Poštuju li se pravila koja čuvaju i živote?

Službenici Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti, provjeravaju rad firme “Security guard Montenegro”, čiji su radnici 20. oktobra napadnuti u oružanoj pljački

52469 pregleda 22 komentar(a)
U Crnoj Gori angažovano devet privrednih društava na poslovima zaštite stvari u transportu (ilustracija), Foto: Shutterstock
U Crnoj Gori angažovano devet privrednih društava na poslovima zaštite stvari u transportu (ilustracija), Foto: Shutterstock

Dok traje policijsko-tužilačka istraga ko je sve prije dvije sedmice učestvovao u razbojničkoj pljački i ubistvu zaštitara Ljubiše Mrdaka u Nikšiću paralelno se krenulo i u nadzor i kontrolu svih zaštitarskih agencija, koje imaju dozvolu za obezbjeđenje transporta novca i drugih dragocjenosti.

Službenici Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti Ministarstva unutrašnjih poslova istog dana kada se dogodila tragedija u Nikšiću otvorili su predmet kontrole u firmi “Security guard Montenegro”, čiji su radnici 20. oktobra, napadnuti u oružanoj pljački, dok su iznosili džakove sa novcem ispred zgrade Pošte u tom gradu.

”U toku su nadzorne aktivnosti, koje se sprovode u ovom privrednom društvu. Nakon završetka javnost će biti informisana o preduzetim koracima”, piše u odgovoru MUP-a “Vijestima”.

Još u prvom danu kada se dogodila pljačka i ubistvo zaštitara Mrdaka u Nikšiću bilo je jasno da nijesu poštovane baš sve zakonske procedure, koje su predviđene zakonom kada se nosi velika količina novca (više sigurnosnih kesa) od blindiranog vozila za transport do neke ustanove, kao što je tog dana bio slučaj u Nikšiću.

Izvori “Vijesti” upućeni u rad zaštitarskih agencija pojasnili su da toliku količinu novca nijesu smjela da prate samo trojica zaštitara već su morali da imaju još jednu ekipu, koja bi po zakonu, trebalo da ide iza blindiranog vozila za transport novca i drugih dragocjenosti.

Tokom istrage utvrdiće se da li su zaštitari nosili tog dana zaštitne pancire, kako je to zakonski predviđeno, ali i to da li je u blindiranom vozilu postojao poseban sef za novac sa zaštitnim sistemom protiv nasilnog otvaranja i da li su sigurnosne vreće u kojima je bio novac imale sve karakteristike kako to predviđa Pravilnik o bližim uslovima koje trebaju da ispunjavaju vozila i oprema za poslove zaštite transporta novca.

Za službenike Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti biće važno da utvrde i da li je tog dana u pratnji transporta novca, namijenjenog za isplatu penzija, bio i službenik pošte, kako je to zakonski predviđeno ili su zaštitari agencije radili i taj dio posla.

Upućeni tvrde da se u svakodnevnom poslu može vidjeti, da tog službenika banke ili pošte nema u pratnji transporta novca pa zaštitari često sami nose vreće sa novcem, pa su zbog toga i spriječeni da bolje obavljaju svoju djelatnost - zaštitu lica i imovine, zbog čega su i angažovani.

U Upravi policije “Vijestima” je odgovoreno da poslove prevoza i zaštite stvari u transportu, koji se prevoze blindiranim vozilom, obavljaju najmanje dva naoružana pratioca vrijednosti od kojih je jedan vozač, a stvari koje se prevoze treba da budu smještene u sigurnosni sef, sigurnosni kofer, sigurnosnu torbu ili sigurnosne kese ili vreće.

”Prilikom prenosa i prevoza stvari u sigurnosnom koferu, sigurnosnoj torbi, sigurnosnoj kesi ili vreći (novca, hartija od vrijednosti, dragocjenosti i dr.) od mjesta preuzimanja do mjesta predaje ili do specijalnog vozila, pratilac vrijednosti mora kod sebe imati panik taster sa GPS pozicioniranjem, povezan na operativni centar. Prenos i prevoz stvari u sigurnosnim koferima, sigurnosnim torbama, sigurnosnim vrećama ili kesama vrši najmanje jedan naoružani pratilac, koji može da nosi samo jedan sigurnosni kofer, sigurnosnu torbu ili sigurnosnu kesu ili vreću, koji ne smiju biti mehanički vezani za pratioca vrijednosti”, objasnili su u UP.

”Bitno je istaći da se broj zaštitara u odnosu na novac koji prate propisuje tenderskom dokumentacijom kao i polisom osiguranja koju zaštitarska agencija potpisuje sa osiguravajućim društvom kada se bavi ovim poslovima. Takođe, zakonom su propisani minimalni uslovi za lica i vozila te da se tenderom mogu tražiti i dodatni uslovi za vozila i opremu, koja se koristi za transport dragocjenosti, a što je u suštini i praksa”, navodi policija.

Oni su naveli i da pratilac vrijednosti oružje mora da nosi na vidnom mjestu - futroli, čija boja mora biti drugačija od boje uniforme, te da u pratnji vozila za transport novca zaštitari su naoružani poluautomatskim kratkim vatrenim oružjem i opremljeni su zaštitnim prslukom.

Upućeni tvrde da zaštitarske agencije u Crnoj Gori, uglavnom, ne koriste ni specijalne boje kojima bi se, nakon nasilnog otvarana kofera, obojio novac i tako ne bi bio od koristi razbojnicima.

Iz Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica i imovine i detektivske djelatnosti MUP-a u odgovoru “Vijestima” nije precizno odgovoreno koliko su firmi, koje se bave zaštitom i transportom novca i drugih dragocjenosti, kontrolisali u protekle dvije godine, te koliko je izrečeno kazni zbog utvrđenih nepravilnosti u radu.

”U Crnoj Gori trenutno je angažovano devet privrednih društava na poslovima zaštite stvari u transportu (za potrebe filijala banaka i poštanskih štedionica). Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom o zaštiti lica i imovine i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrše ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova. Nadzori se vrše u redovnim i vanrednim intervalima, shodno dinamici rada koju određuje načelnik Direkcije zadužene za ove nadzorne aktivnosti. Prilikom nadzora kontroliše se više različitih segmenata (sredstva zaštite, oružje, ostala oprema), shodno zakonu, i na uočene nepravilnosti izriču se novčane kazne. Težište rada inspekcije jeste na obučenosti ljudi u agencijama i posjedovanje uredno izdatih licenci za obavljanje poslova zaštite. Statističke podatke za navedeni period od dvije godine možemo dostaviti naknadno, nakon izvlačenja iz baze podataka”, navode iz MUP-a.

Stručni ispit za posao zaštitara, nema imena ko ih propituje

U Ministarstvu unutrašnjih poslova radi i stručna komisija, koja je zadužena za polaganje stručnog ispita za posao zaštitara.

U MUP-u su “Vijestima” saopštili da Komisiju za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova zaštite lica i imovine, u skladu sa članom 4 Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova zaštite, sačinjavaju predsjednik, članovi i sekretar. Oni nijesu saopštili imena članova komisije.

”Komisija se trenutno sastoji od ukupno 11 članova. Programom stručnog ispita za vršenje poslova zaštite, koji je sastavni dio Pravilnika, definisane su sljedeće nastavne oblasti - Tehnička sredstva za komunikaciju i protivpožarna zaštita; Sistemi za kontrolu lica, vozila i prtljaga; Sistemi video nadzora: Sistemi protivpožarne i protivprovalne zaštite; Oprema, tehnička sredstva i protivpožarna zaštita i Sistemi za uspostavljanje i održavanje veze; Upotreba sredstava prinude; Osnovi krivičnog prava; Pravni aspekti zaštite lica i imovine; Fizička zaštita; Organzacija i postupci zaštite vrijednosti u transport; Zaštita lica i Obuka u rukovanju naoružanjem; Ljudska prava; Osnovi prve pomoći i zaštita na radu; Osnovi komunikacije i etike; Osnovi prekršajnog prava; Osnovi kriminalistike”.

9

privrednih društava angažovano je u Crnoj Gori na poslovima zaštite stvari u transportu (za potrebe filijala banaka i poštanskih štedionica). Poslove inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom o zaštiti lica i imovine i zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, vrše ovlašćena službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova. Nadzori se vrše u redovnim i vanrednim intervalima, shodno dinamici rada koju određuje načelnik Direkcije zadužene za ove nadzorne aktivnosti

Bonus video: