Milonjić tužio Vladu, hoće nazad u kabinet

"U izreci osporenog rješenja ne piše kada prestaje mandat, od kojeg datuma. Tako da se ne zna od kada počinje pravno dejstvo ovog rješenja i od kojeg datuma prestaje mandat”, navodi se u tužbi

41913 pregleda 20 komentar(a)
Krivokapić i Milonjić na jednoj od sjednica Vlade, Foto: gov.me
Krivokapić i Milonjić na jednoj od sjednica Vlade, Foto: gov.me

Božo Milonjić tužio je Vladu Crne Gore, tražeći da sud poništi rješenje kojim mu je 14. juna prestao mandat generalnog sekretara izvršne vlasti.

Njega će pred Upravnim sudom zastupati advokat Nikola Bulatović.

U tužbi se navodi da je vladino rješenje nezakonito, odnosno da su povrijeđena pravila postupka i pogrešno primijenjene materijalne odredbe.

”Izreka osporenog rješenja je nejasna i nerazumljiva. Osporeno rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama. U izreci osporenog rješenja ne piše kada prestaje mandat, od kojeg datuma. Tako da se ne zna od kada počinje pravno dejstvo ovog rješenja i od kojeg datuma prestaje mandat”, navodi se u tužbi.

Objašnjava se da u Zakonu o upravnom postupku piše da u izreci (dispozitivu) upravnog rješenja mora da piše uslov od čijeg ispunjenja zavisi početak ili završetak pravnog dejstva rješenja, kao i rok od kojeg počinju da teku ili da se završavaju pravna dejstva rješenje ili vrijeme trajanja pravnog dejstva rješenja.

”U obrazloženju osporenog rješenja nema razloga zbog čega je tužiocu ‘prestao mandat’. Piše samo da je ‘iskazao nedovoljni novo profesionalizma’. Tako da se ne zna - koji je to nedovoljni nivo (u čemu se sastoji) i ko ga je i kako utvrdio i ko ga je definisao, koje to obaveze tužilac nije ispunjavao i u čemu se to činjenje i nečinjenje sastoji, u čemu se taj (ne)profesionalizam i kako se i u čemu se i kada manifestovao. O ovome nema ni jedne jedine riječi, kako ni o tome ko je to i kako utvrdio”, navodi se u tužbi Milonjića.

Njegov pravni zastupnik ponovo se poziva na Zakon upravnom postupku u kome, kako navodi, piše da obrazloženje rješenja rješenja treba da sadrži - činjenično stanje i propise na osnovu kojeg je donijeto, kao i razloge koji upućuju na odluku iz dispozitiva.

”Ne postoji nijedan zakonski razlog za prestanak mandata tužiocu. U članu 60. Zakona o državnim službenicima i namještenicima piše da imenovanom, odnosno postavljenom licu (u koje spada generalni sekretar Vlade) prestaje mandat - istekom mandata, na lični zahtjev, prestankom radnog odnosa... razrješenjem... Nijedan od ovih uslova ne postoji, u konkretnom slučaju”, piše u tužbi.

Advokat Bulatović zbog toga predlaže da donese presudu kojom će poništiti rješenje Vlade i obavezati izvršnu vlast da Milonjića vrati na dužnost generalnog sekretara.

Bonus video: