Janjić pratio Radulovića u stopu i planirao da ga ubije

Navodni član kavačkog kriminalnog klana ostaje iza rešetaka, sudije citiraju detalje iz istrage Specijalnog tužilaštva

60613 pregleda 11 komentar(a)
Hapšenje Janjića, Foto: TV Vijesti
Hapšenje Janjića, Foto: TV Vijesti

Darko Janjić je preko kriptovane Skaj aplikacije direktno komunicirao sa jednim od organizatora kriminalne grupe Radovanom Mujovićem i između ostalog ga obavještavao o kretanju i navikama Željka Radulovića, a sve u cilju lišenja života tog lica.

To piše u spisima Specijalnog državnog tužilaštva, na osnovu kojih je vijeće sudija Vrhovnog suda za još tri mjeseca produžilo pritvor navodnom članu kavačkog kriminalnog klana.

Njegova meta bio je sin Ranka Radulovića, koji prema operativnim podacima policije usko sarađuje sa škaljarskim kriminalnim klanom.

”Prije isteka pritvora okrivljenom D. J., Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podnijelo je ovom sudu predlog da se pritvor protiv okrivljenog produži za tri mjeseca... Po razmatranju spisa predmeta i predloga Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore, Vrhovni sud Crne Gore je našao da je predlog osnovan i da pritvor okrivljenom treba produžiti za tri mjeseca”, piše u obrazloženju sudskog rješenja.

Dodaje se da iz spisa predmeta proizilazi da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Janjić izvršio krivično djelo - stvaranje kriminalne organizacije...

”Naime, prema stanju u spisima predmeta postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Darko Janjić tokom prve polovine 2020. godine postao pripadnik kriminalne organizacije, koju su početkom 2017. godine na teritoriji Crne Gore i Republike Kosovo stvorili R. M. i V. R., pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na neograničen vremenski period i u međunarodnim razmjerama, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova i u djelovanju kriminalne organizacije planirano primjenjivanje nasilja i zastrašivanja”...

U dokumentima se konstatuje da su organizatori te kriminalne grupe odredili sebi razne zadatke - Mujović da planira izvršenje krivičnih djela, vrbuje osobe za pripadnike kriminalne organizacije, da podstrekava na vršenje krivičnih djela, koordinira djelovanje pripadnika grupe radi izvršenja pojedinih krivičnih djela, te da i sam vrši krivična djela.

”V. R. (Vasilije Rafailović) da sam ili preko drugih lica vrbuje pripadnike kriminalne organizacije, da planira izvršenje pojedinih krivičnih djela u budućnosti, da obezbjeđuje materijalna sredstva - novac za izvršenje krivičnih djela, da vrši nadzor i kontrolu pripadnika kriminalne organizacije i da daje uputstva o načinu izvršenja pojednih krivičnih djela”, piše u tekstu u kojem se citira naredba o sprovođenju istrage SDT-a.

Navodi se da je Janjić prihvatio da izvršava naredbe i uputstva organizatora kriminalne oragnizacije koja su mu direktno saopštena od organizatora ili prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije: da sam i sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije izvršava krivična djela protiv života i tijela, da prati pripadnike suprotstavljenih kriminalnih organizacija radi prikupljanja saznanja o njihovim životnim navikama u cilju stvaranja pogodnih prilika da se isti liše života, te da o tome obavještava članove kriminalne organizacije...

”Pa je u periodu između početka marta i prve polovine oktobra 2020. godine, ostvarivao komunikaciju sa organizatorom navedene kriminalne organizacije M. R., posredstvom kriptovane telefonske aplikacije ‘Sky ecc’, kojim putem ga je u više navrata obavještavao o kretanju i navikama R. Ž. - sina člana suprotstavljene kriminalne organizacije R. R., govoreći da će, između ostalog, sve pripremiti za ubistvo ‘Malog R.’, kako je oslovljavao R. Ž. i podmetnuti eksploziv ispod vozila kojim se isti prevozio između N. (Nikšića) i P. (Podgorice) i tražio od organizatora R. M. da za njega posreduje u prodaji opojnih droga i da preduzima sve druge radnje koje su mu naređene”, pojašnjava se u tekstu.

Dodaje se da je okrivljeni Janjić osnovano sumnjiv jer to proizilazi iz izdvojenih transkripata komunikacija kriptovanih mobilnih telefona koje su ostvarivane između “Sky ecc” korisnika sa šifama 1ERKUN (Janjić) i 57F793 (Mujović), te iz službene zabilješke policijskog Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela o izvršenoj identifikaciji korisnika Skaj aplikacije...

”Da je korisnik aplikacije SKY sa šifrom 1ERKUN D.J. - što je utvrđeno iz komunikacija koje je ovo lice imalo sa ostalim korisnicima aplikacije SKY kada pominje članove porodice, šalje glasovne poruke i fotografije, te da je korisnik aplikacije SKY sa šifrom 57F793 R. M., što je utvrđeno iz komunikacija koje je ovo lice imalo sa ostalim korisnicima aplikacije SKY kada pominje članove porodice, šalje glasovne poruke i fotografije. Dakle, iz prethodno pomenutih komunikacija proizilazi da je okrivljeni D.J. direktno komunicirao preko ‘Sky ecc’ platforme sa jednim od organizatora kriminalne organizacije R. M. i obavještavao ga, između ostalog, o kretanju i navikama Ž. R. koga je pratio, a sve u cilju lišenja života ovog lica”.

Od Francuza čekaju detalje sa Skaja

U dosadašnjem toku trajanja pritvora istraga nije objektivno mogla biti završena, konstatuju sudije.

”Ovo zbog toga što je Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore uputilo zamolnicu državnom javnom tužilaštvu Republike Francuske dana 7. 04. 2022. godine, kojom je od nadležnog pravosudnog organa te zemlje zamoljeno da Specijalnom državnom tužilaštvu Crne Gore dostavi dokaze u formi u kojoj se može koristiti pred krivičnim sudom u vezi sa djelovanjem D. J. kao pripadnika navedene kriminalne organizacije i to komunikacija koje su presretnute preko platforme ‘Sky ecc’ aplikacije za korisnike 1ERKUN I 57F793 za koje je utvrđeno da su ih koristili jedan od članova kriminalne organizacije Darko Janić i jedan od organizatora kriminalne organizacije R. M. Po ovoj zamolnici još nije udovoljeno, tj. tužilaštvu još uvijek nijesu stigli traženi podaci”, navodi se između ostalog u obrazloženju rješenja.

Bonus video: