PRATILI SUTKINJU I PLANIRALI NAPAD

Hoću da je polomim, neću da mi ona sudi

Produžen pritvor grupi osumnjičenoj da je planirala napad na policijske i pravosudne funkcionere

39920 pregleda 8 komentar(a)
Stefan Đukić nakon hapšenja u Ukrajini, Foto: Detective-info.com.ua
Stefan Đukić nakon hapšenja u Ukrajini, Foto: Detective-info.com.ua

Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor grupi osumnjičenoj da je planirala napad na policijske i pravosudne funkcionere, između ostalog i na sutkinju Višeg suda u Podgorici Biljanu Uskoković.

Do polovine aprila, prema tom aktu, pritvor je produžen Stefanu Đukiću, Stefanu Mićiću, Emilu Tuzoviću, Aleksandru Raičeviću, Milanu Brajoviću, Zoranu Peroviću, Dušanu Boljeviću, Dušanu Dudiću, Ninu Koraću, Albinu Saliću, Bojanu Lopičiću i Branku Pejoviću.

U rješenju suda navodi se da je produženje pritvora opravdano jer postoji osnovana sumnja da su izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Sud je zaključio da se nesmetano vođenje krivičnog postupka ne može obezbijediti drugom blažom mjerom i da je, s obzirom na krivično djelo za koje su osnovano sumnjivi, pretežniji javni interes da se obezbijede uslovi za nesmetano vođenje krivičnog postupka, od prava okrivljenih na slobodu.

”Dokazi prikupljeni u dosadašnjem toku istrage, upućuju na zaključak o postojanju osnovane sumnje da su u toku 2020. godine i 2021. godine, na teritoriji Crne Gore, okrivljeni S. Đ. (Đukić) i E.T. (Tuzović), zajedno sa još jednim zasada neidentifikovanim licem, stvorili kriminalnu organizaciju koja za cilj ima vršenje krivičnih djela, a istovremeno planirano da u djelovanju kriminalne organizacije se vrši uticaj na političku, izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast i da su, prema zasada osnovanoj sumnji, pored do sada drugih neidentifikovanih lica, članstvo u kriminalnoj organizaciji prihvatili i okrivljeni M. B., D. D., Z. P., N. K., D. B., A. R., S. M., A. S., B. P. i B. L.”, navodi se u naredbi o sprovođenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore od 18. avgusta 2021. godine.

Navodi se da su Đukić i Tuzović, između ostalog, podstrekavali pripadnike kriminalne organizacije na vršenje krivičnih djela protiv života i tijela na štetu nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori - sudija i tužilaca, radi odugovlačenja krivičnih postupaka i izbjegavanja odgovornosti pripadnika kriminalne organizacije za djela za koja su optuženi...

”Da vrši koordinaciju pripremnih radnji, praćenje nosilaca pravosudnih funkcija, planira i određuje vrijeme i mjesto napada na nosioce pravosudnih funkcija u Crnoj Gori, a u cilju nanošenja teških tjelesnih povreda sudijama i lišenje života specijalnih tužilaca i policijskih službenika, zaduženih za rasvjetljavanje teških krivičnih djela koja je kriminalna organizacija vršila”...

Dodaje se da su obezbjeđivali novac radi davanja mita i obećanja mita, radi uticaja visokih državnih funkcionera na izbor pogodnih tužilaca u predmetima koji se vode protiv pripadnika kriminalne organizacije i koji će voditi predmete u pravcu oslobađajućih presuda, a da tužioce koji su do sada postupali u tim predmetima treba razriješiti funkcije...

”Iz spisa predmeta proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni D. D. prihvatio članstvo u kriminalnoj organizaciji sa ulogom da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije, da neposredno izvršava krivična djela zbog kojih je kriminalna organizacija i formirana i to da u vezi sa vršenjem službene dužnosti fizički napadne i nanese teške tjelesne povrede sudiji Višeg suda u Podgorici, a kako bi ista bili onemogućena da obavlja sudijsku funkciju u predmetu protiv lica za koje postoji osnovana sumnja da su organizatori i pripadnici kriminalne organizacije”, stoji u odluci suda.

Dodaje se da se iz analize komunikacije okrivljenih putem kriptovanih telefona, utvrđuje da postoji osnovana sumnja da je Đukić tražio od Milana Brajovića da u periodu od početka marta 2021. godine pa nadalje, prati i opservira kretanje oštećene sutkinje Uskoković, koja je predsjednik vijeća zaduženog za suđenje u predmetu u kojem je on okrivljeni...

”U tom smislu putem kriptovanog mobilnog telefona je poslao tekstualnu poruku sadržine: ‘Možemo li ispratit đe živi B. U. ova mi sudija’, te poruku ‘oću da je polomim, neću da me ona sudi’, što je okrivljeni M. B. prihvatio te je radi vizuelne identifikacije sudije oštećene Biljane Uskoković zatražio od okrivljenog S. Đ. dostavljanje fotografije sa njenim likom, što je ovaj i učinio”.

Navodi se da je 5. marta 2021. godine Đukić poslao traženu fotografiju preko kriptovanog mobilnog telefona, nakon čega je Brajović započeo radnje opserviranja mjesta kretanja oštećene, o čemu ga je izvještavao...

U rješenju o produženju pritvora piše da je Đukić potom izdao uputstva i naredbu okrivljenom Dušanu Dudiću da sutkinji jedna osoba “izlomi ruke i noge”...

”’Ne smije mi ta bit na sud da me sudi’, te poruku ‘moram je poslat na oporavak’ i poruku ‘samo na bolovanje mora drugi sudija da mi dođe onda’”, neke su od poruka koje je Đukić posalo, obećavajući izvršiocu da će mu nakon toga omogućiti da za sebe i potrebe kriminalne organizacije prodaje kokain.

Podstrekavanje na ubistvo, davanje mita, napad na službeno lice...

Naredbom Specijalnog državnog tužilaštva, određeno je sprovođenje istrage protiv okrivljenih Đukića, Tuzovića, Perovića, Dudića, Brajovića, Koraća, Mićića, Raičevića i Boljevića, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Naredbom se Đukiću i Tuzoviću stavlja na teret osnovana sumnja i da su izvršili krivično djelo - ubistvo putem podstrekavanja.

Takođe, Đukić se tereti i da je izvršio krivično djelo davanje mita putem podstrekavanja u sticaju sa krivičnim djelom protivzakoniti uticaj putem podstrekavanja, dva krivična djela teško ubistvo putem podstrekavanja i krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti putem podstrekavanja u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda putem podstrekavanja.

Naredbom o proširenju istrage, okrivljenom Dudiću je stavljeno na teret i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.