podnijeli krivičnu prijavu

DF Budva: Radović sa DPS organizovao kriminalnu grupu koja je oštetila Opštinu za 600.000 eura

Šef kabineta predsjednika Opštine iznio niz optužbi na račun predsjednika lokalnog parlamenta

24311 pregleda 276 reakcija 72 komentar(a)
Sa pres konferencije, Foto: Vuk Lajović
Sa pres konferencije, Foto: Vuk Lajović

Demokratski front (DF) Budve iznio je na današnjoj konferenciji za novinare teške optužbe protiv šefa tamošnjeg parlamenta Krsta Radovića, navodeći da je sa predstavnicima Demokratske partije socijalista firmirao organizovanu kriminalnu grupu koja je oštetila budžet Opštine Budva za 600 hiljada eura.

Šef kabineta predsjednika Opštine, Nikola Jovanović, iznio je set optužbi, te pokazao dokumenta o povezanosti Radovića sa DPS, a sve u svjetlu najnovije blokade rada lokalnog parlamenta.

Osim optužbi da je krivično odgovoran za blokadu Skupštine opštine, te da je to urađeno u saglasju sa DPS, Jovanović je iznio dokumenta o Radovićevoj firmi, koju je on navodno prikrio u imovinskom kartonu, a koja je prije deceniju za vrijeme dok je gradom upravljao DPS mu omogućila da bez papira u Petrovcu izgradi stambenu zgradu, a stanove rasproda ruskim državljanima.

DF Budva pres
foto: Vuk Lajović

Jovanović je optužio Radovića da nije ni platio porez, te da mu je sve to bilo omogućeno jer je imao podršku DPS vlasti. Jovanović se osvrnuo i na validnost diplome koju je Radović stekao, ali i upitao Radovića da li je članu porodice Marović za usluge kupio "roleks" sat.

Ponovio je da očekuje reakciju nadležnih državnih institucija, ali i rukovodstva Demokratske Crne Gore da li će u svojim redovima zadržati Radovića.

Saopštenje šefa kabineta predsjednika Opštine Budva Nikole Jovanovića prenosimo u cjelosti:

"Ovom prilikom obavještavam javnost da sam nakon što je odbornički klub DF Budva podnio inicijativu ministarstvu javne uprave za vršenje inspekcijskog nadzora protiv predsjednika skupštine zbog blokade rada parlamenta, podnio krivičnu prijavu protiv Krsta Radovića zbog brutalnog kršenja zakona i procedura Vrhovnom državnom tužilašvu Crne Gore i to zbog izvršenja krivičnih djela: zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika Crne Gore; nesavjestan rad u službi iz člana 417 Krivičnog zakonika Crne Gore; a sve u vezi sa članom 15 i 49 Krivičnog zakonika Crne Gore ili nekog drugog krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti.

Prijavljeni je u produženom trajanju zloupotrebom svog službenog položaja blokirao rad skupštine, onemogućio odbornike da odlučuju pa čak i da govore na sjednici sa namjerom da se izazove politička kriza koja vodi šestomjesečnom neodržavanju sjednice i u krajnjem raspuštanjem parlamenta od strane Vlade Crne Gore. Na ovaj način prijavljeni je svjestan svoga djela čije je izvršenje htio protivpravno iskoristio svoj položaj sa namjerom da se drugom nanese šteta u ovom slučaju odbornicima u skupštini i drugom političkom subjektu. Takođe, kao službeno lice je kršenjem Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta i Poslovnika SO Budva nesavjesno postupao u vršenju svoje službe, iako je bio svjestan štetnih posledica svog djela, čime je onemogučio normalno funkcionisanje predstavničkog doma građana sprečavajući odbornike da u skladu sa članom 88 Poslovnika SO Budva donesu odluku o popuni upražnjenih mjesta u odborima. Izvršenjem navedenih radnji je nesumnjivo izvršio krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti jer je samovoljom i dekretskim ponašanjem preuzeo na sebe ulogu čitave skupštine i spriječio odbornike da vrše službena ovlašćenja za koja su ih građani izabrali. Ovo protivzakonito ponašanje odvija se u produženom trajanju i jedini način da se ono zaustavi je utvrđivanje krivične i pravne odgovornosti. Niti jedan pojedinac, rukovođen samovoljom, ne smije biti iznad zakona, odnosno nema pravo da nekažnjeno zloupotrebljava svoj službeni položaj posebno ne na štetu građana. U svemu ovome najviše je povrijeđen javni interes jer blokiranjem parlamenta odbornici nisu u prilici da usvajaju odluke koje su u interesu građana i grada.

Sprečavanjem da se izvrši popuna odbora Krsto Radović je uradio isto što i predsjednik Državne izborne komisije Aleksa Ivanović kada je odbio da sazove komisiju i dostavi izvještaj o popuni upražnjenog poslaničkog mjesta za koleginicu Zoronjić. Podsjetiću Aleksa Bečić je kao predsjednik Skupštine Crne Gore tada potpuno ispravno preuzeo nadležnosti DIK koju bira upravo parlament i izvršio popunu upražnjenog poslaničkog mjesta, da bi zatim sa još 40 poslanika većine podnio krivičnu prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja protiv predsjednika izborne komisije. Zato očekujem da se i Aleksa Bečić oglasi po ovom pitanju i saopšti svoje mišljenje, na šta ima dvojnu obavezu kao predsjednik partije Demokrata i predsjednik Skupštine Crne Gore. Zanima me da li smatra da neki pojedinac ima pravo i mogućnost da blokira rad predstavničkog doma građana samo zato što se rukovodi ličnim animozitetom.

Da kriminalno ponašanje Krsta Radovića nije ništa novo niti neubičajeno, najbolje dokazuje sledeća dokumentacija koja otkriva stvarne motive za pokušaj rušenja vlasti u Opštini Budva. Kao neko ko je itekako dobro sarađivao sa bivšim režimom DPS i ključnim ličnostima iz te partije očigledno da prema istima ima određene dugove koje danas vraća ovakvim ponašanjem. Krizu vlasti u Budvi proizvode udruženim djelovanjem on koji blokira rad skupštine i DPS koji bojkotuje učešće.

Krenućemo redom, otkrivajući pozadinu djelovanja predsjednika skupštine a javnost Crne Gore će imati priliku da se uvjeri šta je stvarni uzrok krize vlasti u Budvi.

Krsto Radović, funkcioner Demokrata i predsjednik Skupštine Opštine Budva je lažirao podatke u svom godišnjem izvještaju o prihodima i imovini koji se podnosi Agenciji za sprečavanje korupcije na način što u istom nije prijavio da je jedan od osnivača firme „SIB-MONT“doo Petrovac odnosno nije prijavio svoj udio u vlasništvu pravnog lica.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Takođe, u istom izvještaju nije prijavio ni nepokretnu imovinu koja se nalazi u vlasništvu pravnog lica kojeg je kao javni funkcioner osnivač. Razlog za prikrivanje ovog podatka sadržan je u činjenici da je ta firma nelegalno izgradila zgradu odnosno preko 1.000 m2 nelegalnog stambenog prostora. Uvidom u list nepokretnosti br 64 stoji podatak da je na parceli 644/1 KO Petrovac u vlasništvu firme „SIB MONT“ čiji je Radović osnivač drugi sprat, treći sprat i potrkovlje izgrađeni bez dozvole a da je prekoračenje dozvole u osnovi objekta za 166 m2, suterena za 179m2, prizemlja za 95 m2 i prvog sprata za 116 m2. Posebno zanimljiva činjenica je da knjiženje ovog objekta datira iz 27.02.2007. godine a da je građevinska dozvola izdata dana 19.02.2007. godine odnosno 8 dana prije pa ispada da je zgrada sa garažama, suterenom, prizemljem, tri sprata i potkrovljem sagrađena za svega 8 dana, što bi značilo zasigurno novi svetski rekord u građevinarstvu. Posebno problematično što ovu stvar čini neizvodljivom jeste činjenica da je dozvola izdata 19.02.2007. godine i da shodno zakonskoj proceduri je neophodno da se izvrši prijava gradnje i da prođe 15 dana da bi ista bila pravosnažna o čemu se obavještava urbanistička inspekcija nakon čega je tek moguće otpočeti gradnju. Kako je u tom vremenu urbanistička inspekcija bila u nadležnost lokalne samouprave odnosno u nadležnost DPS u Budvi, jasno je da se radi o fiktivnim rokovima i da je zgrada izgrađena bez ijednog papira a da se dokumentacija kasnije izrađivala. Upoređujući dozvolu za građanje koja je naknadno izrađena, po istoj odobrava se firmi „DOO SIB MONT“ izgradnja stambenog objekta bruto razvijene površine 383.32 m2 sa spratnošču suteren, prizemlje i prvi sprat, dok je faktičko stanje na terenu i u listu nepokretnosti suteren sa garažama, prizemlje i četiri sprata pa je tako umjesto planskom dokumentacijom dozvoljenih 383,32 m2 izgrađeno preko 1.400 m2. Sve ovo nije moglo biti urađeno bez političke podrške DPS, lokalnih i državnih organa koji su žmurili na divlju gradnju. Većina stanova u ovoj nelegalnoj zgradi je prodata.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Krunski dokaz da se radi o organizovanom poduhvatu u vršenju zloupotrebe službene dužnosti i kršenju zakona i svih mogućih procedura, neupitno dokazuje „uputstvo za postupanje po zahtjevu“ br 001-887/1 od 3.4.2009. godine, dakle 2 godine nakon što je upisan nelegalni objekat, od tadašnjeg potpresjednika opštine koji je upućen Sekretarijatu za planiranje prostora da se firmi „SIB-MONT“ za stambeni objekat na kat parceli 644/1 „s obzirom na stečene obaveze prema investitorima dajemo saglasnost da shodno urbanistićko-tehničkim parametrima iz DUP-a daju urbanističu saglasnost na glavni projekat ovog investitora“. O kakvim se obavezama prema investitorima radi i čime je zaslužena ovo retroaktivno štelovanje dokumentacije ostaje da se nagađa, ali je jedno sigurno da su DPS funkcioneri brutalno kršili procedure za interes Krsta Radovića i njegovog biznisa.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Veoma je indikativno zašto Agencija za spračavanje korupcije i drugi nadležni državni organi nisu izvršili provjeru podataka u imovinskom kartonu Radovića jer se ovdje radi o javnim podacima kojima svaki građanin Crne Gore ima pristup jednostavnom pretragom. Očito je da Radović i dalje uživa zaštitu DPS sa kojim je vidimo vrlo dobro sarađivao po oprobanoj matrici dvilje gradnje u Budvi protiv koje se on navodno, gromoglasno i javno bori svo vijeme. Divlji graditelj, koji se zalaže za uvođenje moratorijuma na gradnju toliko voli Petrovac da je u njenom srcu sazidao višespratnicu na divlje pa bi sada da brani drugima da u skladu sa zakonom grade.

Osim što se bavio prikrivanjem stvarnog vlasništva Krsto Radović se skriva od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Budva kao osnivač firme i izbjegava plaćanje poreza. Iako je većina stanova u ovom nelegalnom objektu prodata i izvršen je upis, nekoliko garažnih mjesta se nalazi u vlasništvu firme. Naša uprava uzaludno vrši pozivanje predstavnika firme da podnesu poresku prijavu za 2016,2017.2018,2019.2020 i 2021. godinu zbog čega je upućivala zahtjeve na adresu firme i u krajnjem u skladu za pravilim upravnog postupka izvršila objavljivanje poziva na oglasnoj tabli jer se osnivači i ovlašćeni predstavnici skrivaju kako ne bi platili porez. Na današnji dan je ova firma od 2007 do 2014 godine ima ukupno 5.145 eur duga za porez a čeka se zaduženje od 2016-2021. godine. Zbog čega za ova potraživanja radnije rukovodstvo u upravi nije stavilo zabilješku potraživanja za dugovne iznose veoma je jasno. Tolerisano im je neplaćanje poreza a imovima im se nije blokirala kako je to zakonska obaveza.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Iako prethodno izrečeno dovoljno pokazuje o dvoličnom političkom djelovanju Radovića, primjer koji slijedi pokazuje dubinu saradnje i istovjetnosti istoga sa DPS. Da je isti postao član organizovane kriminalne grupe odnosno DPS dokazuje to da je na prevaran način komunalije izmirio zemljom odnosno livadama druge klase umjesto novcem, čime je oštetio budžet građana Budve za više stotina hiljada eura.

Naime, dana 2.6.2009. godine Krsto Radović upućuje molbu tadašnjem potpresjedniku opštine Lazaru Rađenoviću broj 001-1435/1 za otkup zemljišta radi kompezacije za obaveze plaćanja naknade za gradsko građevinsko zemljište i to parcele 1661 i 1797/2 KO Buljarica po namjeni livade 2 klase površine 3.801 m2. Kako je odlučivanje o ovom zahtjevu po tadašnjim propisima bilo isključivo u nadležnosti Skupštine Opštine Budva a ne izvršne vlasti, ova molba se arhivira i ne dostavlja se predlog odluke Sekretarijatu za zaštitu imovine na mišljenje i odbornicima na razmatranje. Umjesto toga, sa očiglednom namjerom da se izigra zakon, dana 22.10.2009. godine zaključuje se Ugovor o fiduciji između Rajka Kuljače i Krsta Radovića kojom se kao sredstvo obezbjeđenje za plaćanje novčanih obaveza po osnovu komunalija za 5 ugovora garantuje ovom imovinom koja je procijenjena na 608.102 eur. Umjesto novčanog iznosa koji je određen za plaćanje komunalija od 608.000 eur koliko iznosi vrijednost ugovora opštini se ne uplaćuje niti jedan jedini cent već se opština upisuje kao vlasnik nad sredstvom obezbjeđenja i prihvata ove dvije parcele u svom vlasništvu.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Radović je opštini ustupio dvije parcele koje su po namjeni livade 2 klase, dakle neurbanizovano zemljište u Buljarici, kako bi istima garantovao pokriće za 5 ugovora raznih investitora za plaćanje komunalija i to Matveeve Tamare i Natali, Pavlović Radmile, Radović Krsta, Mitrović Đorđa i Mitrović Mitra. Kako su sva ova lica bila obavezna da plate komunalije za građevinsko zemljište opštini Budva, a kako je istima garantovano imovinom firme SIB MONT sama činjenica da je opština prihvatila parcele znači da niti jedan jedini cent nije završio na računu opštine već je novac umjesto opštini otišao firmi SIB MONT čiji je Radović osnivač ili direktno njemu. Ovim je budžet Opštine Budva oštećen za više stotina hiljada eura i to nesumnjivo govori o stvaranju kriminalne organizacije samo po ovom pitanju koja mora da bude predmet postupanja nadležnih državnih organa.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Posebno je indikativna činjenica da opština u svojoj arhivi nema procjenu o vrijednosti zemljišta koju je uradila agencija za procjenu nekretnina „DREAMY“doo Podgorica čiji je osnivač i izvršni direktor Sanja Radović. Kada je izvršen upis vlasništva Opštine Budva u Upravi za nekretnine dostavljena je ovom organu procjena vrijednosti zemljišta a veoma je indikativno zašto je ova procjena nestala iz spisa predmeta i da li je to povezano sa činjenicom da je tadašnja načelnica katastra bila Mira Marović, strina Svetozara Marovića. Takođe želim da naglasim činjenicu da je tadašnji sekretar sekretarijata za investicije bio Dragan Marović koji je bio ovlašćeno lice za obračun komunalije i pored Rajka Kuljače za zaključenje ugovorima sa Krstom Radovićem, pa vidimo da je itekako upleten sa porodicom Marović preko kojih je ostvario svoje biznis interese bolje nego da je osnivač DPS-a.

Do kojih granica doseže skandalozno i kriminalno djelovanje Radovića ilustrativno dokazuje punomoćje koje datira od prvog aprila 2008. godine, kojim Matvejeva Natalija, ovlašćuje ni manje ni više nego advokata Radović Krsta da je zastupa u Crnoj Gori u pravnim radnjama, pred svim sudovima državnim organima i trećim licima koje je potvrdio notar grada Moskve Salahov Gazi. Predstavljajući se lažno kao advokat i ovjeravajući punomoćje sa lažnim podacima izvršio je toliko krivičnih djela da bi mu i DPS pozavidio. Izgleda da nije slučajno da je punomoćje zavedeno na prvi april i da je to prigodan datum sadržini punomoćja. Isto je prevedeno od strane Dragane Gašović, stalnog sudskog tumača za ruski jezik u Nikšiću i kao takvo korišćeno je u postupcima sa Opštinom Budva kada je Radović po ovom punomoćju potpisivao ugovore o komunalijama za izvjesnu Matvejevu. Ovom prilikom pozivam advokatsku komoru Crne Gore da se odrede prema ovom pitanju i činjenici da se javni funkcioner u Crnoj Gori bavio nadriadvokaturom. Uvidom u rješenje ministarstva prosvjete kojim se priznaje Uvjerenje i stečenom obrazovanju i stručnom nazivu Menadžer-Bachelor of Science- Univerzitet „Union-Nikola Tesla“ vidi se da je Radović završio bečelor studije od 180 ECTS kredite dana 7.februara 2017. godine pa je nejasno kako se devet godina ranije predstavljao kao advokat kad uopšte nije pravnik, niti je stekao zvanje specijaliste nauka, niti je položio pravosudni i advokatski ispit, i pitanje je kako mu je pošlo za rukom da sačini lažnu ispravu i istu upotrebljava nekažnjeno u pravnom prometu.

DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva
DF Budva, DF Budva Krsto Radović
foto: DF Budva

Vjerujem da opisani događaji otkrivaju stvarnost lika i djela predsjednika Skupštine Opštine Budva koji su toliko skandaliozni da ga svaki od njih pojedinačno diskvlaifikuje trajno za obavljanje bilo koje javne funkcije. Očito je da je poučen iskustvom prevarnih radnji iz prethodnog vremena mislio da na isti način može da se bavi politikom i da će mu sve to proći, Zaboravio je da sa druge strane ima ljude koji su potpuno suprotni i za razliku od njega nemaju mrlju u svojoj prošlosti, kojima su ruke i obraz čisti i koji su dali sve od sebe da pobijede kriminalnu hobotnicu DPS sa kojima je on razvijao svoje biznise i zarađivao pare. Kako vidimo da je veoma dobro sarađivao sa njima i da su mu činjenje usluge kao što nisu niti jednom članu DPS zaključuje se da je odavno postao član organizovane kriminalne grupe zvane DPS jer baš u ovom vremenu kada je radio brojne nezakonite radnje DPS je zavio Budvu u crno u ekonomskom, materijalnom i svakom drugom smislu. Sada je dokazano da je isti bio dio toga i da je nusproizvod jednog sistema vrijednosti u kojem je dozvoljeno bilo sve.

Sve navedeno je odnos isključivo prema Krstu Radoviću koji pokušava da sruši lokalnu vlast u Budvi i dogovor DF i Demokrata na državnom nivou. Ovo nije odnos prema Demokratskoj Crnoj Gori ali biće prema svakome ko podrži ili prećuti kriminalno ponašanje koje je za svaku osudu. Više se i duže ja lično poznajem sa liderima Demokrata nego što se oni poznaju sa njim, ali mi se čini da ga nisu dobro upoznali odnosno da im se lažno predstavio. Zato pozivam Aleksu Bečića i Borisa Bogdanovića da se izjasne na ove činjenice i pokažu da li će trpjeti kriminalce u svojim redovima koji su dio kriminalne hobotnice DPS-a i da li će dozvoliti promjenu izborne volje građana Budve. Na osnovu ovih dokaza Krstu Radoviću nije mjesto na funkciji predsjednika skupštine, ili na bilo kojoj funkciji u Demokratama, već mu je mjesto u ZIKS-u.

Na kraju, ovog vjerujem politički ljekovitog saopštenja koji je dosad trebao da bude plod istraživačkog novinarstva, jasno je svima u Crnoj Gori da je Radović duboko upleten u mrežu DPS odakle je ostvario značajnu materijalnu i drugu korist. Javno mu postavljam pitanje, da li je zbog ovih nepočinstava i kombinacija sa tadašnjim funkcionerima DPS i uslugama koje su mu činjenje, jednom od članova porodice Marović koji je obavljao javnu funkciju, poklonio skupocjeni Rolex sat, ili se radi o kombinacijama koje tek treba da ugledaju svjetlost dana?

U svakom slučaju, vrijeme Krsta Radovića, člana organizovane kriminalne grupe, divljeg graditelja, neplatiše poreza, lažnog advokata, biznisimena i političara u pokušaju je neupitno prošlo, pa mu ostaje jedino da se vrati šerpama i loncima jer je uzaludno da ga pitam da nabroji 5 ispita sa „fakulteta“, navede ime dekana i makar jednog profesora", zaključuje se u saopštenju Jovanovića.

Preporučujemo za Vas