Jednoga odvežite, drugom vratite telefon: Dopisivanje predsjednice Osnovnog suda Željke Jovović i Vesne Medenice

Željka Jovović slušala i nezakonite naredbe tadašnje šefice pravosuđa, proizilazi iz njihove telefonske komunikacije dostavljene SDT-u. U odgovorima Vijestima, decidno negira da je nepropisno radila, tvrdeći da se radi o privatnoj komunikaciji, a ne o bilo kakvom protivzakonitom uticaju

78023 pregleda 178 reakcija 105 komentar(a)
Mnogo je "samostalnosti" tvrdi Vesna Medenica, Foto: BORIS PEJOVIC
Mnogo je "samostalnosti" tvrdi Vesna Medenica, Foto: BORIS PEJOVIC

Predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović slušala je i nezakonite naredbe tadašnje šefice pravosuđa Vesne Medenice, proizilazi iz njihove telefonske komunikacije dostavljene Specijalnom državnom tužilaštvu.

U jednoj od prepiski Medenica od Jovović traži da odgodi izvršenje kazne kućnog zatvora, a u drugom da vrati oduzeti telefon iz dokaza optuženom u jednom od predmeta pred tim sudom. Predsjednica Osnovnog suda istovremeno sa njom dijeli i informaciju da joj je potvrđena presuda koju je izrekla liderima nekadašnjeg Demokratskog fronta zbog incidenta u Skupštini.

“Pogledaj za Filipa Jovovića da mu se odloži kućni pritvor. Ima obavezu da završi započete poslove radi materijalne potrebe”, jedna je od poruka Medenice upućenih čelnici podgoričkog Osnovnog suda 1. jula 2019. godine, a koja svjedoči o nezakonitom uticaju....

Jovović joj odgovara: “OK”.

Ona u odgovorima “Vijestima” decidno negira da je bilo što nezakonito radila, tvrdeći da se radi o privatnoj komunikaciji, a ne o bilo kakvom nezakonitom uticaju zbog kog bi sada optuženu Medenicu prijavila nadležnim organima:

“Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, kao ni bilo ko drugi, u mom trideset godina dugom stažu u sudstvu, nikada nije vršio nezakonit uticaj na mene, niti sam bilo kada primala i izvršavala bilo čije naloge u pojedinačnim predmetima, pa ni predsjednice Vrhovnog suda, zbog čega nisam imala razloga da bivšu predsjednicu Vrhovnog suda prijavim za nezakonit uticaj”, odgovorila je Jovović.

Željka Jovović
Željka Jovovićfoto: Boris Pejović

Poručila je i da je “niko nije doveo na ovu poziciju u pravosuđu”.

“Osim moje znanje, stručnost i upornost, a na sve pozicije na kojima sam do sada radila, uključujući i predsjednika suda, birana sam, a ne postavljana tako da nikome ništa ne dugujem, pa nemam šta ni da vraćam. Nadam se da o tome jasno govore i hiljade donijetih odluka u predmetima u kojima sam postupala”.

Kućni zatvor

U dopisivanju između dvije sutkinje, Medenica 1. jula 2019. godine traži da se izvjesnom Filipu Jovoviću odgodi izvršenje kazne kućnog zatvora: “Pogledaj za Filipa Jovovića da mu se odloži kućni pritvor. Ima obavezu da završi započete poslove radi materijalne potrebe”, na šta je joj Jovović odgovara: “OK”.

Šest dana kasnije, Medenica ponovo urgira za istu osobu, tog puta konkretnije:

“Onaj Filip Jovović će ujutro u 7 predati ponovo molbu za odlaganje nanogice. Trebalo bi ujutro u 8 da mu je stave. Može li se vezanje odložiti. Odgovori mi”, piše tadašnja predsjednica Vrhovnog suda Jovovićevoj 7. jula 2019. godine sat prije ponoći.

Medenica
Medenicafoto: Boris Pejović

Sutkinja Jovović odgovara nakon dvadesetak minuta, objašnjavajući da je telefon pored nje, ali da nije čula poruku ni zvuk zvona.

Prepisku nastavljaju sjutradan, kada Jovović šalje fotografije, a nakon tri dana i poruku: “Sve završeno”.

Naglasivši da u svom telefonu posjeduje neke od poruka za koje su je “Vijesti” pitale, šefica Osnovnog suda istakla je da će ih pojedinačno objasniti, a za konkretan slučaj tvrdi da je u pitanju bila greška:

“...Iako u telefonu nemam navedenu komunikaciju, nakon uvida u predmet Filipa Jovovića i kroz razgovor sa službenicima u krivičnoj pisarnici, podsjetila sam se da je u navedenom predmetu, greškom službenika u krivičnoj pisarnici pogrešno konstatovana pravosnažnost rješenja o odlaganju kazne na osnovu koga je okrivljeni pozvan na izdržavanje kazne, pa je nakon uočenih nepravilnosti, potpuno zakonito, uočena greška ispravljena, a okrivljeni upućen na izdržavanje kazne, pri čemu su njegove molbe za odlaganje kazne više puta odbijane. O navedenim, ukoliko je potrebno, u vrlo kratkom roku možemo dostaviti dokaze”, tvrdi Jovović.

Objašnjavajući poruke koje je dobila 18. decembra 2019. godine i pet mjeseci kasnije, Jovović je odgovorila:

“Nemam u telefonu komunikaciju za koju navodite: ‘Od Vas traži i da pogledate za povraćaj telefona kod Larise, da pogledate predmet koji je kod sudije Becić...’, pa sam, kako bi pripremila tačan odgovor, pitala navedene sudije da li smo imali predočenu komunikaciju i na koje predmete se ona odnosi, a sve prethodno jer ukoliko postoji bilo kakva pritužba, neaktivnost u postupanju na koju ukaže bilo stranka, novinar ili predsjednik Vrhovnog suda, o tome upoznam sudiju (na što me obavezuje i zakon), ali se ni one nisu mogle sjetiti komunikacije. U svakom slučaju, ukoliko je takva komunikacija zaista i postojala, ona sigurno nije bila usmjerena na bilo kakve nezakonite radnje. Uostalom... više puta sam postupala i po vašim upitima, i pozivala sudije kako bi dobila informacije o predmetu, što sigurno nije bilo nezakonito, niti ispoljeno kao pritisak, već u interesu javnosti, a prije svega stranaka u postupku, kroz efikasno postupanje suda”...

Ovo je svako poavetalo. Mnogo vala više i njihove ‘samostalnosti’”, komentarisala je Medenica presudu jedne od koleginica...

Za razliku od novinarskih upita, koje pominje predsjednica Osnovnog suda, u porukama koje tvrdi nije sačuvala, Medenica joj u decembru 2019. godine šalje da pogleda za povraćaj telefona, iako ne zna ima li to uporište u Zakoniku o krivičnom postupku.

“Kv. br 1213/19 pogledaj kod Larise. Ovo je za povraćaj telefona onog... ne znam ima li to uporište u ZKP”.

A 30. aprila naredne godine samo kratko: “Ip.499/20, sudija Becić Ivana”.

Medenica se interesovala i za predmet u kom je tužen vrtić “Đina Vrbica”.

“...Za predmet P. 4365/20. Osnovni sud u Podgorici. Sutkinja je Ivana Bečić. Ime direktora vrtića je Vuk Stanišić. Pogledaj mi ovo. Treba mi samo informacija. Tužilac je otac od onog što sam ti pričala”, piše ona.

Jovović joj tada odgovara: “Nisam vas zaboravila. Ujutro mi Ivana dolazi. A za predmete još Nada i Goran da mi jave...ostali nemaju”, napisala je uz dodatak da “javlja sve sjutra”.

U mnoštvu razmijenjenih poruka je i poruka Jovović: “Na konferenciji OSI sam. Moramo se čuti oko presuda. Našli smo ih, ali se već zna šta će biti. Zovem Vas brzo”.

Upitana da pojasni kontekst, Jovović je kazala da je poruka tačno citirana, ali da ne zna pojasniti kontekst:

“Tačno je citirana moja poruka predsjednici Vrhovnog suda od 5. marta 2020. godine, ali zaista ne znam pojasniti njen kontekst. Očigledno smo tražili neke presude, uz moju konstataciju da se zna šta će biti. Ukoliko posjedujete prethodnu komunikaciju, koja upućuje na citiranu poruku, molim vas da je dostavite, jer je sigurna sam u pitanju uobičajena komunikacija administrativnog tipa”.

Toj poruci prethode, a i slijede samo poruke privatne sadržine.

Volim da Vrhovna sve zna

Željka Jovović pitala je Medenicu je li u redu da govori na konferenciji Sindikata Uprave policije, a za “Vijesti” tvrdi da je to obaveza predsjednika Osnovnog suda.

“Predsjednice zvali su me iz Sindikata policije na neku Konferenciju... Na kraju u agendi ispade da treba da se obratim u uvodnom dijelu... pored Veljovića, Ljilje Klikovac... Pripremila sam neki prigodan govorčić pa samo da pitam da li je to u redu? Ja volim da Vrhovna sve zna”, poslala je Jovović 6. novembra 2019. godine.

Medenica joj odgovara: “Možeš slobodno”.

“Naravno da je obaveza predsjednika suda da obavijesti predsjednika Vrhovnog suda kada govori ispred institucije. Iz same poruke se vidi da predsjednicu Vrhovnog suda obavještavam o skupu na kome će prisustvovati predstavnici Uprave policije, Tužilaštva i ja, kao predstavnik sudstva. U vrijeme kada je na čelu Vrhovnog suda bila Vesna Medenica, kao i danas, ukoliko se bilo ko od sudija ili predsjednika suda poziva da prisustvuje na skupu i da govori ispred institucije, o tome obavještava predsjednika suda. Ista situacija je i u Osnovnom sudu u Podgorici, gdje se sve komunikacije, pa i lično vaše, pored službe za odnose sa javnošću, dostavljaju i predsjedniku suda, koji je shodno Zakonu o sudovima, Zakonu o sudskom savjetu i sudijama, Etičkom kodeksu i Komunikacijskom protokolu, dužan da se stara o zakonitom radu, ali i o ugledu suda”, tvrdi ona.

Volim da Vrhovna sve zna: Željka Jovović
Volim da Vrhovna sve zna: Željka Jovovićfoto: Boris Pejović

Na isti način objašnjava i poruku koju je Medenici poslala 5. novembra 2019. godine, u kojoj je obavijestila da je “Izvještavanje za trgovinu ljudima prošlo super”.

Jovović je interesovanje Medenice za predmet IP. Br. 121/20, objasnila postupanjem predsjednice Vrhovnog suda po pritužbi stranke.

“Što se tiče zanimanja predsjednice Vrhovnog suda za predmet Ip.br. 121/20, iz same poruke, koju posjedujem u telefonu, proizilazi da je predsjednica Vrhovnog suda postupala po pritužbi stranke jer nakon prosljeđivanja poruke piše - ‘Ovo mi je proslijedila stranka. Po ovome ako je kako piše čovjek u pravu. Provjeri mi i da se čujemo’. Riječ je o predmetu koji je već bio okončan, o čemu sam obavijestila predsjednicu Vrhovnog suda”, kazala je Jovović.

Medenica se radovala zbog potvrđene presude DF-u

Predsjednica Osnovnog suda sa šeficom crnogorskog pravosuđa podijelila je informaciju da je potvrđena presuda koju je izrekla jednom od lidera Demokratskog fronta Milanu Kneževiću, što je ova sa radošću dočekala.

“Kuma moja, evo smo opet aktuelne. Potvrđena presuda DF iz Skupštine”, poslala je Jovović 20. februara 2020. godine Medenici.

“Suuuper”, odgovorila joj je ona.

Jovović je, obrazlažući tu prepisku, “Vijestima” odgovorila da u telefonu ne posjeduje konkretnu komunikaciju, pa ne može detaljno obrazložiti njen kontekst:

“...Ali iz predočenog proizilazi da je riječ o aktuelnom predmetu za koji je bila zainteresovana javnost i za koji je bilo vezano više javno izrečenih dezinformacija, pa sam više puta i na javnim skupovima, gdje sam prisustvovala kao panelista (na jednom od njih, organizovanoj od strane Sindikata medija, i Vi ste prisustvovali) govorila o pogrešnom izvještavanju, dezinformisanju i etiketiranju sudija, kada sam demantovala u javnosti dugo prisutnu dezinformaciju da sam kuma sa Vesnom Medenicom”, kazala je ona.

Jovović je nekoliko mjeseci prije toga porukom pohvalila kolegu Rada Ćetkovića, koji je govorio na završnoj konferenciji CEDEMA -”Inicijativa za osnaživanje žena”.

“Posjedujem i poruku za koju navodite ‘nakon govora sudije Rada Ćetkovića poručujete da ‘imate svoju vojsku’ i ista je pogrešno navedena, jer glasi ‘Ma imamo mi vojsku našu dobru’, i poslata je 18.11.2019. godine, a ispred ove poruke je izvještaj sa završne konferencije CEDEMA ‘Inicijativa za osnaživanje žena’, na kojoj je o položaju žena u pravosuđu govorio uvaženi i jedan od najkvalitetnijih sudija u Osnovnom sudu u Podgorici, Rade Ćetković, zbog čega i pišem ‘Ma imamo mi vojsku našu dobru’. Ukoliko imate uvid u cjelokupnu komunikaciju između mene i predsjednice Vrhovnog suda, sigurno posjedujete i poruku od 28.04.2021. godine, poslatu u 11.48 časova u kojoj mi bivša predsjednica Vrhovnog suda piše ‘Žao mi je da Rada ne čujem i vidim kako sudi’, što potvrđuje prethodnu komunikaciju, i zaista me čudi izdvajanje ove poruke, jer iz pročitanog, a imajući u vidu temu kojom se bavite i činjenicu da se bivša predsjednica Vrhovnog suda sada nalazi na optuženičkoj klupi, javnosti bi bilo predočeno da imam svoju vojsku ko zna zašto”, objasnila je.

Bonus video: