Veljović neće ići u Istražni zatvor

Iako su odbili da ga pošalju u pritvor, Vijeće je zaključuje da postoji osnovana sumnja da je Veljović izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti

59637 pregleda 1130 reakcija 222 komentar(a)
Veljović, Foto: Savo Prelević
Veljović, Foto: Savo Prelević

Savjetnik za bezbjednost predsjednika države Mila Đukanovića, Veselin Veljović, neće ići u Istražni zatvor, odlučilo je tročlano vijeće Osnovnog suda na Cetinju, koje je kao neosnovanu odbilo žalbu tamošnjeg Osnovnog državnog tužilaštva.

To vijeće ocijenilo je da nisu ispunjeni uslovi da se doskorašnjem direktoru Uprave policije odredi pritvor, zbog mogućeg uticaja na svjedoke, jer okolnosti u žalbi, niti one koje proizilaze iz spisa predmeta, ne ukazuju na tu mogućnost.

Iako su odbili da ga pošalju u pritvor, Vijeće je zaključuje da postoji osnovana sumnja da je Veljović izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti čl.376.stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Oni, međutim, vjeruju da Veljović neće ponoviti krivično djelo - jer je "neizvjesna okolonost" da će se on pojaviti na novim skupovima.

"Osnovni sud u Cetinju je donio rješenje Kv.91/2021 od 09.09.2021.godine, kojim se odbija kao neosnovana žalba Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju,izjavljena protiv rješenja sudije za istragu ovog suda Kri.83/21 od 06.09.2021.godine,kojim je odbijen predlog za određivanja pritvora osumnjičenom Veljović Veselinu,zbog krivičnog djela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376.stav 3 u vezi stave 1 KZCG po pritvorskim osnovima iz čl.448.stav 1 tačka 2 I 3 Zakonika o krivičnom postupku", saopšteno je iz tog suda.

Objašnjeno je da Vijeće nalazi da se osnovano u žalbi državnog tužioca navodi da sudija za istragu nije pravilno ocijenio kada je našao da ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Veljović Veselin izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz čl.376.stav 3 u vezi stava 1. Kriivčnog zakonika Crne Gore.

"Ovo obzirom da iz DVD snimka se jasno vide radnje koje je kritičnom prilikom preduzeo osumnjičeni ,odnosno da je svojim tijelom gurao policijske službenike koji su se nalazili u kordonu ispred njega i grupe građana, a na snimku se vide i radnje ostalih učesnika događaja . Pri tom,činjenica da oštećeni policijski službenici nijesu identifikovani, nije od suštinskog značaja za postojanje predmetnog krivičnog djela ,kod činjenice da se nesporno radi o policijskim službenicima,što se utvrđuje nedvosmisleno iz DVD snimka. Imajući u vidu navedeno,ovo Vijeće zaključuje da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni Veljović Veselin izvršio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti čl.376.stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika Crne Gore".

Sudije objašnjavaju da je Članom 448 stav 1 ZKP-a propisano da se pritvor može odrediti u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka, protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično djelo, i ako postoji neki od propisanih pritvorskih osnova.

"Međutim, Vijeće ovog suda nalazi da u odnosu na osumnjičenog Veljović Veselina ne postoji pritvorski osnov iz čl. 448 st. 1 tač. 2 Zakonika o krivičnom postupku, budući da okolnosti na koje se poziva državni tužilac u žalbi ne predstavljaju posebne okolnosti da će okrivljeni ponoviti krivično djelo. Okolnosti da bi okrivljeni ostankom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo, moraju biti konkretne, a ne apstraktne. U konkretnom, osumnjičeni ranije nije osuđivan, a postojanje tenzija nije dovoljno da se po ovom osnovu odredi pritvor, jer je događaj povodom ustoličenja Mitropolita od 05.09.2021. godine okončan, dok aktuelno nijesu prijavljeni ili najavljeni novi skupovi građana,niti se to u žalbi tvrdi. Stoga predlog po ovom osnovu nije konkretizovan,već se svodi na postojanje mogućnosti u budućem periodu da budu organizovani građanski skupovi,na kojima bi osumnjičeni ponovio djelo,pa kako se radi o budućoj neizvjesnoj okolnosti,to ista po ocjeni ovog vijeća ne opravdava određivanje pritvora po ovom pritvorskom osnovu", ocijenilo je Vijeće.

Isto Vijeće nalazi da nijesu ispunjeni uslovi ni da se osumnjičenom pritvor odredi na osnovu čl. 448 st. 1 tač. 3, odnosno zbog mogućeg uticaja na navedene svjedoke, budući da okolnosti sadržane u žalbi niti one koje proizilaze iz spisa predmeta, ne ukazuju na opasnost da će osumnjičeni ometati postupak uticanjem na navedene svjedoke:

"Koji su inače policijski službenici,koji su o okolnostima predmetnog događaja sačinili službene zabilješke,a osim toga događaj je zabilježen na DVD snimku,što sve ukazuje da ne postoji opasnost da bi osumnjičeni mogao da utiče na ove svjedoke u pogledu okolnosti izvršenja predmetnog krivičnog djela. Naime,državni tužilac je naznačene svjedoke predložio da se saslušaju uopšteno na sve okolnosti izvršenja krivičnog djela,pa obzirom na naprijed iznijeto i kako je kritični događaj zabilježen na DVD snimku, to iskazi svjedoka nijesu ključni za utvrđivanje činjeničnog stanja. Okolnost da nije utvrđen identitet oštećenih policijskih službenika i da je iste potrebno saslušati na okolnost da li su osumnjičenom dozvolili prolaz kroz kordon policije, ne upućuje na postojanje opasnosti od uticaja na iste,kod činjenice da su isti oštećeni krivičnim djelom i da je kritični događaj jasno prikazan na DVD snimku,gdje se vide radnje koje su preduzimali i osumnjičeni i ostali učesnici događaja. Prilikom odlučivanja Vijeće je imalo u vidu izuzetnost pritvora predviđenu čl. 174 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku, pa je imajući u vidu sve naprijed navedeno našlo da isti nije potreban za nesmetano vođenje krivičnog postupka".

Bonus video: