Apelacioni sud u februaru 2021. ukinuo prvostepenu presudu

Kovid će diktirati i ritam suđenja za državni udar

Uskoro početak novog sudskog procesa za pokušaj terorizma u Podgorici na dan parlamentarnih izbora 2016. godine

22335 pregleda 92 reakcija 5 komentar(a)
Knežević i Mandić ulaze u su, Foto: SAVO PRELEVIC
Knežević i Mandić ulaze u su, Foto: SAVO PRELEVIC

Da li će ovog mjeseca početi ponovljeno suđenje optuženima u slučaju državni udar zavisi od nekoliko faktora - a prije svih od virusa kovid 19 i zdravstvenog stanja svih učesnika postupka, imajući u vidu veliki broj okrivljenih i njihovih branilaca.

Novo “suđenja vijeka”, kako su pojedini mediji “krstili” proces optuženima za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine, zakazan je za 17. januar 2022. godine u Višem sudu u Podgorici, nakon što je Apelacioni sud u februaru 2021. ukinuo prvostepenu presudu kojom su, između ostalih, i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević osuđeni na po pet godina robije.

Drugostepeni sud konstatovao je da su u presudi počinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka.

”U ponovnom postupku, prvostepeni sud će otkloniti povrede na koje mu je ovim rješenjem ukazano, pa će u ponovnom postupku provesti do sada provedene dokaze, kao eventualno i druge dokaze, za koje su stranke saznale nakon glavnog pretresa i koje su dostavile drugostepenom sudu u postupku odlučivanja po žalbama, nakon čega će svestranom i brižljivom ocjenom odbrana svih optuženi i izvedenih dokaza, donijeti pravilnu i zakonitu odluku, koju će valjano obrazložiti”, piše u rješenju.

Da li su sudije Apelacionog suda imale u vidu predloge advokata odbrane i Specijalnog tužilaštva na kraju dokaznog postupka, a na početku završnih riječi polovinom marta 2019. vidjeće se u ponovljenom suđenju u podgoričkom Višem sudu.

Podsjećanja radi, odbrana je na suđenju 13. marta 2019. godine, na dan zakazanih završnih riječi u Višem sudu, predložila da se kao dokaz provedu dva audio-video snimka izjava svjedoka saradnika Saše Sinđelića. Narednog dana 14. marta, neposredno prije pretresa u sud stigao je stigao podnesak od Specijalnog državavnog tužilaštva, u kome se navodi da se dostavljaju dva snimka izjava Saše Sinđelića. Video-zapisi objavljeni su na portalima u Crnoj Gori pod nazivom “Kad BIA prijeti”.

Sinđelić je tu izjavu dao u jednom ugostiteljskom objektu u nekom selu u okolini Beograda u februaru 2019.

”Prilikom mog boravka u Moskvi, ja sam shvatio o čemu se tu radi, da se priprema bukvalno državni udar u Crnoj Gori - da se svrgne vlast. To sam shvatio iz svega što mi je iznio sam Šišmakov, ja sam vidio da je to, da kažem, vrlo ozbiljna stvar”, kazao je Sinđelić.

Pojasnio je da je plan propao, zbog iznenadnog odustajanja Demokratskog fronta od najavljenih demonstracija, odnosno da je osnovni problem bio to što DF nije htio da izvede ljude na trg.

To je samo jedna u nizu različitih ili preciznije rečeno, kontroverznih izjava svjedoka saradnika koje je davao kako u sudnici tako i van nje. Ocjenu njegovog svjedočenja pred pravosudnim organima Srbije i Crne Gore, vrlo detaljno dao je Apelacioni sud u ukidnom rješenju.

UKIDNO RJEŠENJE

Sudije Apelacionog suda konstatovale su da je Viši sud izmijenio činjenični opis optužnice, određujući drugo vrijeme djelovanja optuženih Eduard Šišmakova, Vladimir Popova, Bratislava Dikića u kriminalnoj organizaciji, čime je povrijeđen objektivni identitet optužbe. Dodaje se da je nerazumljiva presuda u odnosu na radnje Šišmakova i Popova, kao organizatora kriminalne organizacije.

”Prvostepeni sud je naveo da su optuženi Šišmakov i Popov, radi realizacije kriminalnog plana - vršenje krivičnog djela terorizma i krivičnih djela ubistva najviših predstavnika Crne Gore, za sebe odredili da planiraju izvršenje krivičnih djela u budućnosti, da obezbjeđuju novac i materijalna sredstva za izvršenja krivičnih djela i da sami vrše krivična djela. Međutim, iz presude je nerazumljivo kada su i na kojem mjestu optuženi Šišmakov i Popov kao organizatori, lično i posredstvom drugih lica vrbovali pripadnike kriminalne organizacije odnosno kojim pripadnicima su izdavali naredbe i uputstva, koje tačno naredbe i uputstva su im stavljali u rad, te kako i na koji način su vršili njihov nadzor i kontrolu… zbog čega je izostalo jasno određenje koje su to radnje ovi optuženi kao organizatori kriminalne organizacije u odnosu na pripadnike preduzeli u cilju realizacije kriminalnog plana i stvarnog funkcionisanja te organizacije”.

Sudije se dalje pitaju i ko je angažovao 50 neidenfikovanih pripadnika kriminalne organizacije.

”Prvostepeni sud je zaključio da je optuženi Šišmakov angažovao 50 drugih za sada neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije, a zatim na strani 10 iste izreke presude je naveo da su ovih 50 neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije angažovani od strane organizatora kriminalne organizacije Šišmakova i Popova, što po nalaženju ovog suda izreku čini nerazumljivom i protivrječnu samoj sebi, jer se iz nje ne može zaključiti ko je angažovao ove pripadnike, da li sam optuženi Šišmakov ili on zajedno sa optuženim Popov Vladimirom”.

U rješenju se konstatuje da nema dokaza da su se Mandić i Knežević u Moskvi sastajali sa Šišmakovim i navodi da je zaključivanje prvostepenog suda tim povodom potpuno nejasno.

”... Potpuno nejasno, s obzirom na to da tako nešto ne proizlazi iz izvedenih dokaza, naročito iskaza svjedoka saradnika Sinđelića koji je naveo da mu optuženi Šišmakov nije pominjao konkretno imena lidera Demokratskog fronta, pa tako ni optuženog Andriju Mandića, te izjave optuženog Šišmakova koji je naveo da nije imao susrete i razgovore sa optuženim Mandićem, kao ni iz iskaza svjedoka N. M. i P. B. koji su istakli da je ovaj optuženi tokom 2016. godine u Moskvi imao sastanke sa predstavnicima tamošnjih političkih struktura, a što svakako nije optuženi Šišmakov koji se tereti da je organizator kriminalne organizacije. Pogrešan je zaključak prvostepenog suda da radnja postupanja po uputstvima organizatora i pripadnika kriminalne organizacije optuženog Mandića, proizlazi iz činjenice što je imenovani više puta putovao u Moskvu tokom 2016”, navodi se u rješenju Apelacionog suda.

Dodaje se da iz provedenih dokaza ne proizilazi ni da se Milan Knežević, prilikom odlaska u Moskvu, sastao sa organizatorima kriminalne organizacije.

”... Zaključak prvostepenog suda da je optuženi Knežević odlascima u Moskvu tokom 2016. godine postupao po uputstvima organizatora i pripadnika kriminalne organizacije koja je bila formirana od strane dva državljanina R.F-a, usljed nedostatka dokaza pribavljenih na zakonit način koji bi upućivali na komunikaciju i konkretne susrete ovih optuženih sa Šišmakov Eduardom i Popov Vladimirom, je pretpostavka, obzirom da isto nije potvrđeno provedenim dokazima”.

SPORNA I NABAVKA ORUŽJA

U ukidnom rješenju navodi se da iz iskaza svjedoka saradnika Sinđelića i svjedoka Mirka Velimirovića, ne proizilazi da su oružje i oprema koji su, prema kriminalnom planu, trebali da budu unijeti u Crnu Goru, zaista i završili u Crnoj Gori.

”Imajući u vidu navedeno, da oružje i oprema koji su trebali da preuzmu neidentifikovani pripadnici kriminalne organizacije, nijesu dopremljeni ni prije, niti na dan parlamentarnih izbora na teritoriju Crne Gore, te da iz izvedenih dokaza nije pouzdano utvrđeno da su neidentifikovani pripadnici organizacije bili na teritoriji Crne Gore u vremenskom periodu kada je po kriminalnom planu upotrebom oružja od strane NN pripadnika trebalo izvršiti teroristički akt, to se ne može izvesti pouzdan zaključak da je pokušano izvršenje ovog djela - terorističkog akta na teritoriji Crne Gore, a time i da se radi o pokušaju izvršenja krivičnog djela terorizma, kako je to pogrešno zaključio prvostepeni sud”.

Objašnjava se da se iz izvedenih dokaza, a posebno iskaza Velimirovića, nije mogao izvesti pouzdan zaključak, kako je to prvostepeni sud učinio, da je taj svjedok oružje nabavio na zahtjev svjedoka saradnika Sinđelića, a za potrebe kriminalne organizacije.

”Svjedok Velimirović je opisujući radnje koje je preduzimao u vezi nabavke oružja, naveo da se sastao sa izvjesnim F., kojem je platio i preuzeo oružje - puške sa dva sanduka metaka i pet džakova po 10 pušaka, nakon čega je otišao u Zubin potok do jezera, u koje je bacio oružje. Dakle, iz iskaza svjedoka Velimirovića proizilazi da je kupio oružje sa mecima, koje je... odmah nakon toga rasklopio i zajedno sa mecima bacio u jezero. Međutim, budući da u ovom dijelu iskaz svjedoka Velimirovića nije potvrđen nijednim drugim izvedenim dokazom, prije svega nije potvrđen ni iskazom lica koje je mu je prodalo i predalo oružje i metke, koje u ovom postupku nije ni saslušano, niti su to oružje i municija fotografisani od strane svjedoka Velimirovića nakon njegove kupovine, čime bi se potvrdila kupovina toga oružja i municije, kao i da nije fotografisano mjesto i ne zna se u koji dio jezera je oružje sa municijom uništeno, to je pogrešno zaključivanje prvostepenog suda da se odlučna činjenica u vidu nabavke oružja sa municijom, koje je po kriminalnom planu trebalo unijeti u Crnu Goru i upotrijebiti u napadu na policiju i građane, može pouzdano izvesti iz iskaza svjedoka Mirka Velimirovića”, navodi se između ostalog u rješenju Apelacionog suda.

Za osudu nije dovoljan Sinđelić

Branioci okrivljenih sa kojima su “Vijesti” razgovarale, kažu da sa umjerenim optimizmom dočekuju novo suđenje za “državni udar”.

Branilac ruskog državljanina Eduarda Šišmakova, kome se sudilo u odsustvu, advokat Radonja Drakulović ističe da su optužbe apsurdne i da očekuje oslobađajuću presudu u ponovljenom sudskom procesu.

”Od novog sudskog procesa očekujem oslobađajuču presudu jer je odlukom Apelacionog suda, nedvosmisleno ukazano šta treba da se uradi... Po svim stavkama optužnice, ukinuta je prvostepena presuda, mada ne treba prejudicirati odluku Višeg suda. I tokom prvog sudskog procesa jasno je da su sve optužbe bile apsurdne. Prema Zakoniku o krivičnom postupku, jasno je navedeno da se okrivljeni ne može oglasiti i osuditi samo na osnovu iskaza svejdoka saradnika, a to se upravo dogodilo u ovom postupku svjedočenjem Saše Sinđelića koji je dao dva dijametralno suprotna iskaza. Kasnije je tokom trajanja suđenja i opozvao svoj iskaz. Njegov iskaz je pravno nevaljan i nije pribavljen ju skladu sa zakonom. Vještak telekomunikacione struke Predrag Boljević je utvrdio broj mobilnog telefona Eduarda Šišmakova na osnovu iskaza svjedoka saradnika, što nije njegov posao već posao suda”, kazao je Drakulović.

Advokat Dražen Medojević, branilac okrivljenih Mihaila Čađenovića i Dragana Maksića, nije optimista da li će započeti suđenje.

”Još ne znam da li će se održati suđenje sa ovolikim brojem okrivljenih. Ako se i održi, sve će biti jasno, s obzirom na sadržinu ukidnog rješenja, u kojem je napisano sve. Odbrana je predložila novi broj dokaza koji treba da se provedu u dokaznom postupku. Oni će da pokažu sve zloupotrebe koje su vršene od strane Specijalnog državnog tužilaštva i koji će pokazati da se radi o klasičnom političkom montiranom postupku”, tvrdi Medojević.

Branilac okrivljenog Nemanje Ristića, kome se sudi u odsustvu, advokat Mladen Dubak, očekuje da će suđenje kraće trajati nego prethodno.

”Nadamo se da će trajati kraće ovo suđenje nego što je bilo prethodno. Pitanje je da li će se svi branoci, kao i specijalni tužilac, saglasiti da se čitaju već provedeni dokazi ili da sve krene iz početka. Ipak, kao branilac Nemanje Ristića, kome se sudi u odsustvu, očekujem ipak da se ovo brzo okonča na najpovoljniji način za mog branjenika”.

Advokat Vaso Bečanović, branilac okrivljenog Srboljuba Đorđevića, državljanina Srbije, kaže da će se njegov branjenik redovno odazivati na sudske pozive.

”Očekujem da će Viši sud postupiti po ukidnom rješenju Apelacionog suda. Što se tiče trajanja postupka, to je nezahvalno prognozirati, imajući u vidu veliki broj okrivljenih i branilaca, kao i složenost i prirodu krivičnog predmeta”, naveo je Bečanović, dodajući da će se Đorđević odazvati svim sudskim pozivima.

50

za sada neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije angažovao je Šišmakov, zaključio je prvostepeni sud, da bi na strani 10 iste izreke presude naveo da su ovih 50 neidentifikovanih pripadnika kriminalne organizacije angažovani od strane organizatora kriminalne organizacije Šišmakova i Popova, što po nalaženju ovog suda izreku čini nerazumljivom i protivrječnu samoj sebi

Zaključak prvostepenog suda da je optuženi Knežević odlascima u Moskvu tokom 2016. godine postupao po uputstvima organizatora i pripadnika kriminalne organizacije... usljed nedostatka dokaza pribavljenih na zakonit način koji bi upućivali na komunikaciju i konkretne susrete ovih optuženih sa Šišmakov Eduardom i Popov Vladimirom, je pretpostavka, obzirom da isto nije potvrđeno provedenim dokazima”