Djeca koriste, ali i prodaju drogu

Za 27 mjeseci policija podnijela prijave protiv 13 maloljetnika zbog zloupotrebe opojnih droga. Podaci pokazuju da osobe mlađe od 22 godine najčešće kombinuju alkohol i kokain

25709 pregleda 37 komentar(a)
Zavisnosti bi da se spasu tek nakon više godina korišćenja droga, Foto: Shutterstock
Zavisnosti bi da se spasu tek nakon više godina korišćenja droga, Foto: Shutterstock

Trinaest maloljetnika osumnjičeno je zbog korišćenja i prodaje droge od početka 2020. do 1. aprila 2022. godine - istovremeno, oko 20 osoba mlađih od 22 godine liječi se ili se liječilo od zavisnosti od psihoaktivnih supstanci u istom vremenskom periodu.

To su podaci do kojih su “Vijesti” došle tokom istraživanja problema zavisnosti osoba mlađih od 22 godine. Zvanična statistika pokazuje da mladi u tom dobu najčešće kombinuju alkohol i kokain.

”Uprava policije je od 1. januara 2020. godine do 1. aprila 2022. godine podnijela ukupno 13 krivičnih prijava protiv 13 maloljetnih osoba, od koji njih 11 spada u kategorijiu starijih maloljetnika, a dva su iz kategorije mlađih maloljetnika”, objasnili su iz te bezbjednosne institucije.

Ističu da te adolescente sumnjiče za 13 krivičnih djela, od čega 12 krivičnih djela - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i jedno krivično djelo - omogućavanje uživanja opojnih droga.

”Od ukupnog broja krivičnih prijava, četiri krivične prijave su podnijete na teritoriji nadležnosti Centra bezbjednosti Herceg Novi, tri na području Centra bezbjednosti Budva, po dvije krivične prijave na teritoriji nadležnosti centara bezbjednosti Bar i Podgorica, a po jedna krivična prijava je podnijeta na području nadležnosti centara bezbjednosti Nikšić i Berane”, kazali su iz Uprave policije.

U periodu na koji se odnosi istraživanje, 17 maloljetnika prekršajno je odgovaralo zbog zloupotrebe droge. Od tog broja sedmoro su mlađi maloljetnici.

Prema Zakonu o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, mlađi maloljetnik je onaj ko je u vrijeme izvršenja krivičnog djela navršio 14, a nije 16 godina.

”Od ukupnog broja prekršajnih prijava podnijetih protiv maloljetnika u traženom periodu, sedam prekršajnih prijava je podnijeto na teritoriji nadležnosti Centra bezbjednosti Berane, četiri su podnijete na području nadležnosti Centra bezbjednost Herceg Novi, tri prijave na području Centra bezbjednosti Bijelo Polje, dok su dvije podnijete u Centru bezbjednosti Bar, a jedna prekšajna prijava je podnijeta na području nadležnosti Centra bezbjednosti Nikšić”, odgovorili su iz Uprave policije.

Njihovi službenici, osim marihuane, heroina i kokaina od početka 2020. do 1. aprila 2022. evidentirali su i upotrebu hašiša, amfetamina, metanfetamina, MDMA, kao i raznih vrsta sedativa i antidepresiva.

Mladi ne traže pomoć

Sagovornici “Vijesti” koji sprovode programe odvikavanja od droge saglasni su da mlađi zavisnici rijetko traže pomoć.

Izvršni direktor nevladine organizacije “Preporod” Jovan Bulajić objašnjava da je gotovo četvrtina onih koji su zatražili pomoć od 2020. do aprila 2022. godine, mlađa od 22 godine.

”Kroz ‘Preporodova’ savjetovališta u Nikšiću, Podgorici i Kotoru, za predmetni period ukupno je prošlo približno 90 aktivnih zavisnika/ca (bez roditelja i drugih članova porodica, koji su dolazili u savjetovalište za roditelje). Približno, 25 odsto ih je mlađe od 22 godine”, rekao je on, dodajući da su najčešće korišćene droge marihuana, kokain i heroin.

U istom periodu, Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti glavni grad, za pomoć se obratilo šest osoba tog uzrasta.

”Mali je procenat onih koji u tom periodu zatraže pomoć. Kancelariji za prevenciju bolesti zavisnosti u protekloj godini za pomoć se obratila 41 osoba, od čega šest osoba do 22 godine. Zapravo, njihovi roditelji su tražili pomoć”, kazala je Marija Zogović iz te kancelarije.

Trinaest prijava zbog zloupotrebe droga
Trinaest prijava zbog zloupotrebe drogafoto: Shutterstock

Da mladi ne traže pomoć pokazuju i podaci Javne ustanove “Kakaricka gora” - od 36 njihovih klijenata samo jedna osoba je mlađa od 22 godine.

”Ovo ne čudi jer se za tretman rehabilitacije i resocijalizacije koji u našoj ustanovi traje dvije godine odluče klijenti tek nakon brojnih samostalnih i neuspješnih pokušaja da ostave sredstva zavisnosti. Tako da je većina naših klijenata dobi između 30 i 40 godina... Ono što iz iskustva znamo kada je populacija klijenata koji su nam se u ranim dvadesetim godinama javili na tretman, kod njih je najčešće u kliničkoj slici zastupljena kombincija zloupotreba alkohola i psihostimulansa (najčešće kokain) i patološko kockanje”, objasnila je socijalna radnica Aida Kerović.

Iz Instituta za javno zdravlje nijesu odgovorili na pitanja - da li imaju evidenciju o broju zavisnika od psihoaktivnih supstanci u Crnoj Gori, koliko je njih rođeno nakon 2000. godine...

Bez odgovora ostala su i pitanja koliko zavisnika rođenih nakon 2000. godine koristi heroin, a koliko starijih od 22 godine i koja je, prema njihovoj evidenciji, vrsta droge najzastupljenija među zavisnicima.

Pomoć traže nakon dugogodišnjeg drogiranja

Iz JU “Kakaricka gora” objasnili su da tretiranje bolesti zavisnosti spada u veoma zahtjevne zdravsteno-psiho-socijalne procedure iz više razloga - korišćenja više vrsta droga, dugogodišnje zavisnosti...

”Prvenstveno, najveći broj zavisnika se na tretman rehabilitacije i resocijalizacije odlučuje tek nakon više godina, pa čak i decenija, konzumiranja psihoaktivnih supstanci. Kod većine klijenata i klijentkinja koji nam se javljaju na tretman prisutna je politoksikomanija, tj. zavisnost od više vrsta droga jer su tokom godina konzumiranja psihoaktivnih supstanci, eksperimentisali sa različitim vrstama narkotika”, kazala je Aida Kerović.

Ona ističe da je klinička slika politoksikomanije teška i ne određuje se običnim zbirom djelovanja pojedinačnih narkotika: “Već rezultatom njihovog uzajamnog uticaja”.

”U posljednje vrijeme sve češće uz zloupotrebu različitih vrsta supstanci postoji i problem patološkog kockanja”, naglasila je Kerovićeva.

36

osoba je na tretmanu u JU “Kakaricka gora” - 19 na rezidencijalnom dijelu tretmana, a 17 na nerezidencijalnom.