Ukinuta oslobađajuća presuda Kupermanu, Likoti i "Zapad banci": Opet će odlučivati o 1.500.000 eura

U obrazloženju te presude, sudija je konstatovao da nije nastala šteta za “Svitland Global”, zbog toga što je Zapad banka zatvorila kredit, jer je ova firma bila garant-jemac za kredit koji je firma “Ofimmo” uzela kod banke

10470 pregleda 0 komentar(a)
Sjedište Zapad banke u Podgorici (arhiva/ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC
Sjedište Zapad banke u Podgorici (arhiva/ilustracija), Foto: BORIS PEJOVIC

Apelacioni sud ukinuo je prvostepenu presudu kojom su Aleksandar Kuperman, Dmitro Likota i “Zapad banka” oslobođeni od optužbe da su, uz pomoć Maksima Slutskog, zloupotrebom službenog položaja i povjerenja, kompaniji “Svitland Global F.Z.E.” nanijeli štetu od 1.502.524,92 eura u korist firme “Ofimmo GMBH”.

Na taj način uvažena je žalba advokata Lazara Akovića, punomoćnika oštećene kompanije i predmet vraćen Višem sudu na ponovno suđenje. Viši sud je prethodno oslobodio optužene da su izvršili krivično djelo - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju...

U obrazloženju te presude, sudija je konstatovao da nije nastala šteta za “Svitland Global”, zbog toga što je Zapad banka zatvorila kredit, jer je ova firma bila garant-jemac za kredit koji je firma “Ofimmo” uzela kod banke.

“Nesporno je da je zaključen ugovor o kreditu između ‘Zapad banke’ i firme ‘Ofimmo’, koji je jemac-garant bila kompanija ‘Svitland Global’. Sporno je bilo da li je banka imala pravo da ‘zavori’ kredit i da li je nastala šteta. Nije dokazano da nastupila šteta, niti da je pribavljena protivpravna imovinska korist. Banka je bila dužna da naplati kredit od jemca. ‘Zapad banka’ je bila u potpunosti ovlašćena da naplati svoje potraživanje i morala je to da uradi. Banka je zapravo spasila jemca naplatom kredita iz depozita, jer je rata iznosila više od 4.000 eura. I još kamate za kašnjenje jer je firma ‘Ofimmo’ kasnila sa otplatom kredita”, kazao je sudija Nenad Vujanović u obrazloženju presude u krajem maja 2023. godine.

Apelacioni sud, međutim, konstatuje da je presuda zahvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka.

“Izreka presude je protivurječna razlozima presude, dok su dati razlozi o odlučnim činjenicama potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni”, navodi se u rješenju.

Objašnjava se da su nejasni razlozi prvostepenog suda dati u vezi izostanka obaveze Zapad banke da obavijesti jemca da glavni dužnik nije u mogućnosti da izvrši svoju obavezu.

Državni tužilac Miloš Šoškić u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, odustao je od krivičnog gonjenja protiv okrivljenih.

Krivično gonjenje zatim je preuzeo advokat Lazar Aković, kao punomoćnik kompanije “Svitland Global”.

Optužnicom je predstavljeno da su okrivljeni Kuperman i Likhota, 31. marta 2017. godine, u svojstvu odgovornih u Zapad banci pravnom licu Ofimmo GMBH pribavili protivpravnu imovinsku korist, a štetu Svitland Global FZE.

“Okrivljeni Slutski Maksim je sa umišljajem pomogao u izvršenju krivičnog djela, na način što su okrivljeni Kuperman, izvršni direktor za poslove prodaje u inostranstvu i Dmytro Likhota, izvršni direktor za poslove podrške poslovanja, uz pomoć Slutskog, po prethodnom dogovoru zatvorili - prijevremeno otplatili kredit Ofimmo GMBH odobren po osnovu Ugovora o kreditu... od 10. 11. 2015. godine, zaključen sa Zapad bankom u iznosu od 1.500.000 evra, Aneksa ugovora o kreditu 684/1/2015 od 30. 11. 2015. iz depozita oštećenog pravnog lica Svitland Global F.Z.E. deponovanog po Ugovoru o oročenom novčanom Svitlane Yemelyanove kojom bi odobrila prijevremeno zatvaranje kredita pravnom licu Ofimmo GMBH iz depozita Svitland Global F.Z.E. Kopija izjave sa navodnim potpisom Svitlane Yemelyanove je dostavljena dana 31. 03. 2017.godine okrivljenom Kupermanu od okrivljenog Slutskog putem emaila sa adrese firme Aviaweb, u vlasništvo supruge Slutskog”, piše u tužilačkom aktu.

U optužnici se navodi da je Slutski falsifikovanom izjavom stvorio uslove za izvršenje krivičnog djela, iako po bankarskim propisima, izjava - saglasnost mora biti u originalu, potpisana u prisustvu bankarskog službenika.

Bonus video: