Slučaj Martinovića vraćen na ponovno odlučivanje

Iz Vrhovnog suda su pojasnili da su u drugostepenoj presudi izostali dovoljni odgovori na pomenute relevantne navode žalbe, zbog čega su zaključili da je učinjena bitna povreda postupka u žalbenom postupku, a što je bio razlog za ukidanje drugostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje

10365 pregleda 1 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Vrhovni sud Crne Gore ukinuo je drugostepenu presudu Apelacionog suda povodom slučaja Jova Martinovića i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

To je urađeno, kako je saopšteno iz Vrhovnog suda, nakon održane sjednice vijeća 25. maja ove godine, a presudom je usvojen Zahtjev za zaštitu zakonitosti.

"Pa je u odnosu na okrivljenog Jova Martinovića, a u dijelu koji se odnosi na krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, ukinuo drugostepenu presudu Apelacionog suda Crne Gore Kž-S.br.1/21 od 04.03.2021.godine i predmet vratio na ponovno odlučivanje", navodi se u saopštenju.

Podsjetili su da je Martinović presudom Višeg suda u Podgorici od 08.10.2020.godine, oglašen krivim za pomenuto krivično djelo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Ta presuda je potvrđena navedenom presudom Apelacionog suda Crne Gore.

Povezani članci

10. Jun 2022.

Martinovićev slučaj ponovo u sudu

Protiv navedenih presuda, okrivljeni Martinović i njegov branilac podnijeli su predloge za podizanje Zahtjeva za zaštitu zakonitosti koje je Vrhovni sud smatrao zahtjevom za zaštitu za zakonitosti i u vijeću od pet sudija ispitivao je pravilnost i zakonitost nižestepenih presuda.

Vrhovni sud je na sjednici vijeća zaključio da Apelacioni sud Crne Gore, kao drugostepeni sud, nije odgovorio na neke odlučne navode žalbe izjavljene protiv prvostepene presude.

"Naime, žalbom je ukazivao da su postojali razlozi za izuzeće sutkinje koja je postupala kao presjednik vijeća u prvostepenom postupku, i da su neopravdano odbijeni predlozi za izvodjenje dokaza podnijeti od strane okrivljenog i njegovog branioca, a time je povrijeđeno pravo okrivljenog na jednakost sredstava u sudskom postupku", pojašnjeno je iz Vrhovnog suda.

Dodaju da su u drugostepenoj presudi izostali dovoljni odgovori na pomenute relevantne navode žalbe, zbog čega je Vrhovni sud zaključio da je učinjena bitna povreda postupka u žalbenom postupku, a što je bio razlog za ukidanje drugostepene presude i vraćanje predmeta na ponovno odlučivanje.

Bonus video: