ZAKAZANA SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Vagaju o postupku protiv Ivanovića

”Tražila sam izjašnjenje sudije Ivanovića i dobila ga. Ono će biti razmatrano na sjednici u ponedjeljak. To sam uradila samoinicijativno, nakon saznanja da je u kumovskim odnosima sa licima o čijem pritvoru je odlučivao”, kazala je predsjednica Sudskog savjeta

2200 pregleda 5 komentar(a)
Simonović Zvicer, Foto: Savo Prelević
Simonović Zvicer, Foto: Savo Prelević

Predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović Zvicer mogla je da pred Komisijom za Etički kodeks pokrene postupak protiv sudije Višeg suda Radomira Ivanovića, ali je odlučila da prije toga o njegovom postupku u slučaju Krstović čuje i mišljenje ostalih članova tog tijela.

To je Zvicer Simonović kazala “Vijestima”, objasnivši da je od sudije Ivanovića tražila i dobila izjašnjenje, koje će Sudski savjet razmatrati na sjednici zakazanoj za ponedeljak 6. septembar.

Objasnila je i da je samoinicijativno tražila izjašnjenje Ivanovića, nakon što je saznala da je taj sudija u kumovskim odnosima sa Marinom (27) i Budimirom Krstović (66) o čijem slanju u pritvor je odlučivao.

”Tražila sam izjašnjenje sudije Ivanovića i dobila ga. Ono će biti razmatrano na sjednici u ponedjeljak. To sam uradila samoinicijativno, nakon saznanja da je u kumovskim odnosima sa licima o čijem pritvoru je odlučivao”, objasnila je predsjednica Sudskog savjeta.

Ona je pojasnila da joj Zakon dozvoljava samo mogućnost da pokrene postupak pred komisijom za Etički kodeks:

”Ali hoću da čujem mišljenje i ostalih članova Savjeta”.

Prema Etičkom kodeksu, sudijska nepristrasnost je suštinski pojam i preduslov za obezbjeđenje pravičnog suđenja.

”Sudija mora biti oslobođen od svake veze, naklonjenosti ili pristrasnosti, koja utiče - ili za koju bi se moglo smatrati da utiče - na njegovu sposobnost da samostalno donesu odluku... Sudija je dužan da se u vršenju sudijske funkcije, svojim ponašanjem u sudu i van suda, u svojim profesionalnim i ličnim odnosima sa pripadnicima pravne profesije i drugim licima, izbjegava situacije koje bi opravdano mogle da izazovu sumnju u njegovu nepristrasnost. Sudija će tražiti da bude izuzet iz postupanja u predmetu u kojima postoje razlozi koji dovode u sumnju njegovu/njenu mogućnost da donese nepristrasnu odluku. Sumnju u nepristrastnost sudije naročito podstiču porodične, prijateljske, poslovne, socijalne i ostale veze sa strankama i njihovim zastupnicima”, piše u Kodeksu.

Prema Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, u nadležnosti tog tijela su, pored onih utvrđenih Ustavom, i da odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudija i predsjednika sudova, kao i da razmatra pritužbe na njihov rad.

Isti akt članom 116 propisuje da u postupku utvrđivanja disciplinske odgovornosti, disciplinsko vijeće, odnosno Sudski savjet održava raspravu, na kojoj moraju biti pozvani disciplinski tužilac, sudija i njegov branilac.

Prema tom aktu, ako postoji osnovana sumnja da je sudija izvršio disciplinski prekršaj, predlog za utvrđivanje njegove odgovornosti mogu podnijeti predsjednik suda, predsjednik neposredno višeg suda i predsjednik Vrhovnog suda ili Komisija za praćenje primjene Etičkog kodeksa sudija.

”Predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti sudije mora se podnijeti, bez odlaganja, odmah po saznanju za izvršeni disciplinski prekršaj”, propisano je zakonom.

Predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti podnosi se Sudskom savjetu u pisanom obliku i sadrži lične podatke sudije, činjenični i pravni opis disciplinskog prekršaja, predlog za izricanje određene disciplinske sankcije i obrazloženje iz kojeg proizlazi osnovana sumnja da je sudija izvršio disciplinski prekršaj.

Sudski savjet dostavlja predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti disciplinskom tužiocu najkasnije u roku od pet dana od dana prijema predloga.

Ivanović je krajem avgusta odbio prijedlog više državne tužiteljke Tanje Božović - da odredi pritvor Budimiru i Marijani Krstović, osu i kćerci uhapšenima zbog sumnje da su krijumčarili 1.400 kilograma kokaina.

Nakon par dana, vijeće Višeg suda u Podgorici preinačilo je njepovu odluku.

Obrazložili su da se osnovano žalbom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici konstatuje da je sudija za istragu nepravilno postupio, kada je odbio njihov predlog da odredi pritvor okrivljenima za krijumčarenje droge.

Preporučujemo za Vas