Ocu "dao" stan, pa drugi uzeo od države

”Na osnovu predugovora o kupovini stana pod povoljniji uslovima, pristupilo se potpisivanju ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci 31. maja 2012. godine, u kojem su precizirana prava i obaveze potpisnica ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci”, piše u tužbi

40002 pregleda 15 komentar(a)
Hadžić, Foto: Boris Pejović
Hadžić, Foto: Boris Pejović

Univerzitet Crne Gore tužio je aktuelnog v. d. dekana Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Nikšić Rašida Hadžića, tražeći da sa njim raskine ugovor o kupovini stana po povoljnim uslovima.

U tužbi iz jula 2020. godine, koju potpisuje nekadašnji rektor prof. dr Danilo Nikolić, navodi se sumnja da je Hadžić konkurisao za stan u Podgorici, a da je prethodno sakrio podatak da već ima stan u Rožajama.

On je, kako piše, svoj stan poklonio ocu, a zatim konkurisao za stan u Podgorici: “Nakon što mu je odobren stan u Podgorici i tako riješio stambeno pitanje, Rašidu Hadžiću je njegov otac ‘vratio’ stan u Rožajama, zaključivši ugovor o poklonu”, navodi se u tužbi.

Podsjeća se da je tuženi, između ostalog, zasnovao radni odnos na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 10. januara 2007. godine, a od 1. septembra naredne godine na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Nikšić.

”Tuženi Rašid Hadžić je učestvovao na konkursu za rješavanje stambenih potreba kadrova kod tužene i zahtjev je podnio Komisiji za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore 22. juna 2010. godine. Nakon podnijetog zahtjeva tuženog i procedure i postupka koji je sprovela Komisija za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih, Upravni odbor je, na osnovu člana 22 stav 3 Pravilnika o rješavanju stambenih potreba, a na predlog Komisije, 29. februara 2012. godine donio odluku kojom se stambeno pitanje tuženog Rašida Hadžića rješava dodjelom stana u Podgorici. Na osnovu ove odluke Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Komisija za rješavanje stambenih potreba kadrova i zaposlenih na Univerzitetu Crne Gore je 2. 3. 2012. donijela odluku da se Hadžiću dodjeljuje stan u susvojinu u Podgorici ‘Univerzitetski centar’ površine 113 metara kvadratnih”, navodi se u tužbi.

Hadžić
Hadžićfoto: UCG

Dodaje se da je zatim zaključen predugovor o kupovini stana pod povoljnijim uslovima između Univerziteta Crne Gore, kao prodavca i tuženog Hadžića, kao kupca.

”Na osnovu predugovora o kupovini stana pod povoljniji uslovima, pristupilo se potpisivanju ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci 31. maja 2012. godine, u kojem su precizirana prava i obaveze potpisnica ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci”, piše u tužbi.

Na osnovu ugovora o prodaji sa elementima ugovora o hipoteci, tuženi je ključeve od stana preuzeo 22. juna 2012.

Na taj način, podsjeća se u tužbi, Hadžić je riješio stambeno pitanje.

”Međutim, tuženi Rašid Hadžić je 24. jula 2009. godine, dakle 11 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za rješavanje stambenih potreba kadrova, podnio prijavu Upravi za nekretnine - Područna jedinica Rožaje, kojom traži promjenu koja je nastala u njegovom vlasničkom posjedovnom stanju na nepokretnostima u KO Rožaje. Kao dokaz o nastaloj promjeni, tuženi je priložio ugovor o poklonu koji je zaključen 24. jula 2009. u Rožajama, između tužioca prvog reda kao poklonodavca i njegovog oca Alije Hadžića, kao poklonoprimca. U ugovoru o poklonu se navodi da je Rešad Hadžić vlasnik 1/3 nepokretnosti iz lista nepokretnosti 464 KO Rožaje, i to četvrtog sprata porodične stambene zgrade, površine 108 kvadrata, te dva nestambena prostora u porodičnoj stambenoj zgradi od 50 kvadrata i 20 kvadrata”, dodaje se u tužbi.

Univerzitet tvrdi da je Hadžić potom - 29. maja 2013. godine sa ocem opet zaključio ugovor o poklonu, ali sada u drugim ulogama - i to otac tuženog kao poklonodavac, a tuženi Rašid Hadžić kao poklonoprimac.

Objašnjava se da mu otac tada “poklanja nepokretnosti porodičnu stambenu zgradu površine 129 kvadrata, u vlasničkoj svojini 1/1”.

”Na osnovu svega navedenog, predlažemo sudu da nakon sprovedenog postupka i izvedenih dokaza donese presudu kojom se utvrđuje da se ugovor od 31. maja 2012. godine zaključen između Univerziteta Crne Gore i prof. dr Rašida Hadžića smatra raskinutim, navodi se u tužbi.

Suđenje gotovo, odluka za 30 dana

Savjetnica za odnose s javnošću u Osnovnom sudu u Podgorici Nikoleta Golubović izjavila je "Vijestima" da je juče održano ročište i da je zaključena glavna rasprava u predmetu protiv Hadžića, a po tužbi Univerziteta.

Golubovićeva je pojasnila da će odluka biti donijeta u zakonskom roku od 30 dana.

Bonus video: