Kolašinci opet mogu da protestuju

U prigovoru na rješenje sutkinje Čepić, Miljan Jović, punomoćnik Kolašinca na koje se odnosila privremna mjera, napisao je da se “takvim i sličnim odlukama krše osnovna ljudska prava zagarantovana Ustavom”

4030 pregleda 6 komentar(a)
Sa jednog od ranijih protesta, Foto: Dragana Šćepanović
Sa jednog od ranijih protesta, Foto: Dragana Šćepanović

Vijeće sudija Osnovnog suda u Bijelom Polju ukinulo je rješenje o privremenoj mjeri kolašinskog suda, kojom je šestorici Kolašinca zabranjeno da onemogućavaju nastavak radova na maloj hidrocenrali (mHE) “Skrbuša” u Rečinama. Sutkinja Mirjana Čepić kolašinskog Osnovnog suda, donoseći rješenje o privremenoj mjeri, u avgustu prošle godine, usvojila je predlog koncesionara, firme “Hydro logistics”.

Sud u Kolašinu, to jest sutkinja Mirjana Ćepić, izrekla je privremenu mjeru zabrane bilo kakvih aktivnosti koji mogu ometati radove na izgradnji mHE Kolašincima, koji su, pored ostalih, učestvovali u blokadama puta i protestima.

Tada im je zaprijetila novačanom kaznom ukoliko nastave aktivnosti.

Vijeće bjelopoljskog Osnovnog suda u obrazloženju o ukidanju rješenja kolegince iz Kolašina, konstovalo je da su razlozi prvostepenog suda “nejasni, nepotpuni ili uopšte nijesu dati, čime je je načinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka”.

”U pobijanom rješenju nijesu navedeni razlozi u pogledu pasivne legitimacije protivnika predlagača obezbjeđenja, na šta se prigovorom osnovano ukazuje. Pobijano rješenje uopšte nema razloga zbog čega prvostepeni sud smatra da su ispunjeni uslovi da se odredi predložena privremena mjera u odnosu na protivnike predloga, odnosno, razloga o odlučnim činjenicama zbog kojih nalazi da su se stekli uslovi za pouzdan zaključak o osnovanosti predloga za određivanje privremene mjera”, piše u obrazloženju koje potpisuje vijeće bjelopoljskog Osnovnog suda.

U prigovoru na rješenje sutkinje Čepić, Miljan Jović, punomoćnik Kolašinca na koje se odnosila privremna mjera, napisao je da se “takvim i sličnim odlukama krše osnovna ljudska prava zagarantovana Ustavom”.

On je podsjetio da su ta prava zagarantovana i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

To što se u navodi da “privremena mjera traje do pravosnažnog okončanja parničnog protivnika predlagača, ne može se okarakterisati nikako drugačije do pristrasno i subjektivno”, smatra Jović.

”Rješenje o određivanju privremene mjere donosi se na osnovu neke tužbe, za koju sud unaprijed smatra da postoje razlozi da bude osnovana i zakonita, iako se dokazi predlagača ne zasnivaju na Ustavu i zakonima. Na koji način sud prejudicira buduću odluku u korist predlagača obezbjeđenja?”, napisao je punomoćnik Kolašinaca koji su protestvovali protiv gradnje mHE.

Iz Osnovnog suda u Kolašinu su, u jednom od ranijih reagovanja na optužbe mještana Rečina, kazali da se privremena mjera “odnosi na osobe za koje je, na osnovu tekstova i fotografija sa informativnih portala i društvenih mreža utvrđeno da su fizički sprečavali predlagača privremene mjera da pristupi parcelama, čiji je vlasnik, odnosno gradilištu mHE”.

Tada su kazali i da su “neosnovane tvrdnje mještana Rečina da im je zabranjeno da prolaze putem i dođu do svojih imanja”.

Privremena mjera, objasnili su iz kolašinskog suda, odnosi se samo na zabranu sprečavanja investitoru da pristupi svojim parcelama, to jest, koristi javni put.