MKI predalo dokaze o spornim izvještajima

SDT izviđa bivšu upravu Montenegro bonusa

"Postupak izviđaja u navedenom predmetu je u toku, a više informacija i podataka nije moguće saopštiti radi zaštite interesa postupka", rečeno je zvanično “Vijestima” u SDT-u.

32138 pregleda 13 komentar(a)
Naftna skladišta Montenegro Bonusa u Baru, Foto: Vijesti
Naftna skladišta Montenegro Bonusa u Baru, Foto: Vijesti

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je izviđaj u vezi eventualne zloupotrebe ovlašćenja u privredi i višegodišnjeg lažiranje bilansa državne naftne kompanije Montenegro bonus.

Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI) je sredinom prošlog mjeseca dostavilo Vrhovnom državnom tužilaštvu informaciju o mogućem postojanju krivičnih djela, zloupotreba ovlašćenja u privredi i višegodišnjem lažiranju bilansa državne naftne kompanije Montenegro bonus.

”Postupak izviđaja u navedenom predmetu je u toku, a više informacija i podataka nije moguće saopštiti radi zaštite interesa postupka”, rečeno je zvanično “Vijestima” u SDT-u.

Novi menadžment državne kompanije Montenegro bonus dostavio je MKI nalaz vanredne revizije finansijskih iskaza te kompanije za 2020. godinu, koji je tokom oktobra ove godine sačinila renomirana revizorska kuća iz Podgorice. Prema tom nalazu, kako je navedeno u informaciji koja je upućena u tužilaštvo, došlo se do saznanja i sumnji o mogućem postojanju niza krivičnih djela: prevarnih radnji, zloupotreba ovlašćenja u privredi, zloupotreba procjene i višegodišnjem lažiranju bilansa kompanije.

Sporne prošlogodišnje bilanse Montenegro bonusa, kako je navedeno, potpisao je bivši izvršni direktor Milan Čolaković, a sastavila ih je finansijska direktorica Rajka Petranović. Prethodni Odbor direktora, koji je usvajao sporne izvještaje, predvodio je kao predsjednik Miroslav Ivanišević (bivši predsjednik Savjeta Državne revizorske institucije), a u upravi su još bili Rajko Kovačević, Jovo Rabrenović, Andrija Ivanović i Dragan Janković.

”Za 2.346.283 eura su precijenjeni troškovi amortizacije iz ranijih godina, kao i poslovni rezultat u zavisnosti da li je bio iskazan na godišnjem nivou dobit ili gubitak. Društvo je za 850.998 eura pogrešno prikazalo efekat odloženog poreza, za 487.426 eura su precijenjene obaveze po osnovu odloženog poreza, za 455.208 eura je precijenjen gubitak iz ranijih godina, za 363.573 su potcijenjena odložena poreska sredstva, dok je dobit iz ranijih godina potcijenjena za 143.448 eura, a za 220.125 eura je precijenjen gubitak tekuće godine”, navodi se u izvještaju.

Montenegro bonus je pogrešno iskazao i potraživanja od Vlade u ukupnom iznosu od 14.836.725 eura i dobit iz ranijih godina u istom iznosu, jer ukoliko Vlada ne izmiri obaveze prema CGES-u i Elektroprivredi, obaveza ostaje društvu. Navedeno je da je svim ovim radnjama nanijeta imovinska šteta kompaniji.