Ljekarima ponovno sude

Vrhovni sud odlučio da je za suđenje lzbog infekcije beba nadležan bjelopoljski Viši sud

7540 pregleda 3 komentar(a)
Jeremić, Tahirovićeva i Puletić, Foto: Savo Prelevic
Jeremić, Tahirovićeva i Puletić, Foto: Savo Prelevic

Ponovno suđenje bjelopoljskim ljekarima zbog infekije pet beba od kojih je jedna preminula, počeće 24. oktobra u bjelopoljskom Višem sudu.

Suđenje Tomislavu Jeremiću, Haki Tahirović, Zvonku Puletiću i Jeli Cimbaljević zakazano je nakon što je Vrhovni sud Crne Gore donio rješenje da je za suđenje ljekarima nadležan Viši sud u Bijelom Polju.

Infekcija beba desila se u novembru 2014. godine.

Viši sud je prethodno Vrhovnom sudu dostavio spise predmeta radi donošenja odluke o sukobu nadležnosti između tog i Apelacionog suda Crne Gore.

Apelacioni sud ranije je ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom Polju kojom su optuženi oslobođeni od optužbe da su izvršili krivično djelo - teško djelo protiv zdravlja ljudi, u vezi sa krivičnim djelom nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti.

Postupajući po žalbama oštećenih roditelja, Apelacioni sud je ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

”S obzirom na to da je presudu jednom ukinio Apelacioni sud, a jednom Vrhovni, Viši sud se 22. juna ove godine obratio Vrhovnom sudu, jer po ‘nalaženju tog suda isti nije nadležan da postupa u ovoj pravnoj stvari’”, navedeno je u dopisu Višeg suda.

U rješenju Vrhovnog suda navodi se da im je Viši sud dostavio spise predmeta radi donošenja odluke o sukobu nadležnosti između tog bjepopoljskog i Apelacionog suda, navodeći da je presuda tog Višeg suda dva puta ukidana, jednom od strane Apelacionog a jednom od strane Vrhovnog suda.

”Pa je s obzirom na to da je članom 407 st. 6 Zakonika o krivičnom postupku nadležan Apelacioni sud da postupa u ovoj krivično pravnoj stvari, imajući u vidu da je istim članom propisano da kada je prvostepena presuda jednom ukinuta, drugostepeni sud će na sjednici vijeća ili nakon održanog pretresa donijeti presudu”, podsjećaju u rješenju Vrhovnog suda na dopis Višeg suda.

U rješenju Vrhovnog suda dalje se navodi da je vrhovni državni tužilac Crne Gore podneskom od 22. jula dao mišljenje da “iz spisa predmeta proizilazi da je nakon ukidne odluke Vrhovnog suda Crne Gore, Apelacioni sud Crne Gore kao drugostepeni sud jednom ukinuo presudu Višeg suda u Bijelom Polju”.

Vrhovni sud je zaključio da se ne mogu prihvatiti navodi iz predloga Višeg suda u Bijelom Polju, da je u konkretnom slučaju Apelacioni sud Crne Gore morao donijeti odluku jer je presuda prvostepenog suda već jednom ukinuta od strane Vrhovnog suda Crne Gore.

Prvom presudom iz 2017. Jeremić i Tahirovićeva su osuđeni na po sedam mjeseci zatvora, a Puletić i Cimbaljevićeva na po šest mjeseci kućnog pritvora. Ipak, Apelacioni sud je tu presudu 20. februara 2018. godine preinačio i sve optužene poslao na jednogodišnju robiju, dok je Vrhovni sud naložio ponovno suđenje uz pouku da treba povoljnije presudititi u korist optuženih.

Prvom presudom iz 2017. Jeremić i Tahirovićeva su osuđeni na po sedam mjeseci zatvora, a Puletić i Cimbaljevićeva na po šest mjeseci kućnog pritvora. Apelacioni sud je tu presudu preinačio i sve optužene poslao na jednogodišnju robiju, dok je Vrhovni sud naložio ponovno suđenje...

Bonus video: