Lekić u ime zatvorenika poslao pismo: Podsjećaju na predizborna obećanja i traže amnestiju

“Kao zastupnik velikog broja zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija Podgorica, Spuž, a u njihovo ime, dostavio sam predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, predsjedniku Vlade Crne Gore Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i ministru pravde Crne Gore Andreju Miloviću pisanu inicijativu"

9767 pregleda 9 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Shutterstock
Ilustracija, Foto: Shutterstock

Da se data riječ ne zaboravlja, posebno ona koja je data u predizbornoj kampanji koju je dala aktuelna vlast, da će izglasati Zakon o amnestiji, podsjetio je zastupnik velikog broja zatvorenika, advokat Damir Lekić. U ime zatvorenika, poslao je inicijativu na četiri najvažnije adrese u državi.

“Kao zastupnik velikog broja zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija Podgorica, Spuž, a u njihovo ime, dostavio sam predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, predsjedniku Vlade Crne Gore Milojku Spajiću, predsjedniku Skupštine Crne Gore Andriji Mandiću i ministru pravde Crne Gore Andreju Miloviću pisanu inicijativu da u skladu sa njihovim predizbornim obećanjima preduzmu sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi se u što kraćem roku stekli uslovi da se u Skupštini Crne Gore u njen dnevni red najprije uvrsti, pa zatim eventualno i izglasa Zakon o amnestiji. I to po mogućnosti onaj najširi o punoj amnestiji, a koji bi povoljno uticao i tretirao položaj zatvorenika u pomenutoj upravi gdje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, a naročito koji bi pozitivno uticao i povoljno tretirao njihove izrečene zatvorske kazne koje izdržavaju u toj ustanovi. U prilog ove inicijative dostavio sam i potpise tih zatvorenika koje predstavljam. Za sada je potpise dalo 598 zatvorenika koji izdržavaju kaznu zatvora u UIKS-u. Već duži vremenski period od strane Parlamenta Crne Gore nije usvajana amnestija, odnosno nije donošen Zakon o amnestiji, naročito ne onaj najširi o punoj amnestiji, pa na ovaj način zatvorenici u skladu sa zakonom pokušavaju da doprinesu da se u određenom bližem vremenskom periodu on od strane nadležnih državnih organa ipak donese, a sve u cilju poboljšanja njihovog položaja u pomenutoj upravi. Naročito kako bi neki, koji bi na to svakako imali pravo, imajući u vidu sve okolnosti, završili sa izdržavanjem zatvorske kazne, te bili otpušteni iz navedene ustanove svom domu. Na ovakav čin zatvorenici su se između ostalog odlučili ne samo zato što amnestija, posebno ona puna, nije od strane nadležnih državnih organa usvajana već duži vremenski period, već i zato što nažalost u odnosu na njih, takođe duže vrijeme, ne funkcionišu ni ostali instituti propisani zakonom koji im poboljšavaju položaj i tretman tokom izdržavanja kazne, naročito uslovni otpust, koji je zbog bezbjedonosne procjene Uprave policije Crne Gore, koju policija daje bez bilo kakvog obrazloženja i koja je u većini slučajeva negativna, postao neprimenljiv i samo “mrtvo slovo na papiru”, budući da se zbog ove u većini slučajeva negativne, a ničim potkrijepljene, po difoltu i neustavne (vodi se postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Crne Gore) bezbjedonosne procjene, molbe za puštanje na uslovni otpust podnijete sudu nasumice odbijaju kao neosnovane. Vrlo rijetko, gotovo nikad, se usvoje. Ta bezbjedonosna procjena je nažalost postala samo mehanizam koji se koristi da se ovim podnjetim molbama ne udovolji. A slična je situacija i sa drugim institutima, koji tretiraju položaj zatvorenika tokom izdržavanja kazne, a nakon pravosnažnog okončanog postupka”, kazao je advokat Lekić.

Podsjeća da je odredbom člana 130 stav 1 KZ CG, propisano da se licima koja su obuhvaćena aktom amnestije daje oslobođenje od krivičnog gonjenja ili potpuno ili djelimično oslobođenje od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom, daje se rehabilitacija ili se ukidaju pojedine ili sve pravne posljedice osude.

Stavom 2 iste zakonske odredbe propisano je da se amnestijom mogu ukinuti sljedeće mjere bezbjednosti: zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom i protjerivanje stranaca iz zemlje.

Bonus video: