Brđanin: Odluka Vlade o mom razrješenju nezakonita, ukoliko je ne stave van snage podnijeću tužbu

"Neću da budem saučesnik u politizaciji policije onima koji su javno glasni u priči o profesionalizmu i još glasniji u pokušajima kriminalizacije svakog ko im se suprostavi u dostizanju partikularnih interesa"

42006 pregleda 116 reakcija 88 komentar(a)
Brđanin, Foto: Boris Pejović
Brđanin, Foto: Boris Pejović

Odluka Vlade o mom razrješenju nezakonita u svim svojim aspektima, saopštio je Zoran Brđanin, kojeg je Vlada sinoć razrješila sa mjesta direktora Uprave policije (UP).

"Prvo, nezakonit je postupak koji je vodio mom razriješenju. Naime, Upravni sud Crne Gore presudom (U12564/2023), kojom sam ponovo vraćen na dužnost u decembru 2023. godine, nedvosmisleno je utvrdio da su posebni izvještaji direktora Uprave policije, time što nijesu blagovremeno razmatrani od strane Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore, zapravo prihvaćeni. Identičan pravni stav je naveden i u presudi Upravnog suda Crne Gore (U3274/2021) povodom imenovanja ranijeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB). Ukratko, neblagovremeno razmatrani posebni izvještaji direktora Uprave policije, podnijeti prethodnom a razmatrani od aktuelnog saziva Skupštine Crne Gore, predstavljaju izigravanje Zakona o unutrašnjim poslovima i nepoštovanje presude Upravnog suda i pravnih stavova izraženih u sudskoj praksi Crne Gore. Drugo, Vladina odluka o mom razriješenju zasnovana na nezakonitom postupku je formalno i suštinski nezakonita, a sa materijalnog stanovišta neodrživa. Radi se o grubom ignorisanju mehanizma predviđenog Zakonom o unutrašnjim poslovima, ali i pravosnažne sudske presude. Treće, sadržaj odluke Vlade je, do sad, neviđen u našoj pravnoj praksi i, takođe, nezakonit. To predstavlja konačno zakucavanje u lancu oglušenja o zakonske norme i sudske odluke koje će, nesumnjivo, imati višeslojne posljedice po različite procese od državnog interesa u kojima se mjeri privrženost države Crne Gore vladavini prava", navodi Brđanin u saopštenju.

On je kazao da ne želi ovom prilikom da ulazi u "komentarisanje motiva onih koji su silom indukovali ovakav postupak", ali je istakao da izražava zabrinutost, kao, kako kaže, profesionalac kojem je zakon bio i ostao vodilja u radu, kada se zakonske norme ne poštuju, a posebno na tom nivou.

"Ukoliko Vlada Crne Gore ne stavi van snage nezakonitu odluku o mom razriješenju podnijeću tužbu Upravnom sudu, kako bi se u sporu pune jurisdikcije, sada već treći put, poništilo još jedno nezakonito rješenje Vlade Crne Gore", dodao je Brđanin.

Istakao je da se time se ne štite samo njegova prava, već i prava svih ostalih pojedinaca, građana ili pravnih lica u sličnim situacijama.

"...ali i pravi, iako očito teško, temelj da se društvo osigura od nezakonitosti u radu upravnih tijela, u konkretnom slučaju, Vlade Crne Gore", naveo je Brđanin.

"Preko dvije decenije sam profesionalno u policiji, na sve pozicije sam dolazio u skladu sa obrazovnim i iskustvenim referencama, niko me nigdje nije preporučivao niti štitio, a sudske sporove sam vodio sa različitim vlastima, dajući maksimum u realizaciji profesionalnih obaveza i čuvanju, u mjeri svojih mogućnosti, integriteta institucije. Neću da budem saučesnik u politizaciji policije onima koji su javno glasni u priči o profesionalizmu i još glasniji u pokušajima kriminalizacije svakog ko im se suprostavi u dostizanju partikularnih interesa. Ovdje se ne radi o tome da ja uporno želim da budem direktor Uprave policije, već sam uporan u pristupu da ukažem da niko, pa ni Vlada, odnosno pojedini političari, ne mogu da odlučivati o bilo čijoj sudbini gazeći zakon. Razumijem da su takvi kao ja nepoželjni mnogim vlastima, ali vjerujem da to sad razumije i značajan dio zainteresovane javnosti", zaključuje se u saopštenju.

Bonus video: