Bohum će opet svjedočiti: Šta piše Apelacioni sud u rješenju kojim je ukinuo presudu za ubistvo Šćekića

Podgorički Viši sud trebalo bi ponovo, neposredno da sasluša Zorana Vlaovića, zaštićenog svjedoka u postupku za ubistvo policijskog funkcionera, pišu sudije. U dokumentu navode i da treba utvrditi kako je i zbog čega usvojena njegova molba za prekid izdržavanja kazne zatvora nakon svjedočenja protiv okrivljenih

56664 pregleda 6 komentar(a)
Obezbjeđenje ispred zgrade suda dok se odlučivalo po ustavnoj žalbi, Foto: Savo Prelević
Obezbjeđenje ispred zgrade suda dok se odlučivalo po ustavnoj žalbi, Foto: Savo Prelević

Podgorički Viši sud trebalo bi ponovo, neposredno da sasluša Zorana Vlaovića zvanog Bohum, zaštićenog svjedoka u postupku za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića, ali i da u komunikaciji sa Upravom za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) utvrdi kako je i zbog čega usvojena njegova molba za prekid izdržavanja kazne zatvora.

To se navodi u ukidnom rješenju prvostepene presude, kojom su Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Čila Šćekić i Ljubo Vujadinović osuđeni na jedinstvene kazne zatvora u trajanju od po 30 godina.

Načelnik Uprave za opšti kriminalitet ubijen je 30. avgusta 2005. godine, sat iza ponoći, na svega 15-ak metara od porodične kuće u podgoričkom naselju Tološi.

Bigović i Boreta optuženi su da su organizovali, a Čila Šćekić i Vujadinović da su izvršili zločin. Sada pokojni Alan Kožar osuđen je na šest godina zatvora za bombaški napad na “Splendid”.

U optužnici se navodi da je ta grupa ucjenjivala investitora koji je gradio taj hotel u Bečićima - da kupi i zemljišnu parcelu pored, što je on odbio, nakon čega je počela serija bombaških napada.

Inspektor Šćekić, piše, bio im je na tragu, zbog čega je likvidiran...

Iskaz imao veliki značaj...

Sudije Apelacionog suda konstatuju da je presudu prethodno ukinuo i Ustavni sud, sa istim obrazloženjem: “Kako to ocjenjuje Ustavni sud Crne Gore u svojoj odluci, iskaz svjedoka Z.V. nije bio jedini dokaz na kojem se zasnivala osuđujuća presuda, ali je ovaj iskaz za redovne sudove u postupku ipak imao veliki značaj što ukazuje, da se radi o važnom i relevantnom dokazu”, navode, podsjećajući da Ustav propisuje da su odluke Ustavnog suda obavezne i izvršne.

Bio na tragu kriminalcima: Slavoljub Šćekić
Bio na tragu kriminalcima: Slavoljub Šćekićfoto: Savo Prelević

”U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje mu je ukazano ovim rješenjem, provesti sve ranije dokaze, a po mogućnosti neposredno saslušati zaštićenog svjedoka Z. V., te da na glavnom pretresu izvrši uvid u lični list Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za zaštićenog svjedoka, čiji sastavni dio su rješenja Ministarstva pravde Crne Gore, kako ona kojima je odbijena kao neosnovana molba za prekid izvršenja kazne zatvora, tako i 16 rješenja tog ministarstva kojima je usvojena molba za prekid izvdržavanje kazne zatvora zaštićenom svjedoku. Sve radi pravilnog izvođenja zaključka u pogledu pouzdanost i tačnosti iskaza Z.V., odnosno povezanosti njegovog iskaza i prekinute mu kazne. S tim u vezi za napomenuti je prvostepenom sudu, da je njegova obaveza da u ovoj krivičnoj stvari postupa sa posebnom pažnjom i hitnošću, imajući u vidu odredbu člana 6 stav 1 Evropske Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i člana 32 Ustava Crne Gore, a koje se odnose na suđenje u razumnom roku, što je kao povreda konstatovano i pomenutom odlukom Ustavnog suda Crne Gore”, navodi se u obrazloženju rješenja Apelacionog suda.

Sudije u rješenju navode hronologiju tog maratonskog sudskog procesa, koji traje duže od 15 godina.

Podsjećaju da je Vrhovni sud, rješenjem iz aprila 2014. godine, uvažio žalbe i ukinuo presudu Apelacionog suda iz aprila 2013. i predmet vratio tom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

U ponovnom postupku, nakon održanog pretresa, Apelacioni sud je presudom od 20. februara 2015. godine, odbio kao neosnovane žalbe branilaca optuženih i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici od 9. oktobra 2012. godine, kojom su okrivljeni osuđeni na po 30 godina zatvora zbog ubistva policajca.

Uslijedile su žalbe i na tu presudu Apelacionog suda, da bi Vrhovni sud presudom od 20. oktobra 2015. godine odbio kao neosnovanu žalbu Vrhovnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih, i potvrdio presudu Apelacionog suda od 20. maja 2015. godine.

Prekretnica - odluka Ustavnog suda

”Odlukom Ustavnog suda Crne Gore od 25.6.2019. godine usvojene su ustavne žalbe optuženih Borete i Bigovića i ukinuta presuda Vrhovnog suda od 20.10.2015. godine i predmet vraćen tom sudu na ponovni postupak. Istom odlukom utvrđeno je da je zbog dužine trajanja krivičnog postupka optuženima Boreti i Bigoviću povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku shodno članu 32 Ustava Crne Gore i članu 6 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”.

Nakon te odluke, Vrhovni sud je u aprilu 2019. godine kao neosnovane odbio žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva. Istom presudom uvažene su žalbe optuženih i njihovih branilaca i ukinuta presuda Apelacionog suda iz februara 2015. i predmet vraćen na ponovni postupak i odlučivanje. U ponovljenom postupku Apelacioni sud je u maju 2022. godine održao sjednicu vijeća, čiji predmet su bile žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva i žalbe branilaca optuženih...

Nakon analize svih žalbi, Apelacioni sud je zaključio da su žalbe osnovane Tužilaštva i branilaca optuženih...

Presuda je ukinuta jer je Ustavni sud zaključio da okolnosti pod kojima je pribavljen sporni dokaz - iskaz svjedoka Z.V. ne može ukloniti svaku sumnju u pogledu njegove pouzdanosti i tačnosti, pa je način pribavljanja i kvalitet dotičnog dokaza uticao na postupak u cjelini

Povratak na početak

Apelacioni sud početkom oktobra ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici protiv Borete, Bigovića, Vujadinovića, Šćekića i Kožara, uvažavajući žalbe Vrhovnog državnog tužilaštva, optuženih i njihovih branilaca...

Kako su naveli u saopštenju, u postupku odlučivanja po tim žalbama, vijeće tog suda utvrdilo je da su u prvostepenom postupku učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka koje su rezultirale povredom prava na odbranu i pravično suđenje, što je utvrđeno odlukom Ustavnog suda od 25. juna 2019.

”Po mišljenju vijeća ovoga suda, radi se o bitnim povredama koje se ne mogu otkloniti u postupku pred drugostepenim sudom, iz kojih razloga je prvostepena presuda ukinuta i predmet vraćen istom sudu na ponovno suđenje”, rekli su iz Apelacionog suda.

Je li bilo podstrekavanja?

Osnovano se žalbom Vrhovnog državnog tužilaštva ističe da prvostepeni sud nije izveo pravilan zaključak kada nije prihvatio pravnu ocjenu djela iz optužnice da su optuženi Boreta i Bigović izvršili krivično djelo - teško ubistvo putem podstrekavanja, te da u odnosu na pravnu ocjenu djela nije dao jasne i dovoljne razloge u obrazloženju presude”, navodi se u rješenju Apelacionog suda.

Navodi se da je prvostepeni Viši sud u presudi samo konstatovao “sud ne nalazi da su optuženi Boreta i Bigović ubistvo izvršili iz koristoljublja, jer ono postoji onda kada se izvršilac pri izvršenju djela rukovodi sticanju materijalne koristi, a što u konkretnom za ove optužene nije slučaj”.

”Ovakav zaključak prvostepenog suda je nejasan a posebno kada se ima u vidu činjenica da su optuženi Šćekić i Vujadinović istom presudom oglašeni krivim da su izvršili krivično djelo teško ubistvo, na koje su podstreknuti od strane optuženih Borete i Bigovića, pa je nejasno kako podstrekači, koji podstrekavanju drugog da izvrše krivično djelo iz koristoljublja u konkretnom slučaju se ne rukovode sticanjem materijalne koristi”, piše u rješenju.

Bonus video: