BOK: Usvojena SOCTA, targetirane organizovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbjednost

BOK je, u dijelu koji se odnosi na praćenje implementacije aktivnosti koje se realizuju međuagencijskom saradnjom, usvojio Izvještaj o radu Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma

11031 pregleda 7 komentar(a)
Sa poslednje sjednice BOK-a, Foto: Vlada Crne Gore
Sa poslednje sjednice BOK-a, Foto: Vlada Crne Gore

Na današnjoj sjednici Biroa za operativnu koordinaciju (BOK) usvojena je SOCTA - Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori, kojom su targetovane organizovane kriminalne grupe i prijetnje po nacionalnu bezbjednost Crne Gore, saopšteno je iz BOK-a.

Pojasnili su da je taj dokument izradio Međuresorski operativni tim sastavljen od predstavnika organa obavještajno-bezbjednosnog sektora i Tužilaštva.

Tokom sjednice konstatovano je verifikovanje klasifikovane verzije Procjene koja sadrži podatke o identifikovanim kriminalnim grupama sa šemama veza, strukturom i ulogama njihovih članova.

"Ukazujemo da će javna verzije SOCTA ubrzo biti dostupna, kako bi se javnost mogla upoznati sa ključnim karakteristika kriminalnih aktivnosti koje su obrađene u predmetnom dokumentu", piše u saopštenju. Pojašnjeno je i da je usvojen predlog liste nacionalnih prioriteta u oblasti borbe protiv teškog i organizovanog kriminala koji obuhvata osam oblasti: "Koji će biti dostavljen na konačnu verifikaciju Vijeću za nacionalnu bezbjednost. S tim u vezi, stvoreni su preduslovi da se shodno nadležnostima Biroa za operativnu koordinaciju i ostalih organa obavještajno-bezbjedosnog sektora otpočnu aktivnosti na planiranju i implemenaciji daljih mjera i radnjih u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, sa fokusom na identifikovane prioritete", piše u saopštenju.

BOK je, u dijelu koji se odnosi na praćenje implementacije aktivnosti koje se realizuju međuagencijskom saradnjom, usvojio Izvještaj o radu Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Šestoj sjednici su, osim predsjednika BOK-a Dritana Abazovića, prisustvovali članovi tog Biroa - direktor Uprave policije Zoran Brđanin, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić, generalni direktor Obavještajno-bezbjednosnog direktorata potpukovnik Todor Goranović, vršilac dužnosti Generalnog direktora direktorata za bezbjednosne poslove i nadzor Petar Koprivica.

Po pozivu, sjednici su prisustvovali i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i sekretarka Nacionalnog operativnog tima za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma Kristina Đukanović.

Bonus video: