Popović: Imam profesionalnu zrelost poslije 25 godina da se kandidujem za predsjednika Apelacionog suda

Predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać u uvodnom dijelu pobrojao poduži spisak iz biografije Popović, te njeno učešće u međunarodnim tijelima

17883 pregleda 8 komentar(a)
Sa sjednice Sudskog savjeta, Foto: Boris Pejović
Sa sjednice Sudskog savjeta, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 24.04.2024. 15:45h

Smatram da imam profesionalnu zrelost poslije 25 godina u sudnicama da se kandidujem za predsjednika Apelacionog suda. Svjesna sam izazova koji nosi ta funkcija, posebno kad pred taj sud dođu predmeti koji su pod budnim okom crnogorske javnosti, kazala je sutkinja Apelacionog suda Mirjana Popović.

Ona je odgovarajući na pitanje člana Sudskog savjeta Dražena Medojevića šta je motivisalo da se kandiduje za predsjednicu Apelacionog suda navela da je dostavila Program i plan rada, a u kojem je navela da bi imala i podršku kolega i da bi zajednički mogli da postignu ciljeve.

Predsjednik Sudskog savjeta Radoje Korać u uvodnom dijelu pobrojao poduži spisak iz biografije Popović, te njeno učešće u međunarodnim tijelima.

Ona je navela da prvi korak koji bi trebalo da se uradi kako bi se popravila slika javnosti o pravosiđu "jeste da kolege edukujemo šta je korupcija u sudstvu".

"Prvi i najvažniji instrument je transparentnost. Kad o tome govorimo istakla bih da bi trebalo objasniti pojam "percepirane korupcije". Jačanje disciplinske i etičke ali i krivične odgovornosti kada je to potrebno. Podizanje svijesti sudija o pojmu korupcije", navela je Popović.

Sa sjednice
Sa sjednicefoto: Boris Pejović

Ona je na pitanje članice Sudskog savjeta Sanje Konatar odgovorila da su međuljudski odnosi u Apelacionom sudu "najljepši".

Rekla da je "atmosfera u tom sudu najljepša u kojoj je do sada radila".

"Rad u vijećima je lak. Komunikacijom sam izuzetno zadovoljna. Nikakav problem sa kolegama do sada nijesam imala. I voljela bih da tako i ostane. Jedina poteškoća je to što mi je trebalo da mi se naviknem na malo manji priliv predmeta budući da dolazim iz Višeg suda", kazala je ona.

Popović je navela da je povećan značajno broj građanskih predmeta u Apelacionom sudu, što znači da je "Privredni sud profunkcionisao".

Ona je kazala da je bila u situaciji da izdvaja mišljenja u vijećima te da smatra da je to pravo sudije i "da vode razvijanju pravnog mišljenja i pravne nauke"...

Član Sudskog savjeta Rade Ćetković pitao je kako zbog različitog stava jednog vijeća u odnosu na drugo se ne utiče na ujednačavanje sudske prakse.

"Time sam se bavila u Programu. U Apelacionom sudu ne funkcioniše Odjeljenje sudske prakse, a ukoliko naša dva građanska vijeća imaju različite stavove trebalo bi se obratiti Vrhovnom sudu", odgovorila je Popović.

Korać je pitao Popović šta bi uradila ako bi kao predsjednik suda uvidjela "prazne korake" kako u Apelacionom sudu tako, i u Višem sudu.

"Ona je kazala da bi reagovala i sazvala sjednicu suda, te da bi razgovarala o tome. A ukoliko bi uvidjela pad efikasnosti rada nekog kolege, sa njim bi u posebnom razgovoru pokušala da se prevaziđe taj problem. Tražila bih da se napravi tim kako bi kolege iz Apelacionog suda neformalno pomogle sudijama Višeg suda", odgovorila je ona.

Sutkinja Apelacionog suda Dijana Radulović kazala je da taj sud raspolaže dobrim sudijskim kadrom, ali da zbog loše slike u pravosuđu, izazov je prijaviti se za funkciju predsjednika i Apelacionog suda.

Statistički pregled i rezultati tog suda, kako je navela, dobri ali da bi se kao predsjednik potrudila da sve te parametre popravi.

Član SS Dražen Medojević je pitao koje bi mjere uvela protiv korupcije u sudstvu, te da se popravi loša slika o pravosuđu.

"Sudija mora da radi i sudi po zakonu. Svjesna sam slike sudstva u javnosti, mislim da nije baš takva kakvom se predstavlja. Mislim da je uloga predsjednika suda da podigne nivo transparentnosti i sliku stanja o sudstvu. Što se tiče devijantnog ponašanja i korupcije smatram da tome nije mjesto u sudstvu. Bila bih za individualnu provjeru ali i za kolektivni veting ako se odluče i za to, ali mislim da imamo mehanizme ali ih treba unaprijediti", navela je Radulović.

Ona je naglasila da se u Apelacionom sudu radi u vijećima te da su međuljudski odnosi dobri i da nikada nije imala problem u komunikaciji sa kolegama tokom dosadašnjeg rada u sudskom sistemu.

Ona je odgovorila da je u radu u vijećima imala izdvojeno mišljenje, te da to pravo sudija može da utiče na ujednačenu sudsku praksu.

"Sudija sudi po ličnom uvjerenju držeći se Ustava i zakona. Da, trebalo bi da se ujednačava sudska praksa ali ne na uštrb nezavisnosti u radu sudija", navela je ona.

Radulović je rekla da bi, kao predsjednica suda, radila na tome da je vodeći princip nezavisnosti presudan, ali i svakako treba i raditi na jačanju ujednačavanja sudske prakse.

Bonus video: