Šaranović: Vlada u situaciji da samo konstatuje ono što je Upravni sud već odlučio

On je kazao da Skupština svoju organizaciju u dijelu izvršavanja kontrolne i nadzorne funkcije uređuje Ustavom i Poslovnikom o radu koji "gotovo da ne ostavlja mogućnost niti plenumu, niti odborima, da mogu razmatrati materijale, pa ni izvještaje u roku kraćem od 22 dana"

22832 pregleda 32 reakcija 32 komentar(a)
Foto: Boris Pejović
Foto: Boris Pejović

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović rekao je da je i ova presuda Upravnog suda u slučaju smjene Zorana Brđanina, kao i prethodna, donesena u sporu pune jurisdikcije što znači da je Vlada u situaciji da samo konstatuje ono što je Upravni sud već odlučio.

On je naveo da je Vlada prilikom donošenja prethodne presude u predmetu Brđanin donijela Zaključak kojim je konstatovala prestanak mandata tadašnjem v.d. direktoru Uprave policije Nikoli Terziću i konstatovala nastavak mandata na funkciji direktoru Uprave policije Zoranu Brđaninu.

"Međutim, ja kao član Vlade ne mogu prejudicirati konačni stav Vlade kao kolektivnog organa. Takođe, želim istaći da Upravni sud u svom obrazloženju ne spori moje zakonsko pravo da predložim razrješenje direktora Uprave policije, ali smatra da je Odbor za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore prilikom razmatranja Izvještaja o rezultatima Policije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije povrijedio Zakon o upravnom postupku time što izvještaj nije razmotrio u roku od 20 dana od dana dostavljanja Skupštini Crne Gore", rekao je Šaranović.

On kaže da kao bivši parlamentarac mora da naglasi da Skupština svoju organizaciju u dijelu izvršavanja kontrolne i nadzorne funkcije uređuje Ustavom i Poslovnikom o radu Skupštine Crne Gore koji "gotovo da ne ostavlja mogućnost niti plenumu, niti odborima, da mogu razmatrati materijale, pa ni izvještaje u roku kraćem od 22 dana".

"Iako nikada ne komentarišem odluke sudova, ne mogu a da ne ukažem da je sa aspekta ustavne podjele vlasti odluka Upravnog suda da kontrolnu ulogu parlamenta svodi na upravni postupak najblaže rečeno čudna", zaključio je on.

Bonus video: