a podzakonski akti, koji regulišu trošenje novca u tzv. povjerljive svrhe donijeti su tri godine kasnije, ali ni za taj period ne postoje podaci kome je i koliko novca dato na ime operativnih potreba.

U izvještaju revizora, tokom provjere Uprave policije, navedeno je da se za te prve tri godine “vršila isplata sredstava bez adekvatnog pravdanja i nadzora”...

“U toku 2014. godine, iznos od 273.025 eura isplaćen je iz blagajne za tzv. posebne operativne potrebe, a državnim revizorima nije bila dostupna dokumentacija kojom je ovaj iznos pravdan. Sredstva su isplaćena pozivanjem na član 122 Zakona o unutrašnjim poslovima, tj. za isplatu troškova i nagrada”, piše u izvještaju revizora.

Tek kada su uvedeni podzakonski akti, uređeno je da službenici UP mogu raspolagati gotovinskim novcem, koji se, uz saglasnost ministra, podiže sa glavnog računa trezora. Ovlašćenje za podizanje ima jedan službenik MUP-a, dok konačnu odluku o dodjeli gotovine donosi ministar.

Koliko je novca službenik UP dobio i potrošio kontroliše se kroz priznanice ili fakture, a u skladu s Uputstvom o radu Državnog trezora.

DRI nije imao uvid u troškove

DRI u izvještajima navodi da nekoliko godina nijesu mogli utvrditi da li su opravdani troškovi podignutih avansa za posebne operativne potrebe UP, jer revizoru nije data na uvid potrebna dokumentacija.

Tek kada je UP, u skladu sa DRI preporukama, donijela posebno povjerljivo Uputstvo o radu s operativnim vezama, definisala se procedura za pravdanje novca za posebne operativne potrebe.

Ni DRI kasnije nije saopštavano kolika je godišnja cifra išla za tu namjenu. Unutar policijske službe godinama se pominje da novac iz kase UP za ovu operativnu namjenu nije trošen na pravi način, već da je po nalogu šefova dijeljen odabranim službenicima.

Zbog tajnosti podataka nije poznata lista saradnika UP koji su na osnovu ovog člana dobili novac iz blagajne UP, jer su pomagali policiji u otkrivanju krivičnih djela...

Po Veljovićevom nalogu dato 12 stanova...

Dok je direktor Uprave policije bio Veselin Veljović, u Upravi policije na osnovu njegovog diskrecionog prava tokom 2010. i 2011. godine dodijeljeno je 12 stanova za službenike UP po povoljnim uslovima.

U odgovoru UP piše da je Sindikat Uprave policije, na osnovu člana 30. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba članova Sindikata i odluka o raspodjeli stambenih jedinica od 8. septembra 2010. godine i od 31. oktobra 2011. godine, dao mogućnost da jedan dio rukovodilaca Uprave policije aplicira za stan u zgradi koju je tada Sindikat gradio u Podgorici.

“Na osnovu zaključaka kolegijuma Uprave policije od 3. februara 2011. godine i od 21. novembra 2011. godine, pravo na kupovinu stana po povoljnim uslovima ostvarilo je 12 službenika Uprave policije. Svi oni su stekli pravo kupovine stana po povoljnim uslovima na osnovu odluka Sindikata i zaključaka kabineta UP na čijem čelu je tada bio Veselin Veljović”, odgovorila je UP. Oni su naveli da od tada Sindikat više nije omogućio da neko na osnovu diskrecionog prava ostvari pravo kupovine stana po povoljnim uslovima, tako da Veljović u drugom mandatu nije koristio mogućnost dodjele stana na osnovu diskrecionog prava.

Zbog dijeljenja ovih stanova, koje je aminovao Veljović, godinama je vođen postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici protiv tadašnjeg rukovodstva Sindikata UP.

Viši sud je 17. juna 2019. godine donio oslobađajuću presudu jer su utvrdili da je “raspodjela stanova urađena u skladu sa aktima Sindikata koja su važila u tom periodu”.