Ponovo vijećaju o kartonu sutkinje

Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka vraćen na ponovno odlučivanje

6697 pregleda 5 komentar(a)
Prvostepeni sud nije pravilno tumačio dan saznanja za prekršaj (ilustracija), Foto: Shutterstock
Prvostepeni sud nije pravilno tumačio dan saznanja za prekršaj (ilustracija), Foto: Shutterstock

Viši sud za prekršaje uvažio je žalbu Agencije za sprečavanje korupcije i na ponovno odlučivanje vratio njihov zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vršiteljke dužnosti predsjednika Osnovnog suda u Kotoru Momirke Tešić, zbog sumnje da je netačno i neprecizno unijela podatke o imovini i prihodima u imovinski karton za 2020. godinu.

Prvostepenim rješenjem Suda za prekršaje Budva - Odjeljenja u Kotoru, 11. mata ove godine bio je obustavljen prekršajni postupak protiv sutinje Tešić zbog prekršaja Zakona o sprečavanju korucije, jer ASK, navodno, nije blagovremeno u roku od 60 dana podno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

ASK se žalio na tu odluku, nakon čega je Viši sud za prekršaje 23. septembra ove godine ukinuo prvostepeno rješenje i predmet vratio na ponovno odlučivanje.

”Vijeće ovog suda nalazi da prvostepeni sud nije pravilno tumačio dan saznanja za prekršaj, jer je dan saznanja za eventuani prekršaj 26. 10. 2021. godine kkada je izvršeno generisanje imovinskog kartna okrivljene Tešić, a ne 17. mart 2021. kada je podnijela Agenciji za sprječavanje korupcije izvještaj o prihodima i imovini za 2020. godinu. Prema tome, prvostepeni sud će u ponovnom postupku pozvati i ispitati okrivljenu, uz odgovarajuće okaze, te ponovo odlučiti u ovoj prekšajnoj stvari”, piše u rješenju koju je potpisala predsjednica vijeća Višeg suda za prekršaje Larisa Begović.

ASK je nakon spovedenog postupka provjere imovinskog kartona sutkinje Tešić 4. januara ove godine donio odluku da za 2020. godinu nije unijela prihod od 12,56 eura, nije prijavila 2000 akcija u Izbor Bar, kao ni 38 akcija u Brodogradilištu Bijela, koje se vode na ime njenog supruga.

Tokom izjave ASK-u sutkinja Tešić je navela da je zaboravila da u imovinski karton za 2020. godinu upiše manji iznos, koji joj je isplaćen kao zaostali dio zarade iz prethodne godine.

Ona je dala i pristup bankovnim računima ASK-u jer “nema šta da krije”...

Tokom izjave ASK-u, sutinja Tešić navela je da je zaboravila da u imovinski karton za 2020. godinu upiše manji iznos koji joj je isplaćen kao zaostali dio zarade iz prethodne godine”

Bonus video: