Bešović: Nisam pripadnik kriminalne organizacije

Specijalno tužilaštvo tražilo potvrđivanje optužnice, advokati odbrane da se obustavi krivični postupak protiv navodnih članova kriminalne grupe Radoja Zvicera

17209 pregleda 5 komentar(a)
Bešović nakon hapšenja, Foto: Luka Zeković
Bešović nakon hapšenja, Foto: Luka Zeković

Advokati Borka D. Bešovića, Borisa P. Pejovića i Saše V. Dragojevića, okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije, kazali su Skaj komunikacija ne može biti dokaz niti da se na njima može zasnivati presuda. U Višem sudu u Podgorici danas je održano ročište za kontrolu optužnice protiv okrivljenih Bešovića, Pejovića i Dragojevića..

Za isto krivično djelo optužen je i okrivljeni Radoje M. Živković iz Nikšića, koji je nedostupan pravosudnim organima, ali je odlukom suda razdvojena kontrola optužnice u odnosu na njega.

U optužnici se između ostalog navodi da su u cilju realizacije kriminalnog plana okrivljeni Saša Dragojević i Radoje Živković, tokom 2020. i 2021. godine, podstreknuti sa umišljajem od organizatora kriminalne organizacije, optuženih Radoja Zvicera i Milana Vujotića na izvršenje krivičnog djela teško ubistvo na štetu oštećenog Jovana Vukotića.

Specijalni tužilac Miroslav Turković rekao je da je nakon sprovedene istrage podignuta optužnica. Kazao je između ostalog da se optužba temelji na dokazima koji daju logično činjenično utemeljenje da su okrivljeni izvršili krivično djelo kako je to navedeno u optužnici.

„Svi dokazi su pribavljeni su skladu sa zakonom. Predlažem da sud optužnicu potvrdi i da se o krivici odluči na glavnom pretresu“, kazao je tužilac.

Advokat Miloš Vuksanović, branilac okrivljenih Bešovića i Pejovića, predložio je sudu da obustavi krivični postupak, ističući da Skaj komunikacija ne može biti dokaz. Podsjetio je da je u odnosu na isti događaj sud već potvrdio dvije optužnice.

„U ovom postupku jedini dokaz su skaj komunikacije. Smatram da Skaj komunikacije ne mogu biti dokaz niti se na njima može zasnivati presuda. Ovdje se radi samo o indicijama. Predlažem sudu da razmotri navode odbrane“, istakao je advokat Vuksanović.

Miloš Vuksanović
Miloš Vuksanovićfoto: Luka Zeković

Advokat Marko Radović pridružio se stavu kolege i dodao.

„Što se tiče Skaj komunikacija, nazovimo ga dokazima, i načina pribavljanja, nijedna radnja nije preduzeta po našoj zamolnici. Ovo ne može predstavljati dokaz, već se radi isključivo o operativnom dokazu. Podaci su dobijeni od Europola, a nije dostavljen zamolbenim putem“, kazao je Radović. Potom se branilac osvrnuo na optužnicu.

„Protiv okrivljenog Dragojevića samo je Skaj komunikacija dokaz i ništa više. Radnje koje je navodno preduzeo Dragojević, imaju karakter pripremnih radnji. Ne može se izvesti zaključak da je izvršio krivično djelo. Pripremne radnje, prema našem zakonu, nisu kažnjive. Uz Skaj komunikacije, kao dokaz su predložene i službene zabilješke Uprave policije, ali one ne mogu da budu dokaz za utvrđivanje identiteta. Ne znam da li da ovu optužnicu vratite tužilaštvu. Možda je praktičnije da se optužnica potvrdi jer se okrivljeni nalaze u pritvoru, jer je kod sudije Amira Đokaja u toku sudski proces koji je nekoliko puta odlagan, čekajući odluku u ovom predmetu. Konačan predlog je da ostavljam sudu na ocjenu“, kazao je advokat Radović.

Okrivljeni Borko Bešović se zahvalio sudu što mu je omogućio da se obrati sa nekoliko riječi.

„Poštovani sude, nisam pripadnik kriminalne organizacije i želim da se ovaj sudski proces završi što prije“, rekao je on.

Optužnicom je predstavljeno da su Bešović, Pejović, Dragojević i Živković u toku 2020. i 2021.godine, na teritoriji Crne Gore i drugih država Evrope, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su organizovali optuženi Radoje Zvicer i Milan Vujotić, čiji pripadnici su pored za sada neidentifikovanih lica, postali i optuženi Slobodan Kašćelan, Dragan Knežević, Goran Vukčević, Igor Terzić, Danilo Bakić, Stevan Kraljević, Radovan Mujović, Vladan Lučić, Filip Knežević, Ratko Živković, Milutin Knežević, Miloš Jovanović, Milutin Čotar, Vladimir Vučković, Dejan Rutović i Srđan Jurišević protiv kojih je Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu 20. 01. 2023., i Goran Stojanović protiv kojeg je specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu 28. 07. 2023. godine, kao i okrivljeni Igor Božović protiv kojeg je istraga u toku.

Okrivljeni Borko Bešović, Boris Pejović, Saša Dragojević i Radoje Živković, kao pripadnici kriminalne organizacije, prihvatili su kriminalni plan. Okrivljeni Bešović koji na aplikaciji SKY Ecc koristi nalog sa širfom 7220C5, a kojeg organizatori i ostali pripadnici kriminalne organizacije oslovljavaju kao „Vojnik" ili „Ragnar", da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije koja su mu saopštena direktno ili prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da pronalazi štek stanove za potrebe kriminalne organizacije, da preuzima, čuva, predaje i čisti vatreno oružje i municiju koje pripada kriminalnoj organizaciji, a koje je namijenjeno za izvršenje krivičnih djela protiv života i tijela i da prevozi oružje i lica koja su određena da budu neposredni izvršioci do mjesta predviđenog za uvježbavanje neposrednih izvršilaca u gađanju iz snajperskih pušaka.

Okrivljeni Boris Pejović koji na aplikaciji SKY Ecc koristi nalog sa šifrom 5S7EKH, kojeg organizatori i drugi pripadnici kriminalne organizacije oslovljavaju sa „Kobac", da postupa po naredbama i uputstvima organizatora kriminalne organizacije. Okrivljeni Saša Dragojević, koji na aplikaciji SKY Ecc koristi nalog sa šifrom 23AB28, imao je zadatak da izvršava naredbe i uputstva koja su mu direktno saopštena od strane organizatora kriminalne organizacije ili prenesena preko drugih pripadnika kriminalne organizacije, da preuzima, čuva i predaje vatreno oružje, municiju i ekspolozivne materije za potrebe kriminalne organizacije.

Optužen je da zajedno sa drugim pripadnikom kriminalne organizacije optuženim Filipom Kneževićem, uvježbava upravljanje dronovima na kojima bi se postavila eksplozivna sredstva - bombe, te da njihovim korišćenjem neposredno učestvuje u lišenju života lica određenih od strane organizatora kriminalne organizacije.

Bonus video: