Jovanović: Kao jemstvo za Medenicu ponuđene nepokretnosti koje su u vlasništvu porodice više decenija

"Tako je kuća u Kolašinu izgrađena prije više od pet decenija, kuća u Podgorici prije četiri decenije, dok je stan u Podgorici stečen prije 24 godine, pa je samo ova okolnost dovoljna za nesporan zaključak da iste nijesu pribavljene izvršenjem krivičnih djela, pri čemu ističem da u odnosu na ove nepokretnosti nije predložena, a samim tim ni donijeta, bilo kakva privremena mjera", kazao je advokat

19916 pregleda 29 reakcija 29 komentar(a)
Jovanović, Foto: Boris Pejović
Jovanović, Foto: Boris Pejović

Stefan Jovanović, advokat Miloša Medenice, kazao je da je dobio odluku podgoričkog Višeg suda o odbijanju ponuđenog jemstva za ukidanje pritvora njegovom branjeniku.

U suštini su to isti razlozi koje je sud do sada navodio kada je produžavao pritvor, a za koje je Ustavni sud rekao da ne mogu biti pravno relevantni, rekao je Jovanović medijima.

“Rješenjem Viseg suda u Podgorici je odbijen predlog za određivanje jemstva u iznosu od 788.800 eura uz primjenu jedne ili više alternativnih mjera. Sa pomenutim rješenjem ću polemisati na zakonom propisan način, tačnije izjavljivanjem žalbe, pri čemu ukazujem da su razlozi kojima se rukovodio Viši sud u Podgorici kada je odbio pomenuti predlog, zapravo isti oni razlozi koji su se do sada navodili kada je mom branjeniku pritvor produžavan. Dakle, u pitanju su razlozi za koje je Ustavni sud Crne Gore u svojoj odluci U- III- 838/23 od 12.10.2023. godine utvrdio da su isti ustavnopravno neprihvatljivi, odnosno da nijesu relevantni za utvrđenje da uopšte i postoji opasnost od bjekstva.

"Težina djela i zaprijećena kazna, te činjenica da je moj branjenik određeno vrijeme bio na liječenju, o čemu postoji medicinska dokumentacija, nakon čega se stavio na raspolaganje nadležnim organima, predstavljaju okolnosti u odnosu na koje se Ustavni sud već odredio u pomenutoj odluci na način što je utvrđena povreda Ustavom garantovanih prava mog branjenika, pri čemu je i od strane Ustavnog suda predočeno da redovni sudovi nijesu dali jasne i prijvatljive razloge da je pritvor i dalje jedina mjera koja se ime primijeniti u konkretnom slučaju, a sada kada je odbijen predlog za određivanje jemstva ne samo da nijesu dati neki novi razlozi, već su ponovljeni oni isti za koje je Ustavni sud utvrdio da su podobni jedino za kršenje Ustavom garantovanih prava.

"Što se tiče razloga koji se odnosi na to da je da je nadležno tužilaštvo pokrenulo finansijsku istragu u odnosu na imovinu mog branjenika, ukazujem da su na ime jemstva ponuđene nepokretnosti koje su u vlasništvu porodice više decenija. Tako je kuća u Kolašinu izgrađena prije više od pet decenija, kuća u Podgorici prije četiri decenije, dok je stan u Podgorici stečen prije 24 godine, pa je samo ova okolnost dovoljna za nesporan zaključak da iste nijesu pribavljene izvršenjem krivičnih djela, pri čemu ističem da u odnosu na ove nepokretnosti nije predložena, a samim tim ni donijeta, bilo kakva privremena mjera. Cijenim da je predloženo jemstvo, uz jednu ili više mjera nadzora, i imajući u vidu odluku Ustavnog suda te utvrđenja istog, sasvim dovoljna mjera kojom bi se obezbijedilo prisustvo mog branjenika, iako se iz činjenice da se sam stavio na raspolaganje nadležnim organima nakon okončanog liječenja zaključuje da isti nema namjeru da opstruiše postupak na bilo koji način, pri čemu je svjestan da bi samo neodazivanje na uredan poziv suda značio gubitak porodičnih nepokretnosti", naveo je Jovanović.

Bonus video: