Maraš optužila bivše funkcionere ANB-a za zloupotrebu službenog položaja: Nezakonito spriječili pristup tajnama?

Sekretarka Vijeća za nacionalnu bezbjednost podnijela krivičnu prijavu SDT-u protiv Kentere i Spičanovića

52207 pregleda 30 komentar(a)
Jelena Maraš, Foto: Gov.me/Saša Matić
Jelena Maraš, Foto: Gov.me/Saša Matić

Sekretarka Vijeća za nacionalnu bezbjednost Jelena Maraš podnijela je krivičnu prijavu Specijalnom državnom tužilaštvu protiv bivšeg v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kentere i službenika tajne službe Draga Spičanovića zbog toga što smatra da su zloupotrijebili službeni položaj potpisujući i donoseći izvještaj o njenoj bezbjednosnoj smetnji kako ne bi dobila dozvolu za pristup tajnim podacima.

Kentera juče nije želio da komentariše prijavu Maraševe.

Maraš je krivičnu prijavu SDT-u dostavila nakon što je Direkcija za zaštitu tajnih podataka u petak poništila prva rješenja kojima je njoj i generalnom inspektoru ANB-a Artanu Kurtiju odbijen zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima.

Direkcija je rješenje poništila na osnovu člana 139 st. 5 Zakona o upravnom postupku, u kojem piše da se rješenje obavezno poništava “ako je donijeto kao posljedica prinude, iznude, ucjene, pritiska ili druge nedozvoljene radnje”...

”Agencija za nacionalnu bezbjednost je 28. oktobra ove godine, aktom br. 01-233/22-9885, obavijestila ovaj organ da je Izvještaj o izvršenoj bezbjednosnoj procjeni za Jelenu Maraš, označen stepenom tajnosti POVJERLJIVO od 7. 10. 2022. godine, potpisalo neovlašćeno lice”, navodi se u poništenju rješenja koje je potpisao direktor Direkcije za zaštitu tajnih podataka Savo Vučinić.

U krivičnoj prijavi Maraš je navela da je Spičanović tokom oktobra 2022. godine, protivpravnim iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, teže povrijedio prava drugog, na način što je tada u svojstvu rukovodioca poslova za bezbjednosne provjere, neprofesionalno i neistinito za nju utvrdio bezbjednosne smetnje, iako posjeduje važeću dozvolu za pristup tajnim podacima najvišeg stepena do februara 2024. godine.

Ima li animoziteta: Spičanović
Ima li animoziteta: Spičanovićfoto: Boris Pejović

Maraš je u prijavi SDT-u navela da je Kentera, 7. oktobra 2022. godine, protivpravnim iskorišćavanjem službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja, teže povrijedio prava drugog, na način što je istog dana kada je odlukom Vlade Crne Gore smijenjen sa funkcije v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost, nezakonito i neovlašćeno potpisao neistiniti izvještaj, kojim su utvrđene bezbjednosne smetnje za nju.

U obrazloženju, Maraš je navela da je Generalni sekretarijat Vlade 2. juna 2022. uputio zahtjev za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima za sekretarku Vijeća za nacionalnu bezbjednost, iako je ona imala važeću dozvolu koju je dobila dok je obavljala poslove šefice kabineta Ministarstva unutrašnjih poslova.

”Agencija za nacionalnu bezbjednost je 7. oktobra 2022. izvještajem broj: 08-233/22-4547-4239 utvrdila da postoje bezbjednosne smetnje za podnosioca prijave iz čl. 46 st.1 tačka 4,5 i 10 Zakona o tajnosti podataka. Pod navedenim smetnjama se podrazumijeva: veza ili održavanje veze sa licima koja neovlašćeno prikupljaju tajne i saboterima, članovima organizovanih kriminalnih grupa za koja se osnovano sumnja da pripadaju takvim grupama, neovlašćeni kontakti i saradnja sa obavještajno-bezbjednosnim ili vojnim strukturama drugih država... Opravdano sumnjam da su bezbjednosne provjere za mene urađene na neprofesionalan, neistinit i nezakonit način, imputiranjem činjenica da održavam veze i kontakte sa teroristima, članovima organizovanog kriminala te sa obavještajno bezbjednosnim ili vojnim strukturama, i s obzirom da sam njegov najbliži saradnik po funkciji koju obavljam sekretar vijeća za nacionalnu bezbjednost”, piše u krivičnoj prijavi.

Maraš tvrdi da je razlog za takve monstruozne optužbe u vidu bezbjednosnih smetnji - zbog toga što Spičanović, koji je rukovodio poslovima bezbjednosne provjere, ima lični animozitet prema njoj još iz perioda dok su bili kolege u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

”Animozitet nije ni skrivao već je čak i prethodnih par mjeseci, posredno poručivao da dok je on na tom radnom mjestu, dozvolu neću dobiti, kako bi me spriječio da obavljam izuzetno odgovornu funkciju”, navela je Maraš.

Ona je navela i da smatra da je Kentera “naredio ili na drugi način podržao nezakoniti izvještaj ANB-a”...

”Ono što posebno zabrinjava i dovodi u sumnju zakonitost bezbjednosne provjere je činjenica da je izvještaj sačinjen i potpisan na dan - 7. 10. 2022. godine kada je odlukom Vlade Kentera smijenjen sa funkcije v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i koji se tada nalazio na konferenciji u Budvi. To navodim jer prijavljeni momentom razrješenja, nema više zakonske mogućnosti da potpisuje akte ili da prenese takva ovlašćenja na druga lica, zbog čega opravdano sumnjamo u zakonitost i validnost izvještaja. Opravdano sumnjam da je razlog da prijavljeni potpiše Izvještaj sa monstruoznim optužbama u vidu bezbjednosnih smetnji datih u izvještaju isključivo motivisan osvetom zbog razrješenja sa mjesta v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i želje da ovim činom stavi van funkcije najbližeg saradnika predsjednika Vlade i time opstruira funkcionisanje Vlade”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Bez komentara: Kentera
Bez komentara: Kenterafoto: Luka Zeković

Nakon što je poništeno prvobitno rješenje Direkcije, sada je opet na potezu ANB koja bi u daljem postupku trebalo da uradi nove bezbjednosne procjene za Maraš i Kurtija kako bi se utvrdilo da li ima bezbjednosnih smetnji da imaju dozvolu za pristup podacima “strogo tajno”.

Bonus video: