Maraš i Kurti će opet pod lupu ANB-a

Nakon odluke Direkcije za zaštitu tajnih podataka, tajna služba ponovo mora da uradi bezbjednosne provjere za sekretarku Vijeća za nacionalnu bezbjednost i generalnog inspektora ANB-a

38000 pregleda 9 komentar(a)
Jelena Maraš na jednoj od sjednica, Foto: SasaMatic
Jelena Maraš na jednoj od sjednica, Foto: SasaMatic

Direkcija za zaštitu tajnih podataka poništila je rješenja od 10. oktobra ove godine, kojim je odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima sekretarki Vijeća za nacionalnu bezbjednost Jeleni Maraš i generalnom inspektoru ANB-a Artanu Kurtiju.

Nakon što je poništeno prvobitno rješenje Direkcije, sada je opet na potezu ANB koja bi u daljem postupku trebalo da uradi nove bezbjednosne procjene za njih dvoje, kako bi se utvrdilo da li ima bezbjednosnih smetnji da imaju dozvolu za pristup podacima - “strogo tajno”.

Direktor Direkcije Savo Vučinić potvrdio je “Vijestima” da su poništena rješenja od 10. oktobra kojima su Maraš i Kurtiju odbijeni zahtjevi za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

”Žalbe na rješenje su podnijete u zakonskom roku, a podnijeti su i predlozi za poništenje rješenja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku. Direkcija je poslala ANB-u zahtjev za izjašnjenje na okolnosti navedene u žalbi, oni su poslali izjašnjenje, nakon čega smo poništili naše prvo rješenje. Sada se postupak nastavlja”, pojasnio je Vučinić.

Artan Kurti
Artan Kurtifoto: Privatna arhiva

Direkcija je rješenje poništila na osnovu člana 139 st. 5 Zakona o upravnom postupku, u kojem piše da se rješenje obavezno poništava “ako je donijeto kao posljedica prinude, iznude, ucjene, pritiska ili druge nedozvoljene radnje”...

Kentera neovlašćeno potpisao?

U žalbi drugostepenom organu - Ministarstvu odbrane, Maraš i Kurti su naveli da je vršilac dužnosti šefa ANB-a Savo Kentera odlukom Vlade razriješen u petak 7. oktobra na elektronskoj sjednici, a ta odluka je istog dana oko 20 časova objavljena u Službenom listu.

Oni su u odvojenim žalbama naveli da je Kentera kao “neovlašćeno lice tog dana potpisao izvještaj ANB-a, kojim je utvrđeno da postoje bezbjednosne smetnje za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima”.

”Dakle, na dan kada je razriješen v.d. direktor ANB-a je potpisao izvještaj, a tog dana uopšte nije ni bio u zgradi ANB-a već u hotelu ‘Splendid’ na “BS Forumu. U zgradi ANB-a se pojavio sjutradan - u subotu 8. oktobra, a što je sve evidentirano u Agenciji. Prema tome, izvještaj ANB-a je potpisao kao neovlašćeno lice čime je pričinjena bitna povreda iz člana 14 stav 1 Zakona o upravnom sporu”, navode u žalbi Maraš i Kurti.

Piše i da, nakon razrješenja, Kentera nije imao nikakva ovlašćenja da potpisuje, pečatira, niti da na bilo koga prenese ovlašćenje da dokumenta ovjeri faksimilom, a što je kako su naveli - “u konkretnom slučaju i urađeno”.

Oni su u žalbi, a kasnije i u prigovoru Direkciji koju su podnijeli 13. i 14. oktobra, između ostalog postavili i pitanje da ukoliko je “smijenjeni Kentera 7. oktobra potpisao izvještaj ANB-a zašto dokument nije istog dana dostavljen Direkciji već je to učinjeno tek u ponedjeljak 10. oktobra”.

”Izvještaj Agencije je potpisalo neovlašćeno lice, pa samim tim se radi o nedozvoljenoj radnji, koja povlači ništavnost rješenja Direkcije shodno članu 139 stav 1 tačka 5 Zakona o upravnom postupku”, piše u prigovorima.

Negativna procjena

Tajna služba je, kako je to napisano u prvom rješenju Direkcije, dostavila izvještaj u kojem je navedeno da postoje bezbjednosne smetnje iz člana 46, st. 1, 4, 5 i 10 Zakona o tajnosti podataka za Maraš i Kurtija i preporuku da im se to pravo ospori, što je i bio osnov da Direkcija odmah donese rješenje kojim se njima odbija zahtjev za izdavanje dozvole.

Generalni sekretar Vlade je, 2. juna ove godine, pokrenuo postupak za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za sekretarku Vijeća za nacionalnu bezbjednost zbog toga što pokriva radno mjesto na kojem “...je potrebno da zna...”.

Direkcija je nakon toga podnijela zahtjev ANB-u da urade bezbjednosnu procjenu, kako bi se utvrdilo ima li smetnji da joj se izda dozvola za pristup tajnim podacima.

Nakon što je Vlada 26. jula ove godine, uz mnogo bure i negodovanja, imenovala Kurtija za generalnog inspektora ANB-a, takođe je traženo da mu Direkcija izda rješenje o pristupu tajnim podacima, ali je tajna služba i za njega donijela izvještaj o negativnoj bezbjednosnoj procjeni koje su zakonska smetnja za izdavanje dozvole.

Iako su zahtjevi za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za Maraš i Kurtija podnijeti u razmaku od dva mjeseca, njima je ANB istog dana, 7. oktobra, donijela izvještaj u kojem je navedena negativna bezbjednosna procjena.

Maraš od 22. februara 2021. godine ima dozvolu za pristup tajnim podacima koju je dobila nakon zahtjeva bivšeg ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića koji je od Direkcije tražio da šefica kabineta MUP-a ima dozvolu za pristup tajnim podacima. Dozvola na osnovu tog rješenja, važi do februara 2023.

Kurtijevo imenovanje pratila su brojna negodovanja i tvrdnje da ne može proći bezbjednosnu procjenu za rad u ANB-u i pristup tajnim podacima, zbog toga što je dva puta osuđivan kao maloljetnik i kasnije kao punoljetna osoba. Njegove osude su prije nekoliko godina zakonskom rehabilitacijom izbrisane iz kaznene evidencije Ministarstva pravde.

Bonus video: