Odgođeno ročište za kontrolu optužnice protiv grupe Svetozara Marovića

Tuđim novcem pokrivali svoje dugove

U optužnici piše da su Olivera R. Ilinčić iz Beograda, Stevica M. Dragović iz Budve, Katarina N. Pekić iz Podgorice, Novka S. Baćević iz Budve, Milo J. Klisić iz Budve, Marko B. Vujović iz Budve, Vesna I. Blagojević iz Petrovca, kao i pravno lice “Properti investments”, čiji je zastupnik Pekićeva, počinili nekoliko krivična djela.

16694 pregleda 4 komentar(a)
Foto: Vijesti
Foto: Vijesti

Ročište za kontrolu optužnice protiv Olivere Ilinčić i ostalih okrivljenih, koje je juče bilo zakazano u Višem sudu u Podgorici odloženo je za 1. februar, zbog neuredne dostave sudskog poziva za tu okrivljenu.

U optužnici piše da su Olivera R. Ilinčić iz Beograda, Stevica M. Dragović iz Budve, Katarina N. Pekić iz Podgorice, Novka S. Baćević iz Budve, Milo J. Klisić iz Budve, Marko B. Vujović iz Budve, Vesna I. Blagojević iz Petrovca, kao i pravno lice “Properti investments”, čiji je zastupnik Pekićeva, počinili nekoliko krivična djela.

U prvoj tački tog tužilačkog akta navodi se da su se okrivljeni od novembra 2007. do decembra 2010. godine, udružili u kriminalnu organizaciju koju je formirao sada osuđeni Svetozar Marović, te zatim vrbovali i druge...

Dodaje se da su, pored sada osuđenih Dragana Marovića, Miodraga Samardžića, Dragoljuba Milanovića i Branislava Savića, kriminalnu organizaciju činili i optuženi, a sve radi sticanja nezakonite dobiti i moći...

”U djelovanju kriminalne organizacije su koristili poslovne strukture Opštine Budva, u kojima su sada osuđeni Samardžić i D. Marović obavljali svoje službene dužnosti”, piše u optužnici.

Pojašnjava se da su Ilinčić i Dragović prihvatili da u okviru realizacije kriminalnog plana, daju naloge drugim članovima kriminalne organizacije. Ilinčič je tako prihvatila da osnuje preduzeće u Crnoj Gori i da se zadužuje kod poslovnih banaka i tim novcem kupuje nekretnine.

”Okrivljeni Baćević, Klisić, Vujović i Blagojević su prihvatili da donose odluke, suprotne interesima Opštine Budva, o izboru najboljeg ponuđača za izvođenje radova na području Budve i da prihvataju neispravne ponude na tenderima. U optužnici se dodaje da je Pekić potpisala nalog za plaćanje, nakon čega je Ilinčić naložila Jeleni Stojović da iz preduzeća ‘AD Astra’, koja je vodila poslovne knjige preduzeća ‘Properti investments’, sa računa ove firme, na ime kupoprodajnog ugovora na račune prodavaca otvorenih kod Prve banke, prenese novac u visini kupoprodajne cijene i zatezne kamate zbog kašnjenja izvršenja ugovora u iznosu od 8.079.339, 94 eura, a koji novac potiče od zaduženja preduzeća ‘Properti investments’ kod Prve banke”.

Navodi se da je organizator kriminalne organizacije - Svetozar Marović, dao uputstva Dragoviću da pribavi i preda u “Prvu banku” lažne anekse ugovora po kojima su Divanović Krsto, Branko, Zoran, Petar, Miodrag i Jovan, navodno pristali da novac koji imaju na svojim račinima, posluži kao kolateral za dugove preduzeća “Properti investments” prema banci, što je okrivljeni Dragović prihvatio.

”Nakon što je pribavio lažne anekse ugovora o oročavanju sredstava u kojima je nepoznato lice u ime Divanovića, potpisalo anekse i predalo ih službenicima Prve banke. Tako ih dovodeći ih u zabludu, da novac na računima Divanovića, budu upotrijebljena kao kolateral”.

Nakon što “Properti investments” nije izmirio svoje zaduženje, dodaje se da je Prva banka taj novac iskoristila za zatvaranje potraživanja na ime kredita, na iznos od 3.500.000 eura: “Te su tako sa računa Krsta Divanovića prenijeli 750.000 eura, Zorana Divanovića 1.317.556, 66, Branka Divanovića 381.281,30, Petra Divanovića 332.247, 33, te od Krsta Divanovića i iznos od 332.278, 33 eura... Sa računa Miodraga Dragovića prenijeli su iznos od 1.045.002,63, Jovana Dragovića 1.170.491, radi zatvaranja kredita preduzeća ‘Properti investments’ kod Prve banke... na iznos od 2.1500.000 eura”.

U optužnici se dodaje da nije bilo dovoljno novca za zatvaranje svih potraživanja, pa je Svetozar Marović doveo u zabludu Gojka Kapisodu i Dušana Delića, da mu predaju svoj novac jer je “potreban Opštini Budva i državi Crnoj Gori radi izlaska iz krize, ali da novac ne može biti direktno uplaćen Opštini”. ”Potom je Kapisoda zaključio ugovor... o zajmu od pet miliona eura od ‘Properti investments’, dok je Delić ‘pozajmio’ po istom principu iznos od 452.000 eura, iako je Svetozar Marović znao da im ovaj novac nikada neće biti vraćen”, navodi se u optužnici.