Predmet protiv Vesne Medenice: Femić saslušan kao svjedok

Sudija Femić kao svjedok je odgovarao i na pitanja da li je nekadašnja šefica Vrhovnog suda uticala na njega i ostale kolege prilikom donošenja odluka u tim revizijama, a u kojima su mijenjane odluke kolega sa nižih instanci

25694 pregleda 1 komentar(a)
Zgrada kojoj se nalazi SDT, Foto: Luka Zeković
Zgrada kojoj se nalazi SDT, Foto: Luka Zeković

Sudija Vrhovnog suda Branimir Femić saslušan je u svojstvu svjedoka u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), a u okviru predmeta protiv bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i kriminalne grupe.

Specijalna tužiteljka Nataša Bošković oko podne je počela sa uzimanjem izjave od sudije Femića, koji je pojašnjavao kako su on i ostale kolege iz vijeća Vrhovnog suda, donosili odluke u nekoliko spornih predmeta u kojima je rađena revizija postupka.

Sudija Femić kao svjedok je odgovarao i na pitanja da li je nekadašnja šefica Vrhovnog suda uticala na njega i ostale kolege prilikom donošenja odluka u tim revizijama, a u kojima su mijenjane odluke kolega sa nižih instanci.

Saslušanju su, po pozivu tužiteljke, prisustvovali svi advokati, koji zastupaju osumnjičene u predmetu - Zdravko Begović, Nikola Strugar, Bojan Korać.

Osim iskaza sudije iz Vrhovnog suda, SDT je angažovalo i vještake, koji bi trebalo da provjere odluke/revizije, koje su donijeli članovi vijeća u najmanje dva predmeta, zbog kojih je, kako se sumnja, osumnjičeni Miloš Medenica, sin Vesne Medenice, uzeo nekoliko stotina hiljada eura od vlasnika firme "Fab live".

Dugogodišnja predsjednica Vrhovnog suda uhapšena je 17. aprila ove godine zbog osnovane sumnje da je počinila krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj, zbog čega se nalazi u spuškom pritvoru.

Zbog sumnje da su članovi kriminalne organizacije koju je, navodno, formirao Miloš Medenica, postupak se vodi protiv Vasilija Petrovića, Luke Bakoča, Milorada Medenice i Ivane Kovačević.

SDT vjeruje da je vijeće sudija Vrhovnog suda u sastavu - predsjednica Radojka Nikolić i članovi Natalija Filipović, Rade Kovačević, Vesna Jočić i Branimir Femić, odlučivalo o reviziji za čiji dogovoreni ishod je njihova tadašnja šefica Vesna Medenica uzela tri stana.

U tom sporu tuženi je bila podgorička kompanija "Fab live", kojoj je odgovaralo da Vrhovni sud odbije reviziju, što je i učinjeno.

Tu kompaniju tužila je budvanska firma "Gugi komerc".

Prema transkriptima, koje je SDT-u, dostavio Europol, Miloš Medenica preko posrednika je uzimao novac od osoba koji su vodili sporove u Vrhovnom sudu.

Vlasnici "Fab live" firme Marko i Bojan Popović priznali su na saslušanju u SDT-u da su dali Medenici tri stana, tako da se terete za krivično djelo davanje mita.

Tužilaštvo je otkrilo da je Popoviće, po prethodnom dogovoru sa Milošem Medenicom i njegovim kumom Markom Vučinićem, kontaktirao Nikola Raičević i ponudio im da posreduje kako bi se u postupku revizije donijela odluke u njihovu korist, bez obzira na činjenično stanje u spisima.

"Okrivljena Vesna Medenica preko trećeg lica prihvatila je obećanje mita za drugog, da korišćenjem svog službenog položaja posreduje da se izvrši neka službena radnja", konstatuje tužiteljka Bošković.

U njihovom obrazloženju piše da je presudom Apelacionog suda odlučeno da se ukida odluka Privrednog suda, kojom je kompanija Popovića bila obavezana "izvrši povraćaj kupoprodajne cijene tužiocu (Saviću) u iznosu od 1.207.799,32 eura"...

"Isplaćene tuženom u robi, opremi i pružanjem usluga, na ime kupovine poslovnih prostora shodno Kupoprodajnom ugovoru Ov.br.... od 14.01.2011.godine, i isplati tužiocu zakonsku zateznu kamatu na taj iznos, počev od 20.10.2017.godine, kao dana presuđenja, pa do konačne isplate, u roku od 8 dana po pravosnažnosti presude".

"Protiv drugostepene presude tužilac je izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava. Predloženo je da se pobijana presuda preinači na način što će se usvojiti tužbeni zahtjev ili pak ukine i predmet vrati drugostepenom sudu na ponovno sudjenje. Revizija nije osnovana", napisale su u odluci kolege Vesne Medenice.

Oni konstatuju da u postupku pred Apelacionim sudom, na što se Savić žalio, nije počinjena bitna povreda postupka:

"Jer pobijena presuda nema nedostataka zbog kojih se ne može ispitati, a revizijom se konkretno ne ukazuje o kojim nedostacima se radi. Takođe, suprotno navodima revizije, drugostepeni sud je cijenio sve provedene dokaze koji su relevantni za ocjenu osnovanosti tužbenog zahtjeva. Neosnovano se revizijom pobija i pravilnost primjene materijalnog prava", piše u odluci vijeća Vrhovnog suda.

Portal Libertas je objavio dokumenta evropskih službi, a u kojima se tvrdi, da se mlađi Medenica bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge.

On je, u presretnutim razgovorima koje je dostavio Europol, sagovorniku, policajcu Darku D. Laloviću (35), koji je bio tjelohranitelj njegove majke, rekao da je o njegovom nezakonitom poslu upoznata "njegova majka Vesna Medenica i da od nje može očekivati zaštitu".

Miloš Medenica je, navodno, na liječenju u Beogradu, a za njim je raspisana nacionalna potraga.

Bonus video: