Specijalni tužilac: Nema dokaza da su kriminalci obezbijedili telefone za Abazovića, niti da je on komunicirao sa njima

Na to ukazuje i iskaz svjedoka Boža Milonjića, koji je prema objavljenoj komunikacijii trebao biti posrednik u predaji kriptovanog telefona, koji je naveo u bitnom da isti nije kontaktiran od strane okrivljenih, da nije posjedovao, koristio, niti mu je iko ikada nudio kriptovani mobilni telefon, tvrdi tužilac u izjašnjenju šefu Vladimiru Novoviću

59196 pregleda 58 komentar(a)
Turković, Foto: Boris Pejović
Turković, Foto: Boris Pejović

Obavještavam vas da sam mišljenja da dokazi prikupljeni u toku istrage, svojom sadržinom nijesu dali činjenični osnov za zaključak da su okrivljeni obezbijedili mobilni telefon sa aplikacijom SKY ECC za Dritana Abazovića.

To piše u saopštenju specijalnog tužioca Miroslava Turkovića koje je predao glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću, na njegov zahtjev.

"Niti sam ocjenom sadržine prikupljenih dokaza pronašao bilo koji podatak da je isti koristio kriptovani mobilni telefon, odnosno da je učestvovao u komunikaciji sa okrivljenima ili drugim licima. Na prednje ukazuje i iskaz svjedoka Boža Milonjića, koji je prema objavljenoj komunikacijii trebao biti posrednik u predaji kriptovanog telefona, koji je naveo u bitnom da isti nije kontaktiran od strane okrivljenih, da nije posjedovao, koristio, niti mu je iko ikada nudio kriptovani mobilni telefon, dok iz odgovora nadležnog pravosudnog organa Francuske Republike, po zamolnici ovog tužilaštva proizilazi da nijesu uspjeli povezati nijedan SKY ECC ID sa pseudonimom 'Iguman Stefan' ili imenom Božo Milonjić", piše tužilac u izjašnjenju šefu Vladimiru Novoviću.

U nastavku teksta integralno prenosimo saopštenje koje je Turković uputio Novoviću:

"Poštovani,

Povodom zahtjeva koji mi je, po Vašem nalogu, dostavljen putem elektronske pošte, a u vezi sa sadržinom dijela prepiske SKY ECC komunikacije koja je objavljena u pojedinim medijima, obavještavam Vas da sam navedenim predmetom zadužen od strane ranijeg GST Milivoja Katnića, na način što mi je isti početkom avgusta 2021. godine, neposredno predao u rad materijal - dio komunikacija ostvarenih putem aplikacija SKY Ecc, a koji je dostavljen od strane EUROPOL-a, kako bih započeo rad tim povodom. Nije mi poznato kada su predmetni podaci koji se odnose na SKY ECC komunikaciju dostavljeni u SDT-u, niti mi je poznato da li je materijal koji sam primio u rad, prethodno analiziran od strane nekog drugog specijalnog tužioca.

Nakon analize sadržine dostavljenih komunikacija ostvarenih putem aplikacije SKY ECC, formiran je predmet, te se započelo sa preduzimanjem dokaznih radnji u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica. Takođe, dana 10.08.2021.godine, za postupanje u predmetu formiran je istražni tim koji su činili i službenici Uprave policije - Specijalnog policijskog odjeljenja, te policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala - Odsjeka za suzbijanje teških krivičnih djela.

Abazović
Abazovićfoto: Boris Pejović

Na osnovu izvršenih analiza i do tada prikupljenih dokaza izdat je nalog da se podnese krivična prijava protiv Stefana Đukića i drugih lica zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a Krivičnog zakonika Crne Gore i više drugih krivičnih djela. Tom prilikom 5 lica je lišeno slobode, nakon čega je dana 18.08.2021. godine, donesena naredba o sprovođenju istrage koja istraga je proširena u više navrata, u odnosu na druga lica i druga krivična djela.

Dakle, na osnovu naredbe o sprovođenju istrage Kti S br. 16/21 od 18.08.2021. godine, te na osnovu naredbe o proširenju istrage Kti S br.16/21 od 25.08.2021. godine, naredbe o proširenju istrage Kti S br.16/21 od 10.09.2021. godine, naredbe o proširenju istrage Kti S br.16/21 od 16.09.2021.godine, naredbe o proširenju istrage Kti S br.16/21 od 16.10.2021. godine i naredbe o proširenju istrage Kti S br.16/21 od 18.11.2021. godine i naredbe o proširenju istrage Ktis br. 16/21 od 19.11.2021.godine, sprovedena je istraga protiv protiv okrivljenih Đukić Stefana i Tuzović Emila zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, te protiv okrivljenih Brajović Milana, Perović Zorana, Korać Nina, Dudić Dušana, Boljević Dušana, Raičević Aleksandara, Mićić Stefana, Salić Albina, Pejanović Branka, Bojana Lopičića, Harisa Tuzovića i Gorana Milašinovića, zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i protiv okrivljenih Stefana Đukića i Tuzović Emila zbog krivičnog djela ubistvo izvršeno putem podstrekavanja iz čl.143 u vezi čl.24 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, a protiv okrivljenog Stefana Đukića i zbog krivičnog djela davanje mita izvršeno putem podstrekavanja iz čl. 424 u vezi čl. 24 st 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom protivzakonit uticaj izvršeno putem postrekavanja iz čl. 422 u vezi čl 24 st 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i zbog krivičnih djela teško ubistvo putem podstrekavanja iz čl. 144 u vezi čl. 24 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti putem podstrekavanja iz čl. 376. st 3 u vezi čl. 24 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda putem podstrekavanja iz čl. 151 st.1 u vezi čl. 24 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, te protiv osumnjičenih Stefana Đukića i Emila Tuzovića i dr., zbog kriv.djela teško ubistvo putem podstrekavanja iz čl.144 u vezi čl.24 st.2 KZCG, na štetu Marka Jankovića, a protiv okrivljenog Salić Albina i zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, te krivičnog djela krađa oružja i dijela borbenog sredstva iz čl.470 st.2 u vezi st.1 u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, kao i protiv okrivljenog Branka Pejanovića i zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, te protiv Stefana Đukića i Emila Tuzovića i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet opojnih droga putem podstrekavanja iz čl.300 st.1 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika Crne Gore, a protiv Nina Koraća, Dušana Dudića i Bojana Lopičića i zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 u vezi čl.23 Krivičnog zakonika Crne Gore.

U toku izviđaja, a kasnije i u toku istrage, preduzete su brojne dokazne radnje. U tom smislu izvršena su pretresanja stana i drugih prostorija koje koriste okrivljeni i druga lica, privremeno oduzeti brojni predmeti - oružje, eksplozivna sredstva, opojna droga, motocikli, vozila i drugi predmeti od značaja zakrivični postupak, obavljena su brojna vještačenja, saslušni svjedoci, te je pribavljena odgovarajuća dokumentacija od strane državnih organa i drugih pravnih lica, kako bi se utvrdile činjenice važne za donošenje odluke.

Osim toga, putem međunarodne pravne pomoći, od strane nadležnog pravosudnog organa Francuske Republike, pribavljena je sadržina komunikacija ostvarenih putem aplikacije SKY ECC, preko naloga za koje je utvrđeno do stepena osnovane sumnje, da su korišteni od strane okrivljenih ili da su komunicirali sa okrivljenima. Dokazi pribavljeni na ovaj način – komunikacija ostvarena preko aplikacije SKY ECC, je bila predmet analize u koju su bili uključeni i policijski službenici - članovi istražnog tima, a policijski službenici su s tim u vezi sačinili izvještaj.

Nakon završetka istrage, te na osnovu analize svih dokaza, dana 08.02.2022.godine, podignuta je optužnica Kts br.180/21 od 08.02.2021. godine, protiv okrivljenih Đukić Stefana i dr, zbog prethodno navedenih krivičnih djela.

Nakon sprovedenog ispitivanja opravdanosti i zakonitosti optužnice, Viši sud u Podgorici je donio rješenje kojim je ista potvrđena, a glavni pretres još uvijek nije počeo.

Milonjić
Milonjićfoto: Privatna arhiva

Povodom navoda objavljenih u pojedinim medijima, u toku jučerašnjeg dana i danas, obavještavam da sam mišljenja dokazi prikupljeni u toku istrage, svojom sadržinom nijesu dali činjenični osnov za zaključak da su okrivljeni obezbijedili mobilni telefon sa aplikacijom SKY ECC za Dritana Abazovića, sadašnjeg predsjednika Vlade Crne Gore, niti sam ocjenom sadržine prikupljenih dokaza pronašao bilo koji podatak da je isti koristio kriptovani mobilni telefon, odnosno da je učestvovao u komunikaciji sa okrivljenima ili drugim licima. Na prednje ukazuje i iskaz svjedoka Boža Milonjića, koji je prema objavljenoj komunikacijii trebao biti posrednik u predaji kriptovanog telefona, koji je naveo u bitnom da isti nije kontaktiran od strane okrivljenih, da nije posjedovao, koristio, niti mu je iko ikada nudio kriptovani mobilni telefon, dok iz odgovora nadlelžnog pravosudnog organa Francuske Republike, po zamolnici ovog tužilaštva proizilazi da nijesu uspjeli povezati nijedan SKY ECC ID sa pseudonimom „Iguman Stefan“ ili imenom Božo Milonjić", navodi se u saopštenju.

Bonus video: