Katanac na tri stanice za tehnički pregled

Inspektori Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja ove godine tokom 17 kontrola prekršajno kaznili čak 13 stanica za tehnički pregled zbog nepravilnosti u radu Stanice za tehnički pregled vozila imaju važnu ulogu u održavanju bezbjednosti na putevima, jer se godišnje u Crnoj Gori obavi gotovo 300.000 tehničkih pregleda

10900 pregleda 5 komentar(a)
U državi se godišnje obavi gotovo 300.000 tehničkih pregleda (ilustracija), Foto: Shutterstock
U državi se godišnje obavi gotovo 300.000 tehničkih pregleda (ilustracija), Foto: Shutterstock

Policijski inspektori Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja ove su godine tokom 17 inspekcijskih nadzora stanica za tehnički pregled vozila zatvorili tri, dok je njih 13 prekršajno kažnjeno zbog pronađenih raznih nepravilnosti u radu.

Ništa bolja situacija nije bila ni u prošloj godini, jer su inspektori tokom rigoroznih kontrola 43 stanice za tehnički pregled vozila kod gotovo svih uočili nepravilnosti u radu - 39 stanica je kažnjeno novčanom globom, dok je za čak 16 ukinuto odobrenje za rad.

“Za prvih pet mjeseci 2024. godine izdato je 50 prekršajnih naloga pravnim, odgovornim i fizičkim licima - kontrolorima u ukupnom iznosu od 37.850 eura”, navodi Uprava policije u odgovoru “Vijestima”.

Stanice za tehnički pregled vozila imaju važnu ulogu u održavanju bezbjednosti na putevima Crne Gore jer se godišnje u Crnoj Gori obavi gotovo 300.000 tehničkih pregleda.

Tokom nadzora u 2023. godini, službenici Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja izdali su 176 prekršajnih naloga pravnim, odgovornim i fizičkim licima-kontrolorima u iznosu od 140.300 eura.

“Pravnim licima su izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 95.000 eura, dok su odgovornim licima u pravnim licima izdati prekršajni nalozi u iznosu od 16.950 eura. Zbog uočenih propusta u radu, kontrolorima je izdato 96 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 28.350 eura”, piše u odgovoru UP.

Pema Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odobrenje za obavljanje poslova tehničkog pregleda prestaje da važi, ako stanica ovjeri tehničku ispravnost vozila, koje nije podvrgnuto provjeri, ne koristi uređaje i opremu za kontrolu tehničke ispravnosti ili koristi uređaje i opremu koji nijesu podvrgnuti obaveznom pregledu...

Odobrenje za rad se ukida i ukoliko se tokom kontrole uoči da stanica izda potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila, koje nema ispravan uređaj za upravljanje ili za vozilo koje nema ispravne uređaje za zaustavljanje...

“Odnosno za vozilo kod kojeg je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od propisane, dozvoli da tehnički pregled vozila vrši lice koje nema licencu za kontrolora, ne vodi evidenciju o tehničkim pregledima i utvrđenim nepravilnostima na vozilima ili je ne vodi na propisan način”, piše u Zakonu.

Tokom pooštrenih kontrola stanica za tehnički prergled vozila inspektoru su utvrdili da su najčešće nepravilnosti u radu stanica za tehnički pregled vozila - pregled vozila na nepropisan način i suprotno pravilima struke, ovjera tehničke ispravnosti vozila koja nijesu bila tehnički ispravna, nevođenje ili neuredno vođenje evidencija o tehničkom pregledu vozila...

Iz MUP-a navode da su uređaji i oprema koji se koriste u stanicama za tehnički pregled vozila propisani.

Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stanice za tehnički pregled vozila, koji je mijenjan 2021. godine i usaglašen je sa EU direktivama je vrlo rigorozan, zbog čega su se vlasnici stanica i javno žalili.

Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije rade na donošenju Pravilnika o tehničkom pregledu vozila na putu koji će biti usaglašen sa EU standardima, a radi se i na izmjenama i dopunama važećeg Pravilnika o tehničkom pregledu vozila.

Uprava policije nema podatke da li je došlo do povećanja broja vozila, koja nisu prošla tehnički pregled, prilikom godišnjeg produženja saobraćajne dozvole.

Rigorozne kontrole prepreke u radu

Predstavnici Asocijacije tehničkih pregleda Crne Gore ranije su saopštavali da su se zbog pooštrenih kontrola i rigoroznog Pravilnika suočili sa nizom prepreka koje ugrožavaju njihov opstanak.

Oni tvrde da je Pravilnik koji propisuje uslove obavljanja tehničkih pregleda najstroži u regionu, ali i da rigorozne mjere za radnike na linijama za tehnički pregled, gdje su uslov minimum tri zaposlena, od čega dva moraju imati posebne licence, stvaraju dodatne izazove u pronalaženju stručnog kadra.

Bonus video: