Božović iz Spuža brine i o kulturi u Budvi

Pritvoreni predsjednik Opštine parafirao zaključak o utvrđivanju nacrta odluke o sufinansiranju projekata kulture

28505 pregleda 366 reakcija 47 komentar(a)
UIhapšeni gradonačelnik Budve, Foto: Vijesti/Boris Pejović
UIhapšeni gradonačelnik Budve, Foto: Vijesti/Boris Pejović

Pritvoreni predsjednik Opštine Budva Milo Božović donio je zaključak o utvrđivanju nacrta odluke o sufinansiranju projekata kulture.

Božović je u spuškom Istražnom zatvoru potpisao odluku, u šta su “Vijesti” imale uvid 13. septembra.

Ovim je Božović dao zeleno svjetlo Sekretarijatu za društvene djelatnosti da u narednih 15 dana organizuje javnu raspravu o odluci kojom je je predviđeno da polovinu vrijednosti projekta koji bude odobren finansira Opština iz gradske kase.

Budva je od Skoplja, prijestonice Sjeverne Makedonije, izgubila u finalnoj borbi za titulu Evropske prijestonice kulture za 2028.

“Ovom odlukom se utvrđuju uslovi, način i kriterijumi i ostala pitanja u vezi sufinansiranja projekata iz oblasti kulture koji su od javnog interesa za opštinu Budva. Sredstvima iz budžeta Opštine Budva može se sufinansirati projekat iz oblasti kulture najviše do 50 odsto iznosa ukupnih sredstava za njegovu realizaciju. Sufinansiranje projekata vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje organ lokalne uprave nadležan za poslove kulture. Može se sufinansirati projekat koji je od kapitalnog značaja za budvansku kulturu, ostvarivanje međunarodne saradnje i ravnomjerni kulturni razvoj opštine”, piše u odluci koja je od juče do 2. oktobra na javnoj raspravi.

Konkurs se, kako se navodi, raspisuje jednom godišnje.

“Pravo učešća na konkursu imaju fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u opštini Budva, odnosno koja imaju sjedište na teritoriji opštine Budva, a registrovana su za obavljanje djelatnosti kulture. Fizička lica mogu konkurisati sa projektima koje samostalno realizuju kao svoje autorsko djelo. Učesnik konkursa može konkurisati sa više projekata, od kojih smao jedan može biti sufinansiran”, navodi se u odluci.

Detalj iz Budve
Detalj iz Budvefoto: Vuk Lajović

Pravo učešća nemaju nevladine organizacije, javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Opštine Budva sredstvima planiranim za kulturu, kao i iz budžeta Crne Gore.

“Projekti prijavljeni na konkurs vrednuju se po kriterijumima - umjetnički kvalitet i značaj za razvoj budvanske kulture, reference realizatora, doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vriednosti, doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, međunarodna i regionalna afirmacija budvanske kulture. Kriterijum je i doprinos očuvanju tradicije i budvanske kulturne baštine, afirmacija prespektivnih talenata, doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom i realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za realizaciju”, navodi se u odluci koju je parafirao Božović.

Vrednovanje projekata podnijetih na konkursu vrši Komisija za raspodjelu sredstava, koju čine predsjednik i četiri člana.

Komisiju će obrazovati predsjednik Opštine iz reda afirmisanih umjetnika i stručnjaka u oblasti kulture. Rad komisije biće javan.

Nakon sprovedene javne rasprave, odluka može pretrpjeti promjene, ukoliko budu usvojene eventulano podnijete primjedbe. Tek nakon toga biće koncipiran konačni nacrt odluke, koji će biti upućen lokalnom parlamentu na usvajanje.

Prošle godine Turistička organizacije Budve raspisla je javni poziv kojim je opredijelila 367 hiljada eura za projekte valorizacije kulturne baštine. Novac je nakon sprovedenog postupka i rangiranja dodijeljen projektima valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Budva.

Bonus video: