Vlada zabranjuje skladištenje cigara u Luci Bar

Vlada: Međunarodni partneri zabrinuti zbog šverca cigareta, ukazali na rizik za bezbjednost države

"Nadležni organi moraju da preduzmu odgovarajuće mjere u cilju okončanja ilegalnih aktivnosti i Vlada mora da razmotri situaciju u vezi sa primjenom Zakona o slobodnim zonama, kao i rizike koje implementacija ovog akta nosi, naročito u dijelu tranzita i stavljanja u promet duvanskih proizvoda"

39268 pregleda 207 reakcija 56 komentar(a)
Foto: Gov.me
Foto: Gov.me

Nelegalni tranzit i nelegalno stavljanja u promet duvanskih proizvoda na teritoriji Crne Gore, sa posebnim akcentom na aktivnosti u Slobodnoj zoni Luke Bar, ukazuju na postojanje okolnosti koje predstavljaju rizik za bezbjednost države.

To je saopšteno nakon sjednice Vlade.

Vlada je danas usvojila Informaciju o potrebi pokretanja postupka isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti Slobodne zone Luke Bar.

"U Informaciji se ističe da izvještaji međunarodnih partnera u kojima se izražava zabrinutost zbog velikog obima nelegalnog tranzita i nelegalnog stavljanja u promet duvanskih proizvoda na teritoriji Crne Gore, sa posebnim akcentom na aktivnosti u Slobodnoj zoni Luke Bar, ukazuju na postojanje okolnosti koje predstavljaju rizik za bezbjednost države. Imajući u vidu da je jedan od prioriteta Vlade preduzimanje odlučnih mjera da se u potpunosti zaustave ovakve nelegalne aktivnosti, koje osvjedočeno nanose štetu i budžetu i međunarodnoj reputaciji Crne Gore, ocijenjeno je da nadležni organi moraju da preduzmu odgovarajuće mjere u cilju okončanja ilegalnih aktivnosti i Vlada mora da razmotri situaciju u vezi sa primjenom Zakona o slobodnim zonama, kao i rizike koje implementacija ovog akta nosi, naročito u dijelu tranzita i stavljanja u promet duvanskih proizvoda", saopšteno je nakon sjednice Vlade.

Povezani članci

01. Jul 2021.

Vlada zabranjuje skladištenje cigara u Luci Bar

Navodi se da je zaduženo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da, u saradnji sa Ministarstvom kapitalnih investicija i Ministarstvom unutrašnjih poslova, pripremi i Vladi dostavi analizu o mogućnosti isključenja ili zabrane skladištenja duvanskih proizvoda iz oblasti Slobodne zone Luke Bar.