Osuđenici prijete štrajkom ako se ne izglasa zakon o amnestiji po kom bi se skratila kazna za sva krivična djela

Saopštenju je dostavio advokat Damir Lekić, koji objašnjava da je u novembru prošle godine, kao punomoćnik više od 600 osuđenika koji kazne zatvora izdržavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, podnio više pisanih inicijativa

8809 pregleda 20 reakcija 19 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Oko 600 osuđenika zaprijetilo je štrajkom, ukoliko predstavnici izvršne vlasti ne ispune predizborna obećanja, koja su im kako tvrde dali, i u najkraćem roku u Skupštini ne izglasa zakon o amnestiji, i to onaj u najširem obimu, po kom bi se kazna skratila osuđenima za sva krivična djela.

To piše u saopštenju koje je dostavio advokat Damir Lekić, koji objašnjava da je u novembru prošle godine, kao punomoćnik više od 600 osuđenik koji kazne zatvora izdržavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, podnio više pisanih inicijativa.

"I to prvenstveno kod predsjednika Vlade Milojka Spajića, predsjednika Skupštine Andrije Mandića, predsjednika države Jakova Milatovića, ministra pravde Andreja Milovića i na drugim mjestima, da u skladu sa svojim predizbornim obećanjima koja su oni kao političari, kao i njihove partijske kolege, u prethodnom periodu saopštavali zatvorenicima, preduzmu sve radnje iz svoje nadležnosti kako bi se u što kraćem roku stekli uslovi da se u Skupštini u njen dnevni red uvrsti, i eventualno izglasa Zakon o amnestiji, i to po mogućnosti onaj u najširem obimu, koji bi obuhvatao povoljniji položaj za sva krivična djela", piše u saopštenju.

Lekić obrazlaže da je inicijative predao jer smatra da bi donošenje tog zakona, u pomenutom obimu, povoljno uticalo na položaj i tretman zatvorenika i njihove zatvorske kazne:

"A naročito jer već duži vremenski period od strane Parlamenta nije izglasavana amnestija, odnosno nije donošen Zakon o amnestiji, a pogotovo ne onaj u obimu u kojem se sad traži, a sve kako bi se zaštitila prava zatvorenika"...

Lekić dodaje da u periodu koji je prethodio inicijativu za usvajanje zakon o amnestiji, nijesu funkcioisali ni ostali instituti propisani zakonom, a koji bi osuđenim licima poboljšali položaj i tretman tokom izdržavanja kazne:

"Kao što je to zahtjev za vanredno ublažavanje kazne, pomilovanje, a do skoro uslovni otpust, koji je zbog nedavno proglešenog neustavnim instituta 'bezbjedonosna procjena' Uprave policije, u najvećem broju slučajeva bio neprimenljiv, budući da su se zbog ove u većini slučajeva negativne, a ničim potkrijepljene i obrazložene, proglašene neustavnom bezbjedonosne procjene, molbe za puštanje na uslovni otpust podnijete sudu nasumice odbijale kao neosnovane. Pri tome slična je situacija i sa drugim institutima, koji tretiraju položaj zatvorenika tokom izdržavanja kazne, a nakon pravosnažnog okončanog postupka. Budući da se od dana podnošenja ovih pisanih inicijativa niko od predstavnika nadležnih državnih organa na bilo koji način nije oglasio povodom traženog Zakona o amnestiji, a što se odnosi i na političare koji su zatvorenicima davali ovakva predizborna obećanja tokom njihovih posjeta u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore, od kojih se neki od njih upravo nalaze na ovim najvisočijim državnim pozicijama, a koje se tiču ovog pitanja, zatvorenici traže da se oni u najkraćem mogućem roku izjasne i da se odrede prema ovim pisanim inicijativama, te da jasno i javno saopšte svoj stav koji se odnosi na izglasavanje Zakona o amnestiji u najširem ili drugom obimu, jer će zatvorenici u suptornom, budući da o tome kod njih postoji najvisočiji stepen saglasnosti, biti prinuđeni da primijene drastičnije mjere kao što je to stupanje u štrajk", napisao je Lekić.

Bonus video: