Tužilaštvo češlja sudske troškove Mugoše u sporovima u kojima je zastupao HG "Budvanska rivijera"

”Vijestima” je u kotorskom tužilaštvu potvrđeno da je formiran predmet i otvoren izviđaj, nakon što im je Specijalno tužilaštvo proslijedilo dokumentaciju

20144 pregleda 6 komentar(a)
Novo rukovodstvo odlučilo da advokatske usluge ne mogu da koštaju više od 20.000 eura godišnje (ilustracija), Foto: Shutterstock
Novo rukovodstvo odlučilo da advokatske usluge ne mogu da koštaju više od 20.000 eura godišnje (ilustracija), Foto: Shutterstock

Osnovno tužilaštvo u Kotoru provjerava da li je advokat Vanja Mugoša naplaćivao troškove parničnog postupka u sporovima u kojima je zastupao Hotelsku grupu “Budvanska rivijera”, iako kao njihovom punomoćniku, shodno zaključenim ugovorima, nije bilo predviđeno da mu pripadaju.

”Vijestima” je u kotorskom tužilaštvu potvrđeno da je formiran predmet i otvoren izviđaj, nakon što im je Specijalno tužilaštvo proslijedilo dokumentaciju.

Predsjednik Odbora direktora HG “Budvanaska rivijera” Mijomir Pejović još u junu prošle godine pismeno je od glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića zatražio da se provjeri zakonitost ugovora koje je bivše rukovodstvo kompanije zaključilo sa Mugošom.

Riječ je o ugovorima o poslovnoj saradnji i pružanju pravnih usluga koji su potpisivani između aprila 2007. i juna 2021. godine, a posebno je zatraženo da se provjeri da li je Mugoša sudske troškove koji su pripadali HG “Budvanska rivijera” uzimao za sebe.

”Obavještvamo vas da je pred ovim tužilaštvom formiran predmet na osnovu dokumentacije koju navodite i isti se nalazi u fazi izviđaja”, navodi se u odgovoru portparolke ODT Kotor, tužiteljke Tanje Čelanović dostavljenom “Vijestima” na pitanje da li je to tužilaštvo formiralo krivični predmet i pokrenulo izviđaj nakon što je SDT dostavio dokumentaciju iz krivične prijave koju je HG “Budvanska rivijera” podnijela protiv Mugoše.

Mugoša za “Vijesti” nije želio da govori:

”Veoma bih vam rado dao izjavu, ali sam siguran da za takvu izjavu nemate ni vremena niti vam je raspolaganju toliki novinski prostor i s obzirom na to da je, kako ste rekli, podnijeta krivična prijava i da sam se pred nadležnim organima do detalja izjasnio, ostaviću nadležnim organima da se time bave i donose odluke. A ‘Budvanska rivijera’ za sve što je navela u prijavi ima na raspolaganju nadležne pravosudne organe”.

Čelanović je “Vijestima” odgovorila i da “radi zaštite od objelodanjivanja podataka koji se odnose na sadržinu preduzetih radnji u pretkrivičnom postupku i dokaza prikupljenih izviđajem, zbog čega nije u mogućnosti da odgovori do kojih saznanja je to tužilaštvo došlo, koje je radnje preduzelo, niti o sadržini prikupljenih dokaza”.

”Vijesti” su tražile odgovore na pitanja - šta je tužilaštvo do sada uradilo tokom postupka, da li je advokat Mugoša saslušan u svojstvu grđanina, te da li su od svih poslovnih banaka tražili izvode njegovog računa kako bi se utvrdilo koliko je troškova na ime sporova prenio.

Pejović je u dopisu Novoviću naveo da “ugovorima zaljučenim između HG ‘Budvanska rivijera’ i advokata Vanje Mugoša nije bilo predviđeno pitanje troškova parničnog postupka, odnosno nije predviđeno da troškovi parničnog postupka pripadaju njemu”.

”Iako je isti u cjelokupnom periodu zastupanja u potpunosti troškove parničnog postupka naplaćivo na svoj žiro-račun, dok je (samo) ugovorom o pružanju pravnih usluga od 10. jula 2017. predviđeno da u slučaju uspjeha u sporu (samo u tom predmetu) svi dosuđeni i naplaćeni troškovi postupka se odnose na zastupanje pripadaju punomoćniku”, naveo je Pejović u dopisu.

Ističući da od Mugoše, i pored više dospisa, nijesu uspjeli da dobiju dokumentaciju vezano za sporove i naplatu troškova, Pejović je naveo da se HG “Budvanska rivijera” obratila svim mjesno nadležnim sudovima radi dobijanja informacija u kojim sve predmetima je raniji zastupnik zastupao tu kompaniju, jer od njega, kako tvrdi, nijesu mogli da dobiju tu inforamciju.

”S namjerom da se odnosi i finansijski riješe, ali raniji punomoćnik nije želio da HG ‘Budvanska rivijera’ dostavi tražene podatake, obratili smo se upraviteljima sudskih pisarnica Osnovnog suda u Kotoru, Osnovnog suda na Cetinju i Privrednog suda u Podgorici, u cilju dobijanja podataka koje punomoćnik izbjegava da nam dostavi. Iz samih dopisa upućenih od strane HG ‘Budvanska rivijera’ bivšem punomoćniku, kako upraviteljima pisarnica, tako i predsjedniku Advokatske kancelarije, očigledno da Mugoša ne želi da riješi međusobne poslovne odnose sa vlastodršcem (HG ‘Budvanska rivijera’), ali i pored imperativne zakonske norme punomoćnik tražene podatke ne dostavlja niti je tražne podatke HG primila prilikom primoprodaje od Mugoše” naveo je Pejović.

Pejović je u dopisu Novovoviću naveo i da se HG “Budvanska rivijera” obratila svim mjesnim nadležnim izvršiteljima, tražeći informaciju u kojim sve predmetima izvršenja je raniji punomoćnik zastupao kompaniju, ali da nije bilo moguće dobiti tu informaciju.

”Usljed nemogućnosti da podatke dobijemo u potpunosti, spriječeni od strane advokata Vanje Mugoše, a onda i predsjednika Advokatske komore, a posebno građanske pisarnice Privrednog suda kojoj smo se obraćali u više navrata, molim da ispitate cijeli slučaj”.

Odbor direktora HG “Budvanska rivijera”, kojim je predsjedavao Pejović, u sepetmbru 2021. otkazao je ugovor sa advokatskom kućom “Mugoša, Jovović, Vuković”, koja je proteklih 15 godina zastupala najveću državnu hotelsku kompaniju.

Tokom decenije i po, za usluge te advokatske kuće iz kase državne firme, kako je tada saopšteno “Vijestima”, isplaćeno je oko dva miliona eura, a oko 134.000 eura samo 2020. godine, tokom kovid krize.

Ta advokatska kancelarija je angažovana neposrednom pogodbom u vrijeme kada je hotelskom grupom predsjedavao nekadašnji visoki funkcioner DPS-a Svetozar Marović.

Novi Odbor direktora odlučio je da ubuduće advokatske usluge ne mogu da koštaju “Budvansku rivijeru” više od 20.000 eura godišnje.