Počelo ponovljeno suđenje Stanoviću

Presudu koja je izrečena u septembru 2021., u podgoričkom Višem sudu, početkom juna prošle godine, ukinuo je Apelacioni sud Crne Gore

8705 pregleda 4 komentar(a)
Stanović, Foto: Savo Prelević
Stanović, Foto: Savo Prelević

U Višem sudu u Podgorici je počelo ponovljeno suđenje Arseniju Stanoviću, optuženom za ubistvo ukrajinske državljanke Anastasije Lašmanove, 11. maja 2018. godine.

Presudu koja je izrečena u septembru 2021., u podgoričkom Višem sudu, početkom juna prošle godine, ukinuo je Apelacioni sud Crne Gore. Nakon toga, predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Pred krivičnim vijećem kojim predsjedava sudija Katarina Padalica, okrivljeni Stanović ostao je kod odbrane koju je dao na prethodnom glavnom pretresu u februaru 2019. Njegov branilac advokat Zoran Piperović sudu je objasnio da okrivljeni Stanović ne može da prolazi kroz čitav postupak, jer je u prethodnom postupku iznosio odbranu.

Advokat Piperović je sudu predložio da se saslušaju vještaci.

“Predlažem da se neposredno saslušaju dr Miodrag Šoć, vještak sudske medicine, kao i članovi sudsko psihijatrijske komisije jer se u odluci Apelacionog suda, kjim se ukida prvostepena presuda, tražilo da se vještaci izjasne oko okonosti trajanja afekta i trajanja radnje izvršenja ubistva. Vještaci su naveli u nalazu da je afekat trajao kraći vremenski period, a dr Šoć je kazao da je radnja izvršenja trajala duže. Odbrana smatra da to nijesu izjave koje se nužno moraju poklopit. Evidentno je da je afekat trajao oniliko koliko je treajala radnja izvršenja ubistva, jer da nije tako i nalaz ne bi bio onakav kakav je bio”, istakao je Piperović.

Prvostepenom presudom optuženi Arsenije Stanović oglašen je krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 143 KZ CG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici optuženom Stanoviću je bilo stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na svirep način iz člana 144 st.1 tač.1 KZ CG. Odlučujući o žalbama Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i advokata Zorana Piperovića, branioca optuženog Stanovića, vijeće Apelacionog suda je ocijenilo da su razlozi prvostepene presude nejasni i protivrječni u odnosu na sadržinu nalaza i mišljenja vještaka sudske medicine i Komisije vještaka koja je obavila sudsko-psihijatrijsko vještačenje optuženog, što predstavlja bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 386 stav1 tačka 9 ZKP-a, zbog čega je bilo nužno ukinuti prvostepenu odluku", navedeno je tada u saopštenju Apelacionog suda.

U obrazloženju odluke da ukinu prvostepenu presudu, vijeće Apelacionog suda je ukazalo na protivurječnost.

“Procjenjujući psihičko stanje optuženog u deliktnoj situaciji Komisija vještaka koja je obavila sudsko-psihijatrijsko vještačenje, u nalazu i mišljenju je navela da je prethodno provokativno ponašanje oštećene, kod optuženog generisalo stanje povišene emocionalne uzbuđenosti na nivou afekta razdraženosti jakog intenziteta u kratkom vremenskom interval. Da bi u dopuni nalaza i mišljenja od 11.03.2021. godine zaključila da je u konkretnom slučaju afektivno stanje bilo kratkotrajno, a da na to upućuju podaci iz spisa predmeta, konkretno vještak sudske medicine koji se izjasnio da su povrede nanešene u nizu, u kontinuitetu, a koji nalaz, dopunu istog i usmeno izjašnjenje predstavnika Komisije na glavnom pretresu, prvostepeni sud je u cjelosti prihvatio. Prvostepeni sud, utvrđuje da je shodno Komisiji vještaka afektivno stanje razdraženosti jakog intenziteta trajalo kratki vremenski interval (vještaci se nijesu izjašnjavali šta pod tim terminom podrazumijevaju), te da je ovo afektivno stanje bilo okidač u realizaciji krivičnog djela, dok su karakterološka svojstva ličnosti optuženog doprinijela njegovoj realizaciji. Nadalje, prvostepeni sud zaključuje da je afekat razdraženosti jakog intenziteta u deliktnoj situaciji trajao kratak vremenski period, a što proizilazi iz medicinske ekspertize vještaka sudske medicine, koji je zaključio da su sve povrede nanijete u nizu, jedna za drugom, u kontinuitetu, pa su i ovi razlozi prvostepenog suda, nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni, jer je prvostepeni sud u cjelosti prihvatio sudsku ekspertizu vještaka sudske medicine, te njegovo izjašnjenje na glavnom pretresu, u kojem je vještak bio decidan da je nanošenje svih povreda trajalo duži vremenski interval, a koji period prvostepeni sud izjednačava sa afektivnim stanjem razdraženosti jakog intenziteta koji je trajalo kratak vremenski interval, izvlačeći ovaj zaključak iz činjenica da je vještak sudske medicine izjavio da su povrede nanijete jedna za drugom i u kontinuitetu. Navedene činjenične i pravne zaključke, prvostepeni sud je bio dužan da jasnije i detaljnije obrazloži, posebno u odnosu na nalaz i mišljenje vještaka sudske medicine, kada se ovaj vještak izjašnjava o perodu nanošenja svih povreda ustanovljenih kod oštećene, navodeći da je isto trajalo duži vremenski interval, pri tome ne dajući objašnjenje šta se pod ovim podrazumijeva, a zatim navodi da nije moguće ekspertizno opredijeliti koliko je tačno trajalo nanošenje svih povreda, kao i u odnosu na nalaz i mišljenje vještaka koji su obavili sudsko-psihijatrijsko vještačenje optuženog, koji govore o afektu razdraženosti jakog intenziteta u kratkom vremenskom intervalu, a da pri tome nijesu pojasnili šta se pod tim podrazumijeva, zasnivajući kratkotrajnost istog na nalazu i mišljenju vještaka sudske medicine”, navdeno je u rješenju Apelacionog suda.

Optužnicom je predstavljeno da je okrivljeni Stanović 11. maja 2018. godine, u jutarnjim časovima, u Kotoru, naselje Dobrota, u iznajmljenom stanu oštećene Lašmanove, koji se nalazi u suterenu zgrade, na svirep način, sa umišljajem lišio života oštećenu, pri čemu je bio svjestan svog djela, čije izvršenje je htio.

On je u pomenutom stanu napao oštećenu, zadajući joj 16 udaraca oštricom i šiljkom jako zamahnutog mehaničkog oruđa u predjelu tijela i najmanje 10 udaraca tupinom jako zamahnutog mehaničkog oruđa u predjelu glave i tijela, usljed kojih udaraca je oštećena trpjela fizičke bolove i strah jakog intenziteta.

U optužnici se dodaje da je okrivljeni bio svjestan da oštećenoj nanosi teške tjelesne povrede koje su praćene teškim bolovima i patnjama, da bi potom nastavio da muči oštećenu, svjestan da nastavljanjem mučenja može prouzrokovati smrt oštećene, pa je to i htio.

Okrivljeni Stanović je tupo-tvrdim predmetom udario više puta u predjelu glave, usljed čega je nastupila smrt kod oštećene, od razorenja po život važnih moždanih centara, zbog preloma kostiju lobanje", piše u optužnici.

Bonus video: